Saturday, May 1, 2010

တာ၀န္အရ ေငြ ရလုိ႔႔ ့ ဘာသာေရး ေစာ္ကားရျခင္းတဲ့

**ဟစ္တိုင္ မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။**

ယေန႕အြန္လိုင္းအင္တာနက္ေပၚတြင္ ျဖစ္ပြါးေနေသာ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေသေသခ်ာခ်ာ ေထာက္ေလွ်ာက္ ေလ့လာသူတို႕ မွ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပေသာ ေအာက္ပါ အေထာက္အထား သက္ေသမ်ားကို ဟစ္တိုင္မွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာျပည္သူ လူထုထံသို႕တင္ျပအပ္ပါတယ္။

၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ အေရးေတာ္ပုံမွ သံဃာေတာ္တပ္ ႏွင့္ဘာသာစုံျပည္သူ လူထုတို႕ပါဝင္ဆင္ႏြဲေသာ ဆႏၵျပပြဲေၾကာင့္ သံဃာေတာ္ႏွင့္ျပည္သူတို႕၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို နအဖ မွ ထိပ္လန္႕ခဲ့ၾကတယ္။ တိုင္းျပည္ထဲမွာ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ရွိေနရင္ နအဖအေနနဲ႕ အာဏာျမဲရန္ မလြယ္ကူပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ အျမဲၾကံစီ ဖန္တီးလ်က္ ရွိၾကတယ္။ ယခုနအဖတို႕ျပစ္မွတ္ထားျပီး လုပ္ၾကံေနတာကေတာ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ျဖစ္တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ေသြးဝမ္းကြဲမွ သာလွ်င္ နအဖတို႕က လြယ္ကူစြာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ခ်ဳပ္ထိန္းခ်ယ္လွယ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္စစ္အစိုးရ တက္ျပီးေနာက္ သံဃာမ်ားႏွင့္ အျခားဘာသာေတြၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးေသာ၊ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ျဖစ္ ပါတယ္။

ေရႊဝါေရာင္ အေရးေတာ္ပုံ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ နအဖတို႕ ျပည္သူေတြၾကားမွာ ဝင္၍ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ေစေရး အတြက္ လွည့္ တိုက္ေပးရန္ မလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ နအဖ တို႕သည္ အြန္လိုင္း အင္တာနက္မ်ားကို အသုံးခ်ျပီး ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးေစရန္ ဆိုးဆိုးရြားရြား အီေမးလ္မ်ားျဖင့္ ေရးသားျဖန္႕ေဝခဲ့ၾကတယ္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ နအဖမွ လက္သပ္ေမြးထားေသာ ဗိုလ္ေပါက္စမ်ားသည္ ဂူးဂယ္လ္မွ အခမဲ့ေပးေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ား ေထာင္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယုတ္မာ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ အစၥလာမ္ ဘာသာကို ညစ္ညမ္း႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေရးသားျခင္းတို႕ကိုအဆက္မျပတ္ လုပ္ေနၾကပါတယ္။ ေရႊဝါေရာင္အေရးေတာ္ပုံတြင္း သံဃာေတာ္မ်ားအား နအဖမွ ျပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးခ်ိန္ကာလ၌ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား မူဆလင္မ်ားမွ ဆြမ္းကပ္၊ ေဆးလဴ ျပဳစုေပးခဲ့ၾကျပီး ၎တို႕၏ေနအိမ္၌ဖြက္ေပးခဲ့သည္မ်ားကို နအဖမွခါးခါးသီးသီးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

နအဖ ဘက္ေတာ္သားမ်ားသည္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလႈတ္ရွားေရး ဘေလာ့ဂ္မ်ားတြင္ အစဥ္အျမဲသြားေရာက္ထိပါး ေရးသားျခင္း၊ ေႏွာက္လွ်က္ျခင္းတို႕ကိုျပဳေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၎တို႕ အိုင္ပီကို စစ္ေဆးၾကည့္ရာ အမ်ားစုမွာ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ေမာ္စကိုျမိဳ႕မွ ဝင္လာၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဗိုလ္ေပါက္စမ်ား ဘေလာ့ဂ္ ေထာင္ျပီး လွဳပ္ရွားေနသည္မွာ ၂၀၀၇ ေနာက္ပိုင္း ပိုထင္ရွားလာပါတယ္။

