Friday, December 17, 2010

ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္မိရွာ (အပိုင္း ၄)

(အေလာင္းဘုရားေခတ္မွ မီးေလာင္ျမိႈက္ထားေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေစတီပုထိုးမ်ား)

ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလုံး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကိုၾကည့္ျပီး သတိသံေဝဂရၾကေစရန္ ဤေဆာင္းပါးကိုတင္ဆက္သည္။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ မုန္းတီးမႈ၏အက်ိဳးတရားမ်ားကို ေကာင္းစြာ သိနားလည္သည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ မုန္းတီးမႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိတို႕၏ ဘဝကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ၾကေသာသူတို႕ကို ျမတ္စြာဘုရားျမင္ေတြ႕ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ '' မုန္းတီးမႈေၾကာင့္ မုန္းတီးမႈသည္ မျပီးဆုံးႏိုင္ '' '' သင္အမုန္းပြါးေလေလ အေျခအေနပိုဆိုးရြားေလေလ'' ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသားမိန္႕ၾကားႏိုင္ခဲ့သည္။

သင္ကကြၽန္ုပ္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုပိုမုန္းလာ၏။ ဤသို႕ျဖင့္ မုန္းတီးမႈက တဆင့္ဆင့္တိုးပြါးလာရာ သင္ႏွင့္ ကြၽန္ုပ္တို႕သည္ ကြၽန္ုပ္တို႕အခ်င္းခ်င္းမုန္းတီးမႈဟူေသာ မီးေလာင္တိုက္တြင္ ေလာင္ျမိဳက္ျခင္းခံရသည္အထိျဖစ္၏။ ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ တဘက္ဘက္က အမုန္းပြါးမႈကို ရပ္တန္႕ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရား ျမင္ေတာ္မူ၏။

တဘက္ဘက္ကျဖစ္ေစသို႕မဟုတ္ ႏွစ္ဘက္စလုံးကျဖစ္ေစ၊ မုန္းတီးမႈကိုမိတ္ျဖစ္မႈႏွင့္ သို႕မဟုတ္ ခ်စ္ခင္မႈႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ေအာင္မၾကိဳးစားလွ်င္ ဤမုန္းတီးမႈ အစဥ္အတန္းသည္ မည္သည့္အခါမွ် ဆုံးခန္းတိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္၊ ဗုဒၶဝါဒႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘဝ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၅-၅၆)

ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္မိရွာ ေနာက္ဆက္တြဲ အပိုင္း ၄

ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၂ ရာစုအတြင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဝင္ေရာက္ေမႊေႏွာက္ေသာ အာဖဂန္တို႕ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာသည္. အိႏၵိယမွေပ်ာက္ကြယ္ရသည္ဟု ဟိႏၵဴသမိုင္းပညာရွင္တို႕ကဆိုၾကသည္။ ေဖာ္ျပပါ အာဖဂန္စစ္ေသြးႂကြမ်ားသည္ မူလကဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားျဖစ္ျပီး၊ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္စပ္လ်င္း၍ သိျမင္နားလည္သူမဟုတ္ပါ။ အစဦးပိုင္းတြင္ အိႏၵိယသို႕ေရာက္ခဲ့ေသာ အာရပ္တို႕ေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိဆင္းရဲသားတို႕ မင္းေျမာက္ခဲ့ရသည္။

အာရပ္မူစလင္တို႕သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိဆင္းရဲသားမ်ား၊ ဇာတ္နိမ့္မ်ား၊ လယ္ကြၽန္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အာရပ္တို႕ျပန္သြားျပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္မွ အာဖဂန္တို႕က အိႏၵိယသို႕ဝင္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႕သည္ အိႏၵိယတိုက္နယ္သို႕ဝင္ေရာက္လာေသာအခါ မည္သည့္ဘာသာ၊ မည္သည့္လူမ်ိဳးဟုသတ္မွတ္ျခင္းမရွိဘဲ၊ သူခိုးဓါးျပကဲ့သို႕ အားလုံးကိုျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟု မူစလင္သမိုင္းပညာရွင္တို႕ကလည္း ေရးသားထားပါသည္။

