Friday, October 29, 2010

လူ႕အခြင့္အေရး လူ႕တန္ဖိုးကိုေလးစားပါ


ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားသည္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ျပီး ျမန္မာ့လူဦးေရမွ ၆ ရာခိုင္ႏွုံးသာရွိပါသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ အမ်ားစုသည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ လီစူ၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း ေဒသတို႕တြင္စုေပါင္းေနထိုင္ၾကသည္။

၁၈ ရာစု အစပိုင္းတြင္ ေျမာက္အေမရိကမွ Adoniram Judson ဦးေဆာင္ေသာ missionary မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ခရစ္ယာန္သာသနာေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳအဖြဲ႕တို႕အား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အတင္းအက်ပ္ ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

နအဖစစ္တပ္မွ ကရင္ရြာမ်ားသို႕ဝင္ေရာက္ဖ်က္စီးျခင္း၊ မိန္းမပ်ိဳမ်ားအား မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ ရြာသားမ်ားအားဓါးျပတိုက္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားအား နအဖစစ္တပ္တုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခုိင္းျခင္း၊ လယ္ယာမ်ားကို သိမ္းပိုက္ျခင္း၊ လက္နက္အားကိုးႏွင့္ ရြာသားမ်ားအား ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ ေတာတြင္း၌ ပစ္သတ္ျခင္း ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း အာဏာပိုင္မ်ားက လက္ဝါးကားတိုင္မ်ား ဖ်က္ဆီးေနျခင္း စသည့္အမႈမ်ားကို နအဖစစ္တပ္မွ မၾကာခဏက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။

ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္တို႕၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ လံုးဝ မရွိ ေဆာက္ၿပီးသား ဘုရားေက်ာင္းေတြ ဖ်က္ဆီးတာ အမ်ားၾကီးျဖစ္ေနပါသည္။ အသစ္ေဆာက္လို႔လည္း မရ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း္ျဖစ္သည္။ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ဖ်က္စီးျပီး ယခင္ဘုရားေက်ာင္းေနရာတြင္ ေစတီေဆာက္ထားၾကသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခရစ္ယာန္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာတခ်ိဳ႕မွ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ခရစ္ယာန္သာသနာဝင္တို႕အား ဝင္ေရာက္ဆဲဆိုေစာ္ကားျခင္း၊ စိန္ေခၚျခင္း၊ လိုက္လံေႏွာက္ရွက္ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လာၾကသည္။

မိမိႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူနည္းစု ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ မတရား ဖိႏွိပ္ျခင္း ညွဥ္းဆဲႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္းတို႕သည္ လူမိုက္တို႕၏ စ႐ိုက္သာျဖစ္ျပီး ဘာသာတိုင္းမွ လူယဥ္ေက်းတို႕ေရွာင္ၾကည္ၾကေသာအက်င့္စ႐ိုက္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုတို႕သည္ မိမိဘာသာဝင္မွ သူတစ္ပါးအားသြားေရာက္ ထိပါးေစာ္ကားမႈကို ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနတတ္ၾကျပီး မိမိတို႕ဘာသာထိခိုက္မွသာ ေသြးဆူအမ်က္ထြက္တတ္ၾကသည္။ တစ္ေထာင္မွာ တစ္ေယာက္ ရွားရွားပါးပါးသာထြက္ျပီး ဆုံးမလမ္းညြန္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အမွန္မွာ မိမိသာသနာႏွင့္လူမ်ိဳး ဂုဏ္သိကၡါအတြက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေကာင္းပီပီ ဝိုင္းဝန္းျပီးထိန္းသိမ္းသင့္သည္။

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တို႕၏ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားမွာ * လူသားတို႔သည္ ဤေလာက၌ ေခတၱဧည့္သည္မ်ားသာျဖစ္သည္။

* ခရစ္ယန္ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ေကာင္းေသာ ကိုယ္က်င့္တရားရွိရန္ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ ဓမၼတရားမ်ားကိုလိုက္နာ က်င့္သုံးၾကရသည္။

*ခရစ္ယန္၌ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဟိျႏၵဴဘာသာမ်ားကဲ့သို႔ မတူေသာအခ်က္မွာ ဘံုအဆင့္ဆင့္မရွိပါ။ နိဗၸာန္ (ေကာင္းကင္ဘံု) ႏွင့္ ငရဲ ၂ ခုသာရွိသည္။

* လူသားသည္ အျပစ္မ်ားစြာလုပ္သည့္ ဗီဇရွိပါသည္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၊ အလႈအတန္းမ်ားလုပ္ျခင္း၊ တရားက်င့္ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းမွန္မွန္တက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ အျပစ္မ်ား လံုး၀မေျပေပ်ာက္ႏိုင္ပါ။ ထာ၀ရဘုရားကို ယံုၾကည္စြာျဖင့္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္မွသာလွွ်င္ အျပစ္မ်ားလႊတ္ေပးျခင္းခံရမည္။ (ေခါင္းေခါက္လိုက္၊ ၀န္ခ် ေတာင္းပန္လိုက္ ခဏခဏ အျပစ္လုပ္သူသည္ တကယ္ေနာင္တရသူမဟုတ္)။

ခရစ္ယာန္ႏွင့္ မူဆလင္ တို႔သည္ ထာ၀ရဘုရားတဆူတည္းရွိသည္ ကို သေဘာတူၾကသည္။ မြတ္ဆလင္တို ့၏ ကိုရမ္က်မ္းသည္ ေနာက္ ဆုံးေပၚေသာက်မ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စံုလင္သည္ဟူ၏။

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဟိျႏၵဴဘာသာ ယံုၾကည္ခ်က္ တို႔သည္ သဘာ၀ေလာက သိပၸံပညာႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီသည္ ထင္မွတ္ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေျခတင္ေျပာဆို၊ အျပန္အလွန္ေရးသားပါက ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို ခုံမင္ေသာ ခရစ္ယာန္ဘက္မွ ရံႈးသြားဖြယ္ရာရွိသည္။ Action Speak ဆိုသည့္အတိုင္း ခရစ္ယန္မ်ားက လက္ရွိကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမ်ားကို ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိေနပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မိမိ၏ ယခုဘ၀၊ ေနာင္ဘ၀ အတြက္ စိတ္ေအးရေသာ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ကို အေျခခံခိုင္မာရန္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းတက္ျခင္း၊ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း၊ ဘုရားသခင္ေရွ႔တြင္ ႏွိမ့္ခ်စြာ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း၊ ဘုရားကို ေၾကာက္ျခင္း၊ ဘုရား၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ တို႔ကိုသာ ပိုမိုနားလည္ရန္အေရးၾကီးပါသည္။

အျခားဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ အေျခတင္ေျပာဆိုပါက မိတ္ပ်က္တတ္ေသာေၾကာင့္ ဇြတ္ျငင္းခုန္တတ္သူမ်ားသတိျပဳရန္လုိအပ္ပါသည္။ မိမိေကာင္းလွ်င္ သူမ်ားဘာသာႏွင့္ လူမ်ိဳးအားလည္း အျပစ္ဟူ၍မျမင္ေတာ့ေခ်။

လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႕တန္ဖိုးကိုေလးစားပါ။

ဘဒင္

No comments:

Post a Comment