နအဖ လက္သပ္ေမြး ဗိုလ္ေပါက္စမ်ား၏ နည္းဗ်ဴဟာမွာ ဘေလာ့ဂ္ ေထာင္စ ပထမႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးသမား အေယာင္ေဆာင္္ စာေရးျခင္း၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြါးေစရန္ အလြန္ ယုတ္မာ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ စီေဘာ့ခ္မ်ားတြင္ ၎တို႕အဖြဲ႕သားမ်ား ကိုယ္တိုင္ ႐ိုင္းျပစြာ ဝင္ေရာက္ ေရးသားျခင္းတို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႕ေနာက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ဝင္ေရာျခင္းတို႕ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ၾက ပါတယ္။

၎တို႕ဘေလာ့ဂ္ေထာင္ျပီးဒုတိယႏွစ္မွာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး လွဳပ္ရွားေရး သမားမ်ားနဲ႕ ျပည္သူမ်ားကို နအဖ ဘက္ပါေအာင္ မသိမသာ တစ္ျဖည္းျဖည္း ဆြဲေဆာင္ပါ ေတာ့တယ္။ ထိုလုပ္ရပ္ကို ၎တို႕ဘေလာ့ဂ္ ဆိုက္ဘားမွာ http://myanmartruthers.blogspot.com/ တင္ထားတဲ့ သန္းေရႊနဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕၏ပုံ ကသက္ေသျပ ေနပါတယ္။


နအဖမွ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အျခားဘာသာဝင္ေတြၾကား အဓိကရုဏ္းျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အမည္ေတြမွာ
၁၊ အစၥလာမ္ဆန္႕က်င္ေရးအသင္းေတာ္ http://anti786.blogspot.com
၂၊ Islam S*** http://islamsucks.wordpress.com
၃၊ http://linsha-allah.blogspot.com
၄၊ ျမန္မာ့အလင္း http://myanmartruthers.blogspot.com
၅၊ ဗုဒၶဘာသာမ်ားအတြက္ေစတမန္ http://messengerforbuddhist.blogspot.com
၆၊ ပိေတာက္ေျမ http://padaukmyay.blogspot.com/
တို႕ျဖစ္ၾကပါတယ္။

သူ႔အေတြးအျမင္
 “တာ၀န္အရ ေငြ ရလုိ႔႔ ့ ဘာသာေရး ေစာ္ကားရျခင္း”
ယေန႕အြန္လိုင္းအင္တာနက္ေပၚတြင္ ျဖစ္ပြါးေနေသာ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေသေသခ်ာခ်ာ ေထာက္ေလွ်ာက္ ေလ့လာသူတို႕ မွ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပေသာ ေအာက္ပါ အေထာက္အထား သက္ေသမ်ားကို ဟစ္တိုင္မွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာျပည္သူ လူထုထံသို႕တင္ျပအပ္ပါတယ္။

၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ အေရးေတာ္ပုံမွ သံဃာေတာ္တပ္ ႏွင့္ဘာသာစုံျပည္သူ လူထုတို႕ပါဝင္ဆင္ႏြဲေသာ ဆႏၵျပပြဲေၾကာင့္ သံဃာေတာ္ႏွင့္ျပည္သူတို႕၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို နအဖ မွ ထိပ္လန္႕ခဲ့ၾကတယ္။ တိုင္းျပည္ထဲမွာ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ရွိေနရင္ နအဖအေနနဲ႕ အာဏာျမဲရန္ မလြယ္ကူပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ အျမဲၾကံစီ ဖန္တီးလ်က္ ရွိၾကတယ္။ ယခုနအဖတို႕ျပစ္မွတ္ထားျပီး လုပ္ၾကံေနတာကေတာ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ျဖစ္တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ေသြးဝမ္းကြဲမွ သာလွ်င္ နအဖတို႕က လြယ္ကူစြာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ခ်ဳပ္ထိန္းခ်ယ္လွယ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္စစ္အစိုးရ တက္ျပီးေနာက္ သံဃာမ်ားႏွင့္ အျခားဘာသာေတြၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးေသာ၊ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ျဖစ္ ပါတယ္။

ေရႊဝါေရာင္ အေရးေတာ္ပုံ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ နအဖတို႕ ျပည္သူေတြၾကားမွာ ဝင္၍ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ေစေရး အတြက္ လွည့္ တိုက္ေပးရန္ မလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ နအဖ တို႕သည္ အြန္လိုင္း အင္တာနက္မ်ားကို အသုံးခ်ျပီး ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးေစရန္ ဆိုးဆိုးရြားရြား အီေမးလ္မ်ားျဖင့္ ေရးသားျဖန္႕ေဝခဲ့ၾကတယ္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ နအဖမွ လက္သပ္ေမြးထားေသာ ဗိုလ္ေပါက္စမ်ားသည္ ဂူးဂယ္လ္မွ အခမဲ့ေပးေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ား ေထာင္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယုတ္မာ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ အစၥလာမ္ ဘာသာကို ညစ္ညမ္း႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေရးသားျခင္းတို႕ကိုအဆက္မျပတ္ လုပ္ေနၾကပါတယ္။ ေရႊဝါေရာင္အေရးေတာ္ပုံတြင္း သံဃာေတာ္မ်ားအား နအဖမွ ျပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးခ်ိန္ကာလ၌ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား မူဆလင္မ်ားမွ ဆြမ္းကပ္၊ ေဆးလဴ ျပဳစုေပးခဲ့ၾကျပီး ၎တို႕၏ေနအိမ္၌ဖြက္ေပးခဲ့သည္မ်ားကို နအဖမွခါးခါးသီးသီးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

နအဖ ဘက္ေတာ္သားမ်ားသည္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလႈတ္ရွားေရး ဘေလာ့ဂ္မ်ားတြင္ အစဥ္အျမဲသြားေရာက္ထိပါး ေရးသားျခင္း၊ ေႏွာက္လွ်က္ျခင္းတို႕ကိုျပဳေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၎တို႕ အိုင္ပီကို စစ္ေဆးၾကည့္ရာ အမ်ားစုမွာ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ေမာ္စကိုျမိဳ႕မွ ဝင္လာၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဗိုလ္ေပါက္စမ်ား ဘေလာ့ဂ္ ေထာင္ျပီး လွဳပ္ရွားေနသည္မွာ ၂၀၀၇ ေနာက္ပိုင္း ပိုထင္ရွားလာပါတယ္။


နအဖ လက္သပ္ေမြး ဗိုလ္ေပါက္စမ်ား၏ နည္းဗ်ဴဟာမွာ ဘေလာ့ဂ္ ေထာင္စ ပထမႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးသမား အေယာင္ေဆာင္္ စာေရးျခင္း၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြါးေစရန္ အလြန္ ယုတ္မာ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ စီေဘာ့ခ္မ်ားတြင္ ၎တို႕အဖြဲ႕သားမ်ား ကိုယ္တိုင္ ႐ိုင္းျပစြာ ဝင္ေရာက္ ေရးသားျခင္းတို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႕ေနာက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ဝင္ေရာျခင္းတို႕ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ၾက ပါတယ္။

၎တို႕ဘေလာ့ဂ္ေထာင္ျပီးဒုတိယႏွစ္မွာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး လွဳပ္ရွားေရး သမားမ်ားနဲ႕ ျပည္သူမ်ားကို နအဖ ဘက္ပါေအာင္ မသိမသာ တစ္ျဖည္းျဖည္း ဆြဲေဆာင္ပါ ေတာ့တယ္။ ထိုလုပ္ရပ္ကို ၎တို႕ဘေလာ့ဂ္ ဆိုက္ဘားမွာ http://myanmartruthers.blogspot.com/ တင္ထားတဲ့ သန္းေရႊနဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕၏ပုံ ကသက္ေသျပ ေနပါတယ္။

နအဖမွ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အျခားဘာသာဝင္ေတြၾကား အဓိကရုဏ္းျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အမည္ေတြမွာ
၁၊ အစၥလာမ္ဆန္႕က်င္ေရးအသင္းေတာ္ http://anti786.blogspot.com
၂၊ Islam S*** http://islamsucks.wordpress.com
၃၊ http://linsha-allah.blogspot.com
၄၊ ျမန္မာ့အလင္း http://myanmartruthers.blogspot.com
၅၊ ဗုဒၶဘာသာမ်ားအတြက္ေစတမန္ http://messengerforbuddhist.blogspot.com
၆၊ ပိေတာက္ေျမ http://padaukmyay.blogspot.com/
တို႕ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အစၥလာမ္ဆန္႕က်င္ေရးဘေလာ့ဂ္ေတြကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစရန္၊ ၎တို႕ ေခါင္းေရွာင္ ႏိုင္ရန္ ခရစ္ယာန္တို႕၏ *(အသင္းေတာ္)* ဟူေသာ အသုံးအႏွုံးကို သုံးထားၾကပါတယ္။ ထိုမွ်မကေသး အျခားဘာသာဝင္ေတြ ႏွင့္အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီး ရာတြင္ ၎တို႕၏ဘေလာ့ဂ္တြင္ သံဃာေတာ္၏ပုံ၊ ေစတီပုထိုးမ်ား၏ ပုံကိုဗန္းျပ၍တင္ထားၾကသည္ http://myanmartruthers.blogspot.com ။

ဤသည္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ ငါးဆယ္ေက်ာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘုရားရွင္၏ ဩဝါဒ အဆုံးအမတို႕ကို ေသာ္လည္းေကာင္း နအဖ တို႕မွကိုယ္တိုင္ ဆန္႕က်င္ေနေၾကာင္း၊ မိုက္႐ိုင္းေစာ္ကား ေနေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာကိုသကၡါခ်ေနေၾကာင္းကို ထင္ရွားစြာျမင္ရ၍ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အတြက္ စိတ္မေကာင္း စရာျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

၎ဘေလာ့ဂ္မ်ားသို႕ ဥေရာပေရာက္ ျမန္မာသံဃာေတာ္ တစ္ပါးမွ တရားခ်၍ဆုံးမခဲ့ေသာ္လည္း နအဖ လက္သပ္ေမြး ဘေလာ့ဂ္မ်ားမွာ နားေထာင္ျခင္း မရွိေပ။

ယခုတစ္ဖန္ နအဖမွ ဆက္လက္ယုတ္မာမႈ တိုးခ်ဲ႕ေနသည္မွာ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္တို႕ၾကားဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြါးေစရန္ ခရစ္ယာန္ဘေလာ့ဂ္မ်ား http://www.mission-one.co.cc သို႕သြားေရာက္၍ ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေရးသား ၾကျခင္းကို ၂၀၁၀ ႏွစ္အစမွ စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့ ပါတယ္။

႐ုရွားေရာက္ စစ္သည္ တစ္ေယာက္နဲ႕ စကားေျပာဘူးတဲ့ ျမန္မာ သံဃာတစ္ပါးက (႐ုရွားမွာေနတဲ့ စစ္သားေလးက တပည့္ေတာ္တို႕က ေက်ာင္းေန ေနတာပါ ဗုဒၶဘာသာ အေၾကာင္းေတြကို ေရးခ်င္လို႕ ေရးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုစာေတြကို စစ္အစိုးရ အၾကိဳက္ ေရးေပးတဲ့ အခါက်ေတာ့ သူတို႕က တစ္လကို ေဒၚလာ ၅၀ ပိုေပး ပါတယ္။ ေဒၚလာ ၅၀ ပိုရတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းစရိတ္ ကာမိေအာင္ ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ တပည့္ေတာ္တို႕က မေရးခ်င္ပဲနဲ႕ေရးေနရပါတယ္) လို႕ေျပာတာ ၾကဳံေတြ႕ ခဲ့ရတယ္။

႐ုရွားေရာက္စစ္သည္ခပ္မ်ားမ်ားမွာ အြန္လိုင္းမွ ျမန္မာ မိန္းကေလးမ်ားကို ခ်စ္သူရည္းစား ထားၾက ပါတယ္။ စင္ကာပူမွာ ေနတဲ့ ျမန္မာ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္က သူမ၏ ႐ုရွေရာက္ ပညာေတာ္သင္ စစ္ဗိုလ္ ခ်စ္သူက (လူေတြေသြး ဆူလာေအာင္ ႐ိုင္းစိုင္းတဲ့ ဘေလာ့ဂ္ေတြ ေရးေပး ရတယ္။ ဒါမွ ျမန္မာျပည္ ျပန္ရင္ အထက္က အရာရွိဆီမွာ မ်က္ႏွာပန္းလွျပီး ၾကယ္ပြင့္မ်ားမ်ား တပ္ရမယ္)ဟု ေျပာျပပါတယ္။

နအဖ၏ယုတ္မာ႐ိုင္းစိုင္းမႈ တို႕သည္ စစ္အုပ္စုရဲ့လူမႈေရး ဦးတည္ခ်က္ ၄ ရပ္ထဲမွ ပထမႏွင့္ ဒုတိယအခ်က္ ျဖစ္ေသာ တစ္မ်ိဳးသားလုံး၏ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ အက်င့္စာရိတၲ ျမင့္မားေရး၊ အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ ျမင့္မားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအနစ္မ်ား အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုေသာအခ်က္ႏွင့္ လုံးဝဆန္႕က်င္ေနပါတယ္။ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား ကိုယ္စား နအဖတို႕၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ရွဳတ္ခ်လိုက္ပါတယ္။

Peace lover
၂၇.၀၄.၂၀၁၀

ျမန္မာျပည္သူတိုင္းဖတ္သင့္တဲ့ဟစ္တိုင္
http://www.hittai.net/?show=rm&fileid=5&t=home4&id=4

4 comments:

 1. ကၽြန္မ C-Box မွာလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ပို႔စ္ေတြ၊ ေနာက္ပိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ပို႔စ္ေတြ တင္တဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ဆက္တိုက္ဆိုသလို လာၿပီး ယုတ္ရိုင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ဆဲဆိုတာေတြ ညစ္ညမ္းတဲ့ စကားေတြနဲ႔ သံုးႏႈန္းေျပာဆိုတာေတြ ၾကံဳရလို႔ မၾကာခဏ မွတ္ခ်က္ေတြကို ဖ်က္ရ၊ IP ေတြကို ဘန္းရတာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို လာေရးတာကို လက္မခံဘဲ ဖ်က္လို႔ ဒီမိုကေရစီဆိုၿပီး ဒီမိုကေရစီနဲ႔ မညီဘူးလို႔ အစြပ္အစြဲ ခံရတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အခုထိလည္း အနည္းအက်ဥ္း လာေရးေနလို႔ ဖ်က္ေနရဆဲပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ IP စစ္တိုင္း အဲဒီလို ယုတ္ရိုင္းတာေတြ ညစ္ညမ္းတာေတြကို ေရးထားတာ ရုရွားက တခါမွ မဟုတ္တာကိုေတာ့ ထူးထူးဆန္းဆန္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ကၽြန္မကို စည္းရံုးလိုလို႔ ေကာင္းေကာင္းေရးတာကို IP အစစ္နဲ႔ ေရးၿပီး ယုတ္ရိုင္းတာ၊ ညစ္ညမ္းတာေတြကို IP အတုနဲ ႔တျခားႏိုင္ငံကလို႔ ထင္ေအာင္ ေရးတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြမွာ ဒီပို႔စ္ထဲက အေၾကာင္းအရာေတြက ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိေပမဲ့ ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြမွာေတာ့ ပိုၿပီးအေသးစိတ္က်တဲ့ အေထာက္အထားေတာ့ ပါဖို႔လိုလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မ ထင္တယ္။

  ReplyDelete
 2. ဘယ္သူေတြက ဘယ္လုိပဲ ေရးေရး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘုရားက ေဟာခဲ့တာ ၁။သူမ်ားေျပာတုိင္းလဲမယုံနဲ႔ဦး
  ၂။က်မ္းစာအုပ္(၊စာေစာင္၊အင္တာနက္စသည္)တုိ႔ကပါလုိ႔ဆုိကာမယုံနဲ႔ဦး
  ၃။ဆရာ၊ဘုန္းၾကီး ကေျပာလုိ႔ဆုိလဲမယုံနဲ႔ဦး
  ၄။မိဘကေျပာလုိ႔ဆုိျပီးမယုံနဲ႔ဦး
  ၅။ေရွးလူေတြ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ လက္ခံထားလုိ႔ဆုိျပီးမယုံဦး
  ၆။မိမိမ်က္စိနဲ႔ျမင္မွ်နွင့္လဲမယုံနဲ႔ဦး
  ၇၊မိမိအေတြးေခၚနဲ႔တူလုိ႔ ဆုိျပီးမယုံနဲ႕ဦး
  ၈၊ဆင္ျခင္လို႔ ရတယ္ဆုိရုံမွ်နဲ႔လဲမယုံနဲ႔ဦး
  ၉။တဆင့္စကားေကာလဟာေၾ႕ကာင့္လဲမယုံနဲ႔ဦး
  ၁၀။မိမိ ကႏွစ္သက္လုိ႔ဆုိျပီးလဲမယုံနဲ႔ဦး လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္္အၾကမ္းဖ်င္းမွတ္မိသေလာက္ေပါ့။ျပန္ေျပာျပရတာပါ.. မ်က္ကန္းယုံတာကုိ ဘုရားက လက္မခံပါ.. မယုံနဲ႔ဦး ဆုိတာပါ.. ေနရတကာ သူမ်ားေျပာတုိင္းကုိ ခြစာတုိက္ျပီးူဆန္႔က်င္ေနဖုိ႔မဟုတ္ပါ.. ေသေသခ်ာခ်ာ အထက္က အခ်က္ ၁၀ ခ်က္နဲ႔ ညိႈ႔ျပီး ေလ့လာ ျပီး မယုံမရဲနဲ႔ စမး္သပ္ၾကည့္ပါ.. မိမိလဲအက်ဳိးေက်းဇူးရွိ သူတပါးနဲ႔ေက်းဇူး ရွိတဲ့ အမွန္ကန္နဲ႔ အလုပ္ကုိသာ လုပ္ပါ.. ဆိုတာပါ.. ဘာပဲေျပာေျပာ အထက္ ဘေလာ့ ခ်ာေတြကိုေရာ အကုိ ကုိေရာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္.. ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၵလူမ်ဳိးေတြဟာ ငေၾကာက္ေတြမဟုတ္သလုိ သူတကာကုိ ေဟာင္ကာ ရန္လုိေနတဲ့ သူေတြမဟုတ္ပါဘူး..ထက္ျမတ္သူေတြပါ..ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိး အရွင္သခင္မ်ဳးိေတြပါ..

  ReplyDelete
 3. ခင္ဗ်ားေျပာတာလည္းမယုံနဲ႕ေပါ့ေနာ္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္တဲ့စစ္တတ္ကလက္နက္ကိုင္ေတြ ေခြးလိုေဟာင္ျပီး သံဃာေတြေခါင္းကို႐ိုက္ခြဲေနတဲ့ျမင္ကြင္းလည္းမယုံနဲ႕လို႕ခင္ဗ်ားေျပာဦးမလို႕လား။ အဲဒီလိုမတရားအႏိုင္က်င့္ခံရတဲ့သံဃာထဲမွာ ကြၽန္ေတာ့
  အမ်ိဳးပါတာ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ပါဗ်ာ။

  ReplyDelete
 4. http://www.facebook.com/antirohingya အရမ္းညစ္ညမ္းပါတယ္

  ReplyDelete