Monday, March 1, 2010

ပု႐ုပ္ဆီစည္းဝိုင္းထဲက ပုရြက္ဆိတ္ (ျမန္မာလူမ်ိဳး) ဘဝ

ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာကိုယ့္ကိုကိုယ္အယဥ္ေက်းဆုံးလို႕ ထင္မွတ္ေႂကြးေက်ာ္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဟာ စိတ္ေစတနာေကာင္းတယ္ ကူညီ႐ိုင္းပင္းတတ္တယ္ဆိုတာ အတိတ္ေခတ္က တကယ္ကိုရွိခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဟာ ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ဘာသာ၊ ကိုယ့္အေသြးအေရာင္ကို
ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာကလြဲလို႕ အဂၤလိပ္ နွာေခါင္းရွည္၊ အရပ္ကလန္ကလားနဲ႕ျမန္မာႏိုင္ငံ
ကိုမတရား သိမ္းပိုက္ခဲ့တဲ့နယ္ခ်ဲ႕ကိုၾကည့္လို႕မရ။ အဂၤလိပ္ေခၚလာတဲ့ အႏၵိယသားေတြနဲ႕ၾကေတာ့လည္း လူမ်ိဳး အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈေတြျဖစ္လာပါတယ္။ အဂၤလိပ္ကလည္းသူမ်ားႏိုင္ငံေတြလိုက္သိမ္းေနတာ master brain ပဲ ဘယ္ေခပါ့မလဲ။ ျမန္မာေတြကို ႏွိတ္စရာရွိရင္ သူတို႕ကအတြင္းက အမိန္႕ေပး၊ သူမဟုတ္သလိုနဲ႕ အႏၵိယသားေတြကို ေရွ႕ကလုပ္ခိုင္းေတာ့တာပဲ။ အရင္ကတည္းက ႏွာေခါင္းေပါက္ၾကယ္ အသားမည္း၊ အရပ္ရွည္ျမင္ရင္ မႏွစ္သက္တဲ ့ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြမွာ ကုလားဆို တစ္စတစ္စခ်ဥ္လာတယ္။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ေတြဟာ အႏၵိယႏိုင္ငံကိုလက္နက္အင္အားနဲ႕အရင္သိမ္း၊ ျပီးျမန္မာႏိုင္ငံကိုလည္း ထိုနည္း၎သိမ္းပိုက္ၿပီး အႏၵိယက သစၥာရွိတဲ့လူမ်ိဳးကို ေရြးျပီးျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ခိုင္းစားဘို႕ေခၚလာတယ္ မုန္းစရာရွိရင္ ကုလားပဲမုန္းေပါ့။

အဲျမန္မာႏိုင္ငံကို လြတ္လပ္ေရးေပးရေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ သူတို႕ရင္းႏွီးခဲ့တာေတြ၊ ျမိဳ႕တည္ခဲ့တာေတြဘယ္လြယ္လြယ္နဲ႕အလြတ္ခံပါ့မလဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွာေတြ႕ထားတဲ့ ေရနံေက်ာေတာင္ လြတ္လပ္ေရးမေပးခင္ပိတ္သြားတာပဲ။ ေရနံေက်ာဆိုတာကလည္းပိတ္လိုက္ရင္ အေက်ာလြဲသြားတယ္။ လြတ္လပ္ေရးမေပးခင္ အဂၤလိပ္ေတြဟာျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ မ်ိဳး႐ိုးအစဥ္အဆက္အတြက္ေပးသြားတဲ့အေမြ ေတြရွိတယ္ေနာ္။ အဲဒါေတြကပညာေရးပညာေရးအျပင္ သူ႕ကြၽန္ဘဝေရာက္္ခဲ့တဲ့ ကုလားနဲ႕ဗမာရန္တိုက္ေပးခဲ့တာပဲ။

ကုလား-ဗမာမုန္းတီးေရး၊ ဘာသာေရးပဋိိပကၡေတြ၊ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း နယ္ေျမခြဲယူေအာင္တစ္နည္း၊ ဘာသာေရးနဲ႕တစ္ဖုံ ေသြးခြဲေပးခဲ့တယ္။ နယ္ခ်ဲ႕ပရိရယ္မွာျငိသြားတဲ့ ျမန္မာေတြမွာ၊ နယ္ခ်ဲ႕ေတြထားခဲ့တဲ့ကုလားေတြမွာ၊ တိုင္းရင္းသားေတြမွာပါ ႏွစ္ၾကာေလ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႕ဖန္တီးခဲ့တဲ့နည္းဗ်ဴဟာထဲနစ္ေလပဲ။ ၾကာေလ လူမ်ိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားေလပဲ။ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ေတြမွာေတာ့အရင္းအႏွီးျမႇဳတ္ႏွံျပီး အတိုးပြါးလာသလိုေပါ့။

နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ဖန္တီးခဲ့တဲ့လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ တိုင္းရင္းသား ပဋိိပကၡကို ေနဝင္းဦးေဆာင္တဲ့စစ္တပ္ကျပန္႕ပြါးေပးခဲ့တယ္။ တစ္ဖန္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကိုယ့္လူမ်ိဳးကိုေရွ႕ကစံျပ ဓျမတိုက္သြားတဲ့ ဦးေနဝင္းအာဏာကဆင္းျပီး သူ႕ထက္မိုက္တဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္တက္ေတာ့ သူတို႕တစ္စုမတရားနည္းနဲ႕ရွာေဖြႏိုင္သမွ်ဇိန္ရွိသမွ် ဒီအာဏာကိုျမဲသထက္ျမဲေအာင္စြဲကိုင္ထားရေတာ့မယ္။ ဒီေတာ့ကာျမန္မာလူမ်ိဳးေတြအတြက္ အဂၤလိပ္ေပးသြားတဲ့အေမြလည္းျဖစ္၊ သူတို႕ကိုယ္တိုင္ကန္ခ်လိုက္တဲ့ အေဖၾကီးဦးေနဝင္းလည္းသုံးခဲ့တဲ့၊ အထိေရာက္ဆုံး - တစ္ခ်က္ခုတ္ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ေတာင္မဟုတ္ဘူး အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာျပတ္တဲ့ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ တိုင္းရင္းသား ေသြးခြဲတဲ့နည္းဗ်ဴဟာ ကိုပိုျပီးေတာ့လုပ္ၾကံဖန္တီးပါေတာ့တယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္းေန လူနည္းစုဘာသာျခား၊ တိုင္းရင္းသားေတြမွာ ၾကီးငယ္ႏိုင္ညွင္းဒဏ္ေတြခံ မတရားမႈေတြမွာ မိမိအသက္၊ ဘဝ၊ အိုးအိမ္မ်ားေပးစပ္လိုက္ရပါတယ္။

ဒါေတြကိုစစ္အစိုးရလက္ပါးေစေတြဒိုင္ခံလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္၊ ႏိုင္ငံျခားကိုပညာသင္သြားရျခင္း၊ ရာထူးရာခံတိုးျခင္း၊ လူတစ္စုၾကီးပြါးခ်မ္းသာျခင္း စသည္စသည္ အၾကိဳးမ်ားစြာသူတို႕ရၾကတယ္ေလ။ အင္တာနက္ေလာက က ပိုမိုလြယ္ကူစြာအသုံးျပဳႏိုင္ေလ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ တိုင္းရင္းသား ႏွိမ္နင္းေစာ္ကားမႈ ဆိုက္ေတြပိုမ်ားလာေလဆိုတာ လူတိုင္လိုသိေနၾကပါတယ္။ စစ္အစိုးရ၏ႏိုင္ငံေရးပရိယာယ္ ခ်ယ္လွယ္မႈမွာ အာဏာမဲ့ လက္နက္မဲ့ ျပည္သူေတြဟာထြက္ေပါက္မရွိ အခ်င္းအခ်င္းပဋိိပကၡျဖစ္ၾက၊ ရန္ျငိႈးပြါးၾကနဲ႕ ပိုၿပီး အရုပ္ဆိုးေစတယ္ ။ လူငယ္ေတြမွာလည္းအက်ပ္အတည္းမ်ားစြာေအာက္မွာၾကီးထြားလာရ၊ ဗဟုသုတေကာင္းမရ၊ အစိုးရပညာေရးညံ့ျဖင္း၊ စီးပြါးေရးက်ပ္တည္းမႈေတြနဲ႕ၾကံရာမရ ထြက္ေပါက္မရွိ ေနာက္ဆုံး စာရိတၱေတြပ်က္စီးၾကရွာတယ္။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာ ကြၽန္အျဖစ္၊ ၿပည္ ့တန္ဆာ အျဖစ္အေရာင္းစားခံရ ကြၽန္ခံေနရတဲ့ျမန္မာ၊ ကိုယ့္ေမြးရပ္ေျမရွိပါလွ်က္ သူမ်ားတိုတိုင္းျပည္မွာခိုလႈံေနရတဲ့ျမန္မာလူမ်ိဳးဘဝ။

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားဟာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ေခတ္ကစလို႕ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္တိုင္သူ႕ကြၽန္ဘဝက ကို မလြတ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။

ဇာဂနာေျပာသလိုပဲ (အဆင္သင့္ရိွေနတဲ့ ပ႐ုတ္ဆီနဲ႔ အဲဒီပုရြက္ဆိတ္ေတြကို စည္း၀ိုင္းထားလိုက္တာ၊ အဲဒီေကာင္ေတြ ပထမ ေတာ့ ငါးေျခာက္ဖတ္ မဲေနရာကေန ၿပီးလို႔ လွည့္ျပန္မယ္လုပ္ေတာ့မွ ပ႐ုတ္ဆီေတြ႔ၿပီး ေနာက္ျပန္ဆုတ္၊ အထဲ မွာတင္ ပတ္ေျပးေနေတာ့တာ၊ ပ႐ုတ္ဆီစည္း၀ိုင္းထဲက ထြက္ဖို႔ကို မစဥ္းစားေတာ့ဘူး။ ေနာက္ဆံုး အခ်င္းခ်င္း ျပန္ကိုက္ရင္းနဲ႔ အကုန္လံုး အမႈန္႔ေလးေတြ ျဖစ္သြားပါေလေရာဗ်ာ။ အဲဒါကို အမ်ားလည္း စဥ္းစားႏိုင္ေအာင္လို႔ တင္ျပလိုက္ရတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ခု ပ႐ုတ္ဆီ အ၀ိုင္းခံေနရ တာပါ။ သတိျပဳမိရင္ ေတာ္ပါၿပီဗ်ာ။)


ဒါကိုစာဖတ္သူမ်ားျမင္ၾကမွာပါ။

ေအာက္က ပို႕စ္ေလးကိုအားေပးသြားပါေနာ္။
၃ ဘာသာ ညီေနာင္မွေပးေသာ အသိႏွင့္သတိတရား

5 comments:

 1. လာဖတ္သြားပါတယ္။ သိပ္ေကာင္းပါတယ္။ C-Box ထားသင့္ပါတယ္။
  အားေပးလ်က္ပါ။

  ReplyDelete
 2. တခ်ိန္က ျမန္မာျပည္ဟာ ခ်မ္းသာခဲ့တယ္၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၀ ခန္႔ဟာ လူေလးငါးေယက္ ရွိတဲ့ မိသားစုတခုလံုး တလစာ ဖူလံုေအာင္ ေနထိုင္စားေသာက္ဖို႔ ေလာက္ငႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာရင္ ခုေခတ္လူငယ္ေတြအတြက္ ပံုျပင္သဖြယ္ ျဖစ္ေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

  ReplyDelete
 3. racism ေတြ discrimination ေတြကုိ တိုက္ဖ်က္ဖို ့အတြက္ အရမ္းလိုအပ္တဲ့ ဘေလာ့ေလးပါ။ ၾကိဳက္တယ္ဗ်ာ။ က်ေနာ္လည္း အဲဒီ့သေဘာမ်ိဳး ကဗ်ာႏွစ္ပုဒ္ ေရးထားတယ္ဗ်။ လူညီမွ်ျခင္းလူ
  http://kaungkinko.myanmarbloggers.org/2010/01/english-version.html နဲ႔ ကြက္လပ္ထဲမွာ http://kaungkinko.myanmarbloggers.org/2010/01/blog-post_26.html ဆိုတဲ့ ကဗ်ာပါ။ သေဘာထားတူညီသူျခင္း ေတြ႔ရလို ့ဝမ္းသာမိပါတယ္။

  ReplyDelete
 4. လာဖတ္သြားပါတယ္
  ဗဟုသုတရပါတယ္

  ReplyDelete
 5. ႀကိဳက္ပါတယ္။
  အျမင္မတူတာေလးေတြေတာ့ အနည္းအက်ဥ္းရွိပါတယ္။
  သူတပါးကို အျပစ္ပံုမခ်ပဲ ကိုယ့္အမွားကိုယ္ဆန္းစစ္ၿပီး ထပ္မမွားေအာင္ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္နဲ႔ ႀကိဳးစားတာ ပိုသင့္ေတာ္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။
  ဘယ္လိုေျပာေျပာ ဆက္လုပ္ပါ၊ အားေပးပါတယ္။

  မန္းကိုကို
  http://mahnkoko.blogspot.com/

  ReplyDelete