Friday, December 17, 2010

ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္မိရွာ (အပိုင္း ၄)

(အေလာင္းဘုရားေခတ္မွ မီးေလာင္ျမိႈက္ထားေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေစတီပုထိုးမ်ား)

ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလုံး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကိုၾကည့္ျပီး သတိသံေဝဂရၾကေစရန္ ဤေဆာင္းပါးကိုတင္ဆက္သည္။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ မုန္းတီးမႈ၏အက်ိဳးတရားမ်ားကို ေကာင္းစြာ သိနားလည္သည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ မုန္းတီးမႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိတို႕၏ ဘဝကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ၾကေသာသူတို႕ကို ျမတ္စြာဘုရားျမင္ေတြ႕ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ '' မုန္းတီးမႈေၾကာင့္ မုန္းတီးမႈသည္ မျပီးဆုံးႏိုင္ '' '' သင္အမုန္းပြါးေလေလ အေျခအေနပိုဆိုးရြားေလေလ'' ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသားမိန္႕ၾကားႏိုင္ခဲ့သည္။

သင္ကကြၽန္ုပ္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုပိုမုန္းလာ၏။ ဤသို႕ျဖင့္ မုန္းတီးမႈက တဆင့္ဆင့္တိုးပြါးလာရာ သင္ႏွင့္ ကြၽန္ုပ္တို႕သည္ ကြၽန္ုပ္တို႕အခ်င္းခ်င္းမုန္းတီးမႈဟူေသာ မီးေလာင္တိုက္တြင္ ေလာင္ျမိဳက္ျခင္းခံရသည္အထိျဖစ္၏။ ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ တဘက္ဘက္က အမုန္းပြါးမႈကို ရပ္တန္႕ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရား ျမင္ေတာ္မူ၏။

တဘက္ဘက္ကျဖစ္ေစသို႕မဟုတ္ ႏွစ္ဘက္စလုံးကျဖစ္ေစ၊ မုန္းတီးမႈကိုမိတ္ျဖစ္မႈႏွင့္ သို႕မဟုတ္ ခ်စ္ခင္မႈႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ေအာင္မၾကိဳးစားလွ်င္ ဤမုန္းတီးမႈ အစဥ္အတန္းသည္ မည္သည့္အခါမွ် ဆုံးခန္းတိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္၊ ဗုဒၶဝါဒႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘဝ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၅-၅၆)

ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္မိရွာ ေနာက္ဆက္တြဲ အပိုင္း ၄

ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၂ ရာစုအတြင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဝင္ေရာက္ေမႊေႏွာက္ေသာ အာဖဂန္တို႕ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာသည္. အိႏၵိယမွေပ်ာက္ကြယ္ရသည္ဟု ဟိႏၵဴသမိုင္းပညာရွင္တို႕ကဆိုၾကသည္။ ေဖာ္ျပပါ အာဖဂန္စစ္ေသြးႂကြမ်ားသည္ မူလကဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားျဖစ္ျပီး၊ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္စပ္လ်င္း၍ သိျမင္နားလည္သူမဟုတ္ပါ။ အစဦးပိုင္းတြင္ အိႏၵိယသို႕ေရာက္ခဲ့ေသာ အာရပ္တို႕ေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိဆင္းရဲသားတို႕ မင္းေျမာက္ခဲ့ရသည္။

အာရပ္မူစလင္တို႕သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိဆင္းရဲသားမ်ား၊ ဇာတ္နိမ့္မ်ား၊ လယ္ကြၽန္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အာရပ္တို႕ျပန္သြားျပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္မွ အာဖဂန္တို႕က အိႏၵိယသို႕ဝင္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႕သည္ အိႏၵိယတိုက္နယ္သို႕ဝင္ေရာက္လာေသာအခါ မည္သည့္ဘာသာ၊ မည္သည့္လူမ်ိဳးဟုသတ္မွတ္ျခင္းမရွိဘဲ၊ သူခိုးဓါးျပကဲ့သို႕ အားလုံးကိုျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟု မူစလင္သမိုင္းပညာရွင္တို႕ကလည္း ေရးသားထားပါသည္။