မူစလင္သမိုင္းပညာရွင္တို႕၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ အိႏၵိယတြင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ မူစလင္ဘုရင္မ်ားသည္ အစၥလာမ္ဘာသာကို မည္သို႕မွ်ကူညီျဖန္႕ခ်ီေပးခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ အစၥလာမ္ဘာသာကို သာသနာျပဳခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႕မွာ ဆူဖီဟုေခၚေသာ မူစလင္ရေသ့ ဘာဘာၾကီးမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ထိုမူစလင္သမိုင္းပညာရွင္တို႕က ကြၽန္ေတာ့အား '' ဒီလိုေျပာၾကေၾကးဆိုရင္၊ ခင္ဗ်ားတို႕ကေကာ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ ဘုရားပုထိုးမ်ားကိုဖ်က္ဆီးခဲ့တာဘာေၾကာင့္လည္း '' ဟုျပန္လည္၍ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ယေန႕အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အေလာင္းဘုရားလက္ထက္က ဗမာတို႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားကို ထိုင္းလူမ်ိဳးတို႕သည္ ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိဘဲ ဗမာတို႕၏ လက္ခ်က္ဟု ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို ျပသေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ မူစလင္မ်ားကို အထူးအေရးေပးျခင္းခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ဘက္ရွိ ပတၱာနီ၊ နာရသီဝ၊ ယာလာဟူ၍ ျပည္နယ္ သုံးခုတြင္ မူစလင္မ်ားအမ်ားစုရွိသည္။ ထိုင္းဘုရင္သည္ မူစလင္တို႕၏ဘာသာေရးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ကို တိုက္႐ိုက္ခန္႕ေပးသည္။ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သည္ အာဏာအျပည့္အဝရွိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ကက္ဘိနက္တြင္ ဝန္ၾကီး ၃-၄ ဦးမွာအစဥ္အျမဲ မူစလင္မ်ားကိုခန္႕ေလ့ရွိသည္။
အာရပ္မူစလင္ႏိုင္ငံတို႕၏ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအက်ိဳးရွိေနသည္။ မူစလင္တို႕၏ ဘာသာေရးသကၠသိုလ္မွာ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕တြင္ခမ္းနားစြာရွိေနသည္။

ဤကဲ့သို႕ပင္ ကေမၻာဒီးယားတြင္လည္း မူစလင္မ်ားကို အေရးေပးျခင္းရွိသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ ပိုေပါ့လက္ထက္တုန္းက မူစလင္မ်ားသိန္းႏွင့္ခ်ီအသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ယင္းအေၾကာင္းကို ေနာက္တက္လာသည့္အစိုးရက ကမၻာသိေအာင္ျဖန္႕ခ်ီခဲ့သည္။ ဤႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးသည္ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ားစုရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။

ယင္းႏွစ္ႏိုင္ငံထက္ပိုမို၍စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာႏိုင္ငံကား သီဟိုဠ္ကြၽန္း သီရိလကၤာပင္ျဖစ္သည္။ သီရိလကၤာတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ဆင္ဟာလီစ္တို႕သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယျပည္ေတာင္ပိုင္းမွ လာေရာက္သူတမီလ္မ်ားသည္ ဟိႏၵဴမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တမီလ္တို႕သည္ ၃၀ % မွ်ရွိသည္။ ေနာက္ထပအစုတစ္စုက မူစလင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၁၆ % မွ်ရွိသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႕ႏွင့္
တမီလ္ဟိႏၵဴတို႕စပ္ၾကားတြင္ စစ္ျဖစ္ေနၾကသည္မွာ ၾကာျပီျဖစ္သည္။ တမီလ္ဟိႏၵဴတို႕၏အဖြဲ႕က တမီလ္က်ားအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ သူတို႕သည္ စင္ဟာလစ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႕ကို ေခါင္းေဆာင္မႈေပးသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို အလြန္ရြံရွာစက္ဆုပ္မႈရွိၾကသည္။ သို႕ျဖစ္၍အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ဓါးျဖင့္ကိစၥတုံးပစ္ခဲ့သည့္ သာဓကရွိသလို သီဟိုဠ္ရွိစြယ္ေတာ္ ျမတ္ေစတီကိုပင္လ်င္ ဗုံးျဖင့္ေဖာက္ခဲ့သည္။ သီရိလကၤာရွိ မူစလင္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္အတူ မူစလင္မ်ားမွာလည္း တမီလ္က်ားသူပုန္တို႕၏ ထိုးႏွက္သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုအလူးအလဲခံေနရရွာသည္။

