Sunday, December 5, 2010

ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္မိရွာ (အပိုင္း ၃)


ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလုံး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကိုၾကည့္ျပီး သတိသံေဝဂရၾကေစရန္ ဤေဆာင္းပါးကိုတင္ဆက္သည္။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ မုန္းတီးမႈ၏အက်ိဳးတရားမ်ားကို ေကာင္းစြာ သိနားလည္သည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ မုန္းတီးမႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိတို႕၏ ဘဝကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ၾကေသာသူတို႕ကို ျမတ္စြာဘုရားျမင္ေတြ႕ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္
'' မုန္းတီးမႈေၾကာင့္ မုန္းတီးမႈသည္ မျပီးဆုံးႏိုင္ '' '' သင္အမုန္းပြါးေလေလ အေျခအေနပိုဆိုးရြားေလေလ'' ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသားမိန္႕ၾကားႏိုင္ခဲ့သည္။

သင္ကကြၽန္ုပ္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုပိုမုန္းလာ၏။ ဤသို႕ျဖင့္ မုန္းတီးမႈက တဆင့္ဆင့္တိုးပြါးလာရာ သင္ႏွင့္ ကြၽန္ုပ္တို႕သည္ ကြၽန္ုပ္တို႕အခ်င္းခ်င္းမုန္းတီးမႈဟူေသာ မီးေလာင္တိုက္တြင္ ေလာင္ျမိဳက္ျခင္းခံရသည္အထိျဖစ္၏။ ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ တဘက္ဘက္က အမုန္းပြါးမႈကို ရပ္တန္႕ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရား ျမင္ေတာ္မူ၏။

တဘက္ဘက္ကျဖစ္ေစသို႕မဟုတ္ ႏွစ္ဘက္စလုံးကျဖစ္ေစ၊ မုန္းတီးမႈကိုမိတ္ျဖစ္မႈႏွင့္ သို႕မဟုတ္ ခ်စ္ခင္မႈႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ေအာင္မၾကိဳးစားလွ်င္ ဤမုန္းတီးမႈ အစဥ္အတန္းသည္ မည္သည့္အခါမွ် ဆုံးခန္းတိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္၊ ဗုဒၶဝါဒႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘဝ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၅-၅၆)

ဘုံေပ်ာက္မွာ စိုးေၾကာက္မိရွာ ေနာက္ဆက္တြဲ အပိုင္း ၃

ဤသို႕ဗုဒၶ၏ သံဃာ့ဂိုဏ္းသည္ အတြင္းျပိဳကြဲမႈမ်ားအထပ္ထပ္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းအင္အားဆုတ္ယုတ္သြားခဲ့သည္။

(၁) သံဃာဂိုဏ္းအတြင္း ဂိုဏ္းငယ္အသီးသီးခြဲထြက္ခဲ့၍ စည္းလုံးသိပ္သီးမႈျပိဳကြဲခဲ့ရသည္။
(၂) ဗုဒၶမတိုင္ခင္က အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ အထင္အရွားရွိေနေသာ ဟိႏၵဴဝါဒ၊ ျဗဟၼာဏဝါဒႏွင့္ဂ်ိန္းဝါဒတို႕၏ ထိုးႏွက္မႈကို အလူးအလွဲခံရျခင္း၊

ဘီစီ ၃ ရာစု အတြင္း ေမာရိယလက္နက္ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ဧကရာဇ္ဘုရင္အာေသာကမင္းၾကီး (ဘီစီ ၂၇၃ - ၂၃၂ ခန္႕) သည္ ဗုဒၶသာသနာကို အလြန္အက်ဴးခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့ျပီး၊ ေမာရိယႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလုံးဗုဒၶသာသနာႏွင့္ ဗုဒၶဝါဒျပန္႕ပြါးေရးကို စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဤေခတ္သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူျပီးသည့္ေနာက္ ဗုဒၶသာသနာအထြတ္အထိပ္ကိုေရာက္ခဲ့ေသာ ေခတ္ဟုဆိုရပါမည္။ (သို႕ေသာ္ အာေသာကမင္းၾကီးကို ဆက္ခံခဲ့ေသာ သူ၏ေျမးျဖစ္ေသာမင္းမ်ားသည္ ဂ်ိန္းဝါဒီမ်ားျဖစ္ၾက၍ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာကို ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ေမာရိယမင္းဆက္ပ်က္သုဥ္း၍ သုဂၤမင္းဆက္ကိုတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ပုရွ္မိၾတဟိႏၵဴမင္း (ဘီစီ ၁၅၀ - ၁၈၅) သည္ ဘီစီ ၂ ရာစု ကုန္လုနီးအတြင္း ဗုဒၶဝါဒီအၾကီးအက်ယ္ႏွိပ္ကြပ္ ညွဥ္းပမ္းခဲ့သည္။ ရဟန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ေစတီပုထိုးမ်ား၊ သာသနိကအေဆာက္အအုံမ်ားကိုလည္း မီးတိုက္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ဗုဒၶရဟန္းေတာ္အမ်ားအျပားတို႕သည္ အိႏၵိယျပည္အလယ္ပိုင္းေဒသမွ ယခုပါကစၥတန္ရွိရာ ပန္ဂ်ပ္နယ္ေျမကို ေျပးဝင္ခိုလႈံခဲ့ရသည္။

ထို႕အျပင္ ခရစ္ႏွစ္ ၇ ရာစုတြင္အုပ္စိုခဲ့ေသာ ဂုပ္တာနန္းဆက္မွ သလက္မင္းကလည္း ဟိႏၵဴဝါဒကိုေျမႇာက္စားလို၍ ဗုဒၶဝါဒီမ်ားႏွင့္ သာသနိက ကေဆာက္အအုံမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရုံသာမက မဟာေဗာဓိပင္ကိုပါ အျမစ္မွတူးျဖတ္ျဖိဳလွဲခ်ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ရဟန္းၾကီး ဖာတီယန္အစ္စင္ႏွင့္ ဟိယန္ဆင္တို႕၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ဗုဒၶသာသနာသည္ က်ယ္ျပန္႕ခိုင္မာမႈမရွိေတာ့ဘဲ၊ အိႏၵိယအလယ္ပိုင္း၊ အေရွ႕ဘက္ ဘဂၤလားနယ္၊ ေတာင္ဖက္ ဒက္ခန္ကုန္းျမင့္တဝိုက္၌သာ ၾကိဳၾကားၾကိဳၾကားသာက်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။

(၃) ခရစ္သကၠရာဇ္ ၃ ရာစု အတြင္းက ကသၼီရနယ္ရွင္ ဟန္မင္းဆက္မွ ဟိႏၵဴဘုရင္ မဟိရကုလသည္ ယေန႕ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဂႏၶာရတိုင္းကို ေမႊေႏွာက္ေခ်မႈန္းခဲ့ရာ၌ ဗုဒၶဝါဒီအမ်ားအျပားကို သုတ္သင္ခဲ့သည္။ ဤ အခ်က္မ်ားသည္ သမိုင္း၏ေဖ်ာက္ဖ်က္မရႏိုင္ေသာ အမွန္တရားမ်ားျဖစ္သည္။ (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အေရွ႕တိုင္းဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ စာေပစဥ္မ်ားတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။)

မူစလင္တမာန္ေတာ္ မိုဟာမက္သည္ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၅၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သို႕ျဖစ္၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာသည္ မိုဟာမက္ မေမြးခင္ကပင္ ေပ်ာက္ပ်က္ေနျပီးျဖစ္သည္။ မိုဟာမက္ ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ေလာက္တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာသည္ အိႏၵိယသို႕ ေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္အပိုင္းဆက္ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါဦးမည္။


(ေရာင္ျခည္ဦး)

No comments:

Post a Comment