Saturday, April 10, 2010

ဘုရားရွင္ရဲ႕အဆံုးမအတုိင္း ျပန္လည္စဥ္းစားေတြးေခၚဖို႔ လိုအပ္


အၾကင္သူသည္ သတၲဝါအားလုံးတို့အေပၚ ၌ ေမတၲာစိတ္ အဖို့အစုရွိသည္ျဖစ္၍
တစ္စုံတစ္ေယာက္ကိုမွ် မိမိကိုယ္တိုင္လည္း မညႇဥ္းဆဲ၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း မသတ္ျဖတ္ေစ။
မိမိကိုယ္တိုင္လည္း အႏိုင္မယူ၊
သူတစ္ပါးတို့ကိုလည္း အႏိုင္မက်င္႕ေစ။
ထိုေမတၲာပြားသူအား တစ္စုံတစ္ခုေသာ အတြင္းရန္ အျပင္ရန္ဟူ၍ မရွိႏိုင္။
(အဂၤုတိၱဳရ္ပါ႒ိေတာ္ ။ ပထမတဲြ ေမတၱသုတ္ .. ၄၄၃။)

ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဟာ သူတစ္ပါးကိုအၾကည္းတန္ေစတဲ့ စကားေတြနဲ႔ ျပန္လည္ ေခ်ပရမယ္လို႔ မေဟာခဲ့ ...လူသတၲဝါအားလုံးတို့အေပၚ၌ ေမတၲာစိတ္ထားရန္သာေဟာၾကားခဲ့တယ္... ကိုယ့္ႏႈတ္ကထြက္လိုက္တဲ့ စကားတစ္ခြန္း စာတစ္ေၾကာင္းဟာ ဗုဒၶရဲ႕အဆံုးမေတြနဲ႔ မဆန္႔က်င္ေနဖို႔ အဓိကလိုအပ္သည္။

ခုတေလာ အြန္လိုင္းေပၚမွာ ဘာသာေရးကို အေျခခံၿပီး ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုေနၾကတာေတြ ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒါဟာအင္မတန္မွ အရုပ္ဆိုးအၾကည္းတန္ေစပါတယ္..။ ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာဆိုင္ရာေတြမွာ သူ႔ခံယူခ်က္ သူ႔ယံုၾကည္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျမတ္ႏိုးကိုးကြယ္ေနၾကတာေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ကိုယ့္ယံုၾကည္ကုိးကြယ္မႈကို ထိပါးပုတ္ခတ္လာတာေတြကို လက္သင့္ခံလို႔မရသလို.. အျခားဘာသာေတြကို ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားမႈ ျပဳေနတာကိုလည္း အားေပးအားေျမာက္ျပဳဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ အဓိကကေတာ့. ကိုယ္ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာျဖစ္တဲ့ ကိုယ့္သာသနာရဲ႕တန္ဖိုးကို ျမႇင့္ေပးခ်င္တယ္ဆိုရင္.. မိမိကိုယ္တုိင္ပဲ ျမင့္သထက္ျမင့္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္စြမ္းရွိသလို.. နိမ့္က်ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း မိမိကုိယ္တုိင္ပဲ နိမ့္က်သထက္ နိမ့္က်ေအာင္ လုပ္ေနသလိုေတြ ျဖစ္ေနတတ္တယ္ဆိုတာ သိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါအဓိကအေၾကာင္းရင္းပါ။ အခ်ိဳ႕ေတြက ကိုယ့္သာသနာကိုထိလာရင္ အရုပ္ဆိုးအၾကည္းတန္ေစတဲ့ စကားေတြနဲ႔ ျပန္လည္ေခ်ပတာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ သာသနာကို ခ်စ္ေနသလိုလို.. ကာကြယ္ေနသလိုလိုနဲ႔ နိမ့္က်သည္ထက္ နိမ့္က်ေအာင္ လုပ္ေနတာနဲ႔ တူပါတယ္။ ဒါကိုေတာ့ ဗုဒၶဘာသာေတြအေနနဲ႔ အဓိကသိထားဖို႔႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြပါ။ ဘုရားရဲ႕အဆံုးမေအာက္မွာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ဆံုးမစကားေတြနဲ႔ လိုက္နာက်င့္ၾကံေနၾကတဲ့သူေတြလို႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ဘုရားရွင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြရဲ႕ လက္ဦးဆရာလို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဒီေတာ့.. ကိုယ့္ရဲ႕ဆရာရဲ႕အဆံုးမေတြဟာ ဘာေတြလဲ.. ဘယ္လိုေတြ သင္ခဲ့လဲ.. ဘယ္လိုေတြ ေနထိုင္က်င့္ၾကံဖို႔ သင္ခဲ့လဲ ဆိုတာေတြနဲ႔ ေနထိုင္ျပဳမူၿပီး လိုက္နာက်င့္ၾကံတတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္အခါတုန္းက.. ဘုရားရွင္ကို ထိပါးပုတ္ခတ္ယံုမွ် မကပါဘူးေနာ္.. အမ်ိဳးမ်ိဳး ဆဲေရးတုိင္းထြာတာေတြ.. အမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ၾကံသတ္ဖ်တ္တာေတြ မ်ားစြာပါပဲ.. အဲ့ဒီ့မ်ားစြာေတြထဲမွာ ဘုရားရွင္ ဘယ္လိုသာသနာျပဳခဲ့သလဲ.. ဘယ္လိုမ်ိဳး ျပဳျပင္ဆံုးမေပးခဲ့သလဲ ဆိုတာေလးေတြကို မွတ္သားႏွလံုးသြင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဟာ သူ႔အေပၚတုိက္ခတ္မႈေတြ.. ေ၀ဖန္ပုတ္ခတ္မႈေတြ.. လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈေတြကို ဒီလိုမ်ိဳး အၾကည္းတန္ေစတဲ့ စကားေတြနဲ႔ ျပန္လည္ ေခ်ပရမယ္လို႔မ်ား ေဟာျပဆံုးမခဲ့ပါသလား.. ဒီလိုထိပါးပုတ္ခတ္လာမႈေတြကို ဒီလိုပဲ မၾကား၀င့္မနာသာ စကားေတြနဲ႔ ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုျပစ္ရမယ္လို႔မ်ား ဆံုးမထားခဲ့ပါသလား။

ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဟာ ယုတ္ညံ့တဲ့စကားမ်ိဳးေတြ ေျပာဖို႔ေနေနသာသာ.. ႏႈတ္ကေန လိမ္လည္ေျပာဆိုမႈမ်ိဳးကို တစ္ခြန္းတစ္ပါဒမွ် မျပဳမႈခဲ့တဲ့အတြက္ သုဂတ ဂုဏ္ေတာ္နဲ႔ ရွိခိုးၾကည္ညိဳ အပူေဇာ္ ခံထိုက္ေနတာပါ။ ဒီေတာ့.. ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြမွန္ရင္.. အားလံုးဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ တပည့္သားေတြပါပဲ.. ဘုရားရွင္ရဲ႕အဆံုးမေအာက္မွာ ရွင္သန္ေနထိုင္တဲ့သူေတြဟာ ဒီလိုမ်ိဳး နိမ့္က်ေနတဲ့စကားေတြနဲ႔ ျပန္လည္ပုတ္ခတ္ေနမယ္ဆိုရင္.. ဘုရားရွင္ရဲ႕ အဆံုးမေတြကိုပါ နိမ့္က်ေနတယ္လို႔ ေျပာေနတာနဲ႔ တူေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ တျခားသူေတြ ဘယ္ေလာက္ရိုင္းရိုင္း တို႔ဗုဒၶဘာသာေတြ မရိုင္းဖို႔လိုတယ္.. တျခားသူေတြဘယ္ေလာက္ ပုတ္ခတ္ပုတ္ခတ္.. တို႔ဗုဒၶဘာသာေတြ မပုတ္ခတ္ဖို႔လိုတယ္ ဆိုတာေလး ေျပာခ်င္မိပါတယ္။