မူစလင္သမိုင္းပညာရွင္တို႕၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ အိႏၵိယတြင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ မူစလင္ဘုရင္မ်ားသည္ အစၥလာမ္ဘာသာကို မည္သို႕မွ်ကူညီျဖန္႕ခ်ီေပးခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ အစၥလာမ္ဘာသာကို သာသနာျပဳခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႕မွာ ဆူဖီဟုေခၚေသာ မူစလင္ရေသ့ ဘာဘာၾကီးမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ထိုမူစလင္သမိုင္းပညာရွင္တို႕က ကြၽန္ေတာ့အား '' ဒီလိုေျပာၾကေၾကးဆိုရင္၊ ခင္ဗ်ားတို႕ကေကာ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ ဘုရားပုထိုးမ်ားကိုဖ်က္ဆီးခဲ့တာဘာေၾကာင့္လည္း '' ဟုျပန္လည္၍ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ယေန႕အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အေလာင္းဘုရားလက္ထက္က ဗမာတို႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားကို ထိုင္းလူမ်ိဳးတို႕သည္ ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိဘဲ ဗမာတို႕၏ လက္ခ်က္ဟု ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို ျပသေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ မူစလင္မ်ားကို အထူးအေရးေပးျခင္းခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ဘက္ရွိ ပတၱာနီ၊ နာရသီဝ၊ ယာလာဟူ၍ ျပည္နယ္ သုံးခုတြင္ မူစလင္မ်ားအမ်ားစုရွိသည္။ ထိုင္းဘုရင္သည္ မူစလင္တို႕၏ဘာသာေရးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ကို တိုက္႐ိုက္ခန္႕ေပးသည္။ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သည္ အာဏာအျပည့္အဝရွိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ကက္ဘိနက္တြင္ ဝန္ၾကီး ၃-၄ ဦးမွာအစဥ္အျမဲ မူစလင္မ်ားကိုခန္႕ေလ့ရွိသည္။
အာရပ္မူစလင္ႏိုင္ငံတို႕၏ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအက်ိဳးရွိေနသည္။ မူစလင္တို႕၏ ဘာသာေရးသကၠသိုလ္မွာ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕တြင္ခမ္းနားစြာရွိေနသည္။

ဤကဲ့သို႕ပင္ ကေမၻာဒီးယားတြင္လည္း မူစလင္မ်ားကို အေရးေပးျခင္းရွိသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ ပိုေပါ့လက္ထက္တုန္းက မူစလင္မ်ားသိန္းႏွင့္ခ်ီအသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ယင္းအေၾကာင္းကို ေနာက္တက္လာသည့္အစိုးရက ကမၻာသိေအာင္ျဖန္႕ခ်ီခဲ့သည္။ ဤႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးသည္ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ားစုရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။

ယင္းႏွစ္ႏိုင္ငံထက္ပိုမို၍စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာႏိုင္ငံကား သီဟိုဠ္ကြၽန္း သီရိလကၤာပင္ျဖစ္သည္။ သီရိလကၤာတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ဆင္ဟာလီစ္တို႕သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယျပည္ေတာင္ပိုင္းမွ လာေရာက္သူတမီလ္မ်ားသည္ ဟိႏၵဴမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တမီလ္တို႕သည္ ၃၀ % မွ်ရွိသည္။ ေနာက္ထပအစုတစ္စုက မူစလင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၁၆ % မွ်ရွိသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႕ႏွင့္
တမီလ္ဟိႏၵဴတို႕စပ္ၾကားတြင္ စစ္ျဖစ္ေနၾကသည္မွာ ၾကာျပီျဖစ္သည္။ တမီလ္ဟိႏၵဴတို႕၏အဖြဲ႕က တမီလ္က်ားအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ သူတို႕သည္ စင္ဟာလစ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႕ကို ေခါင္းေဆာင္မႈေပးသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို အလြန္ရြံရွာစက္ဆုပ္မႈရွိၾကသည္။ သို႕ျဖစ္၍အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ဓါးျဖင့္ကိစၥတုံးပစ္ခဲ့သည့္ သာဓကရွိသလို သီဟိုဠ္ရွိစြယ္ေတာ္ ျမတ္ေစတီကိုပင္လ်င္ ဗုံးျဖင့္ေဖာက္ခဲ့သည္။ သီရိလကၤာရွိ မူစလင္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္အတူ မူစလင္မ်ားမွာလည္း တမီလ္က်ားသူပုန္တို႕၏ ထိုးႏွက္သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုအလူးအလဲခံေနရရွာသည္။

သီရိလကၤာႏိုင္ငံသည္ မူစလင္မ်ားႏွင့္အလြန္ရင္းႏွီးေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မက သီရိလကၤာႏိုင္ငံကို မူစလင္ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားက ကူညီေထာက္ပံ့လ်က္ရွိေနသည္။ ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ဘာသာေရးဆိုင္ရာမ်ား၏ ဆက္ႏြယ္မႈျဖစ္သည္။


ေနာက္အပိုင္းဆက္ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါဦးမည္။


(ေရာင္ျခည္ဦး)

No comments:

Post a Comment