သီရိလကၤာႏိုင္ငံသည္ မူစလင္မ်ားႏွင့္အလြန္ရင္းႏွီးေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မက သီရိလကၤာႏိုင္ငံကို မူစလင္ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားက ကူညီေထာက္ပံ့လ်က္ရွိေနသည္။ ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ဘာသာေရးဆိုင္ရာမ်ား၏ ဆက္ႏြယ္မႈျဖစ္သည္။


ေနာက္အပိုင္းဆက္ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါဦးမည္။


(ေရာင္ျခည္ဦး)

Tuesday, December 7, 2010

ဗုဒၶသာသနာအား ညႇိဳးႏြမ္းေစသည့္ လက္သည္မ်ား

တေလာက သေႏၵသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ဖ်က္ခ်ထားသည့္ အစအနမ်ားကို ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ရွိ ထိုင္းဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအတြင္း ဖြက္ထားသည္ကို ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွရွာေတြ႕ခဲ့သည့္ သတင္းေၾကာင့္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသၼီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျမန္မာအမ်ိဳးသၼီးတို႕၏ တရားမဝင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေနၾကသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို သတိရမိပါသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ရွိ အႏုေစာင္ဝရီ ေနရာ၊ ယခင္က ပရသူနန္းရပ္ကြက္ရွိ ေဆးခန္း၊ စူခြန္ဗစ္လမ္း၊ ရာမာ ၉ လမ္းတို႕ရွိ တရားမဝင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေပးေသာေဆးခန္းမ်ား၌ သြားေရာက္ဖ်က္ခ်ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ အရပ္လက္သည္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ၾကသည္။ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ဖူးေသာ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာအမ်ိဳးသၼီးအခ်ိဳ႕မွ '' ဆရာ ဖ်က္ေပးပါ '' ကူညီပါေျပာၾကသည္။ စာေရးသူအေနႏွင့္ ၎အလုပ္သည္ အသက္တစ္ေခ်ာင္း (သို႕) အသက္ေပါင္းမ်ားစြာသတ္မႈအျဖစ္ျမင္သည္။ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး၏ '' သူတပါးအသက္ မသတ္ရ '' ဟူေသာတရားေတာ္ကိုလည္း ၾကားေယာင္မိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ျမန္မာအမ်ိဳးသၼီးမ်ားကို တရားခ် နားခ်ေသာ္လည္း ေနာက္ျပန္လည္စုံေတြ႕ေသာအခါ သူ႕မတို႕မွ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျပီးေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ သေႏၵသားမွာ အသက္ဝင္ေနျပီျဖစ္သည္။

ယခုေခတ္ကာလတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ တရားဓမၼဆုံးမစာမ်ားကို ဦးျပစ္ခါျပဳ၍ အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္း၊ ကာေမသု မိစၧာစာရကံကို က်ဴးလြန္ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း၊ အေလာင္းကစားခုံမင္ျခင္း၊ ေမတၱာတရားေခါင္းပါးလာျခင္းတို႕သည္ မိမိတို႕လက္ျဖင့္ သာသနာ့ေရာင္ဝါကိုညိဳးႏြမ္းေစခဲ့သည္။

ေနာက္ဆုံး Bangkok post မွရရွိေသာ Sex in the Buddhist "monastery"
သတင္းေၾကာင့္ လြန္စြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႕လုံးဝမျဖစ္ဘူးဟူ၍ မုခ်ေျပာလို႕မရပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ထိုင္းေနာက္သို႕ တေျဖးေျဖးပါသြားေနပါျပီ။ ထိုင္းကိုဆရာေခၚေနရေသာ ျမန္မာတို႕၏ဘဝသစ္ ေခတ္သစ္ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆုံးရသတင္း
Sex in the Buddhist "monastery"

We used to be shocked by sex scandals in the clergy. Given the endless
stream of those wrongdoings, we no longer are. Heterosex has also become
old news. The rage now is about gay and paedophile monks.

The latest scandal involved an abbot in Nakhon Si Thammarat. His lover
accused him of being unfaithful after finding out that the abbot had
invited a group of teenagers to drink and party at his quarters. The
last straw was reportedly the taint of semen on the abbot's mattress.

Their quarrel turned violent. The jilted lover, after being beaten up,
reported the matter to the police. The abbot fled and quit the monkhood
to avoid arrest and forced disrobement.

Having sexual intercourse, either straight or gay, is a cardinal sin
in the monks' code of conduct. Their monkhood automatically ends once
they commit the crime. When found out, they must be expelled from the
clergy.

Other three cardinal sins include stealing, killing and boasting of
supernatural powers.

How many "real" monks do we have left nowadays, given the widespread
sex scandals, temple corruption and commercialisation of Buddhism?

The scandalous case of the Nakhon Si Thammarat abbot has highlighted
the issue of homosexuality in the clergy which has never received any
serious attention from the elders.

Well, what's new? The elders, comfortable in their cocoon of prestige
and wealth, have never paid attention to any problems that have eroded
public faith in the clergy anyway.

Since the abbot had already quit the monkhood, the issue was
considered closed. As a matter of procedure, the Office of National
Buddhism has advised abbots nationwide to be more strict with ordination
since it is against the vinaya to ordain the "pandaka," which is
routinely translated as "homosexuals".

In today's more liberal society, the issue of homosexuality and
ordination has posed a challenge to traditional Buddhists. Since the
Buddha says all human beings have the Buddha nature in themselves,
meaning that everyone has the potential to attain nirvana, or spiritual
liberation. So why not gays of all shades too?

If women in Theravada Buddhism feel they have the right to be ordained
so they can earnestly practice to transcend the illusion of self, lust,
greed, anger and hatred, why then should this spiritual chance be denied
to gay men and women?

Some Buddhist experts have interpreted the ordination rule against the
pandaka as applicable only to transvestites. But this remains debatable.
Traditionalists would say it applies to gay men as a whole since it is
considered too dangerous to put fuel near a fire.

The issue here is not about the ordination rule or homosexuality. It
is about violation of the vow of celibacy. And in many cases concerning
the scandal of gay monks, it is about the sexual abuse of children. It
is about letting paedophiles have a field day in the clergy.

Gay or straight, this must not be tolerated.

Many say they have noticed a stark increase in the number of "katoey"
novices who show little restraint in expressing themselves, including
the use of cosmetics, the readjusting of robes for a fashionable look,
and the public display of feminine gestures. Could this suggest rife
sexual abuse of minors in the temple, too?

Inside temples, stories abound of paedophile sex. Not only novices but
temple boys are vulnerable to this abuse. If the abbots are not the
abusers themselves, they often involved other senior monks.

Many abbots confess their fear to intervene, not only with sexual
matters but also other misconduct. Drugs, for example. The temples have
become a refuge for people with problematic backgrounds and are ridden
with power plays between cliques and factions. Trying to expel rogue
monks, