Saturday, October 2, 2010

ထိပ္ဆုံးမွ ေအာက္ဆုံးေရာက္ျမန္မာ

ယခင္ေခတ္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စာရိတၲေကာင္းမြန္ေသာလူမ်ိဳးအျဖစ္ လည္းေကာင္း ကမၻာ့ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ လက္ခံခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုခံခဲ့ရျပီး ကမၻာ့အလယ္တြင္ Burma ဟူေသာအမည္သည္ မ်က္ႏွာပန္းလွခဲ့သည္။

ယခုစစ္အာဏာရွင္ေခတ္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဒုကၡသည္ (သို႕) ကြၽန္ဘဝႏွင့္ သူမ်ားႏိုင္ငံသို႕မ်က္ႏွာငယ္စြာဝင္ခဲ့ၾကရသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ အေျခအေနသည္ စစ္အစိုးရ၏ ႏွစ္ရွည္ မတရားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ လူ႕အဆင့္အတန္းပို၍က်ဆင္းသည္ထက္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ယခု ကမၻာ့ေခတ္လူငယ္အခ်ိဳ႕တို႕သည္ Myanmar (သို႕) ယခင္က Burma ကို သိပ္မသိၾကေတာ့ေပ။ ႏိုင္ငံအေသးစားလားဟုပင္ ျပန္ေမးၾက၏။ သို႕ေသာ္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ကပ္ေနေသာ ထိုင္း၊ ေလာ၊ ကမ္ေဘာဒီးယားကို သိၾကေလသည္။ ဤသို႕ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕ ေသးသိမ္သြားရသည္မွာ လြန္စြာႏွေျမာစရာေကာင္းသည္။

စစ္အစိုးရဘက္မွ ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုသူမ်ားအား လိုက္လံဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္္ျပီး ျပည္သူမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ပိတ္ဆို႕ ထားသည္မွာ လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ့ေသာလုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရမွ တိုင္းျပည္တိုးတက္ရန္
ၾကိဳးပမ္းေနသည္ဟုဆိုျပီး အဘယ္ေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားငတ္မြတ္ေနရသနည္း။

ေစတီပုထိုးမ်ားတိုးခ်ဲ႕ခဲ့၏ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားကို ေထာင္ခ် သတ္ျဖတ္ျပီး ဘာသာေရးလြတ္လပ္မႈမ်ားကို ပိတ္ပင္တားစည္းေနရပါသနည္း။

ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈတိုးတက္ေစရန္ပံ့ပိုးသည္ဟုဝါဒျဖန္႕၏ အဘယ္ေၾကာင့္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသၼီးျပည့္တန္ဆာမ်ား တိုးမ်ားလာပါသနည္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္မ်ားကိုဖန္တီးေပးေနသည္ဟုေက်ာ္ျငာ၏ အဘယ္ေၾကာင့္ သူမ်ားႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား မ်ားလာပါသနည္း။

ယခင္ ျမန္မာ ၁၀ တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာကို ေကာင္းစြာေရးႏိုင္၊ ဖတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ၁၀ တန္းေက်ာင္းသား တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား အဂၤလိပ္စာကိုေကာင္းစြာမဖတ္တတ္၊ မေရးတတ္ေတာ့ေပ။ အစိုးရအသုံးမက်လို႕လား၊ ျပည္သူအသုံးမက်လို႕ဘဲလား။

ျမန္မာျပည္သူမ်ား စီးပြါးေရးက်ပ္တည္း၍ ငတ္မြတ္ျပီး သူမ်ားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ေတာင္းစားေနရသည့္ယခုေခတ္ကာလတြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မိန္းမမ်ား၊ သၼီးမ်ားတြင္စိန္တစ္ဝင့္ဝင့္၊ အိမ္ၾကီး ကားၾကီးမ်ားႏွင့္စည္းစိမ္ေပၚ၌ စံစားေနၾကသည္မွာ မည္သူတို႕၏ အသက္ႏွင့္ ဂုတ္ေသြးကို စုပ္ထား၍ ခ်မ္းသာေနၾကပါသနည္း။

ထိုစည္းစိမ္မ်ား၌ ယစ္မူးေနၾကသူမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးဆုတ္ယုတ္ေနၾကသည္ကိုေမ့ေလွ်ာ့၍ေနၾကျပီးလား။

ျမန္မာမီဒီယာမ်ား အာဏာရွင္ အလိုက်ကိုသာေဖာ္ျပႏိုင္ျပီး ျပည္သူမ်ားအား စြံ႕အ နား မၾကား ျဖစ္ေနရသည္မွာ မိမိတို႕ အာဏာေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္တည္းလား။

အျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားမွာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးမ်ား တိုးတက္ေစေရး၊ တိုင္းသူျပည္သားခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ၾကသည္မွာ လြန္စြာဂုဏ္ယူစရာေကာင္း၏။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ထိုကဲ့သို႕တိုင္းျပည္အက်ိဳးေဆာင္ရြက္ရန္ အရည္အခ်င္းမရွိၾကဘူးလား။ သို႕မဟုတ္ မိမိတို႕စစ္အုပ္စု ေကာင္းစားရန္ ေလာဘမ်ား ဖုံးလႊမ္းထားျပီလား .....

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခတ္က ျပည္သူခ်စ္ေသာတတ္မေတာ္၊ ယခုေခတ္ေတြျပည္သူေအာ့ႏွလုံးနာ၍ စစ္ေခြးဟုအေခၚခံရသူမ်ား တစ္ေန႕ ျပည္သူခ်စ္ေသာ တတ္မေတာ္သားမ်ား ျပန္ျဖစ္ႏိုင္ပါေစ။

ေရာင္ျခည္ဦး

No comments:

Post a Comment