ပုတ္ခတ္တဲ့သူေတြကို တဖက္ကျပန္ၿပီး ေတြးၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သနားဖို႔ေကာင္းတဲ့လူေတြလို႔ပဲ ျမင္မိပါတယ္။ ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္အခါတုန္းက ဘုရားရွင္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ၾကံစြပ္စြဲပုတ္ခတ္ခဲ့တဲ့ ေဒ၀ဒတၱ၊ ကိုယ္၀န္ဟန္ေဆာင္ၿပီး စြပ္စြဲတဲ့ စိဥၥမာနတို႔လိုမ်ိဳး အျခားအျခားေသာပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ.. တကယ္ေတာ့ သနားစရာေတြပါပဲ။ အတိတ္ကံရဲ႕အက်ိဳးေပးေတြကိုက ဘုရားရဲ႕အဆံုးမနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး အတိုက္အခံလုပ္ဖို႔ကံေတြ ပါလာခဲ့ရတာပါ။ “ပ်က္စီးခ်ိန္တန္လာလွ်င္ မည္သူကပင္ သတိေပးေျပာဆုိ တားျမစ္ ဆုံးမပါေသာ္လည္း နားမ၀င္ဘဲ မိမိလုပ္သမွ် အျပဳအမူ အေနအထုိင္ အေျပာအဆုိမ်ားကုိသာ အမွန္ထင္ေနတတ္၏” ဆိုတဲ့ အဆံုးမအတိုင္းလို႔ပဲ ႏွလံုးသြင္းရမွာပါပဲ။ “ေမာဟအေမွာင္ အားႀကီးလာလွ်င္ အေမေျပာလည္းမရ၊ အေဖေျပာလည္းမရ၊ ေနာက္ဆုံး ဘုရားေျပာေသာ္လည္း ရမည္မဟုတ္ေပ” ဆိုတဲ့ အတုိင္းပါပဲ.. ဘယ္ေလာက္ႀကီးပဲ ၾကည္ညိဳထိုက္တဲ့ဂုဏ္ေတြ.. ရိုေသေလးစားထိုက္တဲ့ဂုဏ္ေတြ ရွိေနပါေစ.. ဘယ္ေလာက္ႀကီးပဲ ေကာင္းမြန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေတြ ေျပာၿပၿပီးဆံုးမေနပါေစ.. ေမာဟအေမွာင္ အားႀကီးလာရင္ေတာ့ ဘယ္သူ႔ဘယ္သူမွ မကယ္ႏုိင္ပါဘူး..။ သူ႔လမ္းေၾကာင္းသူ ေလ်ာက္ေနတယ္လို႔ပဲ ႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္ရမွာပါ။ ဒါကိုမွ ကုိယ္ကသြားၿပီး မၾကည္ညိဳရေကာင္းလား.. ေစာ္ကားေနရတာလား ဆိုရင္ေတာ့ သူ႔ကိုအမွီျပဳၿပီး ကိုယ္ပါ အကုသုိလ္ မ်ားေစႏုိင္ပါတယ္။

ဆရာေတာ္တစ္ပါးေဟာျပဆံုးမေပးတာေလး မွတ္သားမိပါတယ္.. “လူတစ္ေယာက္နဲ႔ ၿပိဳင္ၿပီး ျငင္းဆိုေျပာဆိုေနတာေတြ.. ဆဲေရးတုိင္းထြာပုတ္ခတ္ေနတာေတြဟာ ကိုယ့္အဆင့္ကို သူနဲ႔တန္းတူမညီ ညီေအာင္ လုပ္ေနတာနဲ႔ တူတယ္” ဆိုတဲ့ ဆံုးမစကားေလးပါ။ သူရိုင္းတုိင္း လိုက္ရိုင္းရရင္ ကိုယ္ပါ လူရိုင္းျဖစ္သြားမယ္ဆိုတဲ့ အတုိင္းပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာဟာ အဆံုးမအထိန္းကြပ္ မရွိတဲ့ ဘာသာမဟုတ္ပါဘူး.. ဘုရားရွင္ရဲ႕အဆံုးမေအာက္မွာ ေနထိုင္က်င့္ၾကံေနၾကတဲ့ ဘာသာ၀င္ေတြပါ။ ဒီေတာ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အဆံုးမေတြကို မွန္ကန္ေၾကာင္း ျပခ်င္ရင္.. အဲ့အဆံုးမေတြကို လိုက္နာက်င့္ၾကံေနတဲ့သူေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ အဆံုးမအတုိင္း ေနထိုင္ႏုိင္သလဲဆိုတာနဲ႔ပဲ ေဖာ္က်ဴးရမွာပါ။ ငါတို႔အဆံုးမေတြက မွန္တယ္လို႔ ေအာ္ေနစရာမလိုပါဘူး.. မွန္တာနဲ႔ထိုက္တန္ႏုိင္ေအာင္ ေနထိုင္ျပႏုိင္ဖို႔ဟာ ပိုၿပီး အေရးမႀကီးေပဘူးလား..။ အဲ့ဒါဟာ အဓိကပါပဲ..။

ေနာက္တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့.. ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဆံုးမခဲ့တဲ့.. “ရဟန္းတုိ႔… သူတစ္ပါးတုိ႔သည္ ငါ၏ အျပစ္ကုိျဖစ္ေစ၊ တရား၏အျပစ္ကုိ ျဖစ္ေစ၊ သံဃာ၏ အျပစ္ကုိ ျဖစ္ေစ ေျပာၾကရာ၌ ဤစကားသည္ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း မဟုတ္၊ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ေၾကာင္း မမွန္၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ဤအျပစ္သည္ ငါတုိ႔၌ ထင္ရွားမရွိဟု မဟုတ္သည္ကုိ မဟုတ္သည့္ အတိုင္း သင္တုိ႔ ေျဖရွင္းရမည္” ဆိုတဲ့ အဆံုးမေလးပါ။ ဒီေတာ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕အဆံုးမအတုိင္း ျပန္လည္စဥ္းစားေတြးေခၚဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကိုယ္ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးရမယ့္သူ.. ေဟာျပဆံုးမေပးရမယ့္သူဟာ ကိုယ္ေျပာဆို ရွင္းလင္းျပတဲ့အမွန္တရားကို လက္သင့္ခံႏုိင္တဲ့ဥာဏ္မ်ိဳး ရွိတဲ့သူလား.. ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္ေျပာလိုက္တဲ့ စကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕အျမင္ေတြ အေတြးေတြ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္မွာလား ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ဦးစြာစဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္တယ္ ဆိုတာေလးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့အထဲမွာ ဘုရားရဲ႕အဆံုးမေတြကို ဒီအတုိင္း ၿပီးစလြယ္ ဘယ္သူေစာ္ကားေနေန လက္ပိုက္ၾကည့္ေနရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူးေနာ္.. ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ လက္ခံႏုိင္တဲ့သူမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ ဘုရားရွင္ အဆံုးမအတုိင္း ေျပာျပဆံုးမေပးပါ.. လက္မခံႏုိင္တဲ့သူမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ ဦးစြာစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးမွ ေျပာဆိုပါလို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ..။

ဒီအေၾကာင္းရာေလးကို ေရးရတာဟာ ဘယ္သူ႔ဘယ္သူမွ ပုတ္ခတ္လိုၿပီး ေျပာလိုျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစုကို သတိထားၿပီး လုပ္ကိုင္ေျပာဆိုေစခ်င္တဲ့ သေဘာေလးပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သာသနာဟာ သူမ်ားပါးစပ္မွာတင္ လမ္းဆံုးသြားမယ့္ဘာသာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိေစခ်င္တာပါ။ သူမ်ား ႏွိမ့္ခ်တုိင္းလည္း မနိမ့္က်ႏုိင္သလို.. သူမ်ား ခ်ီးမြမ္းတုိင္းလည္း သေဘာက်ေနရမယ့္ဘာသာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ႏႈတ္ကထြက္လိုက္တဲ့ စကားတစ္ခြန္း.. ေရးသားလိုက္တဲ့ စာတစ္ေၾကာင္းဟာ ဗုဒၶရဲ႕အဆံုးမေတြနဲ႔ မဆန္႔က်င္ေနဖို႔ အဓိကလိုအပ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အဆံုးမနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေျပာဆိုေနမယ့္အစား ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ဖူးလို႔ ေျပာလိုက္တာဟာ ပိုၿပီးသင့္ေတာ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ ကိုယ္ေျပာလိုက္တဲ့စကား.. ကိုယ္ေရးလိုက္တဲ့ အေရးသားေတြဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အဆံုးမေတြကို ဖ်က္ဆီးေစာ္ကားရာ ေရာက္ေနပါတယ္..။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ရဲ႕အဆံုးမေတြကို မိမိကိုယ္တုိင္ ဖ်က္ဆီးေနတဲ့သူမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကပါလို႔ အဓိက မွာလိုပါတယ္..။ ဘုရားရွင္ရဲ႕သာသနာအတြက္ ဘုရားရွင္ရဲ႕အဆံုးမေတြကို လိုက္နာက်င့္ၾကံျခင္းျဖင့္ မိမိရဲ႕ဘာသာသာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳပါတယ္..။ ကိုယ့္ေၾကာင့္ ကိုယ့္သာသနာ… မနိမ့္က်ပါေစနဲ႔…။

Ref : myanmarchat.org

No comments:

Post a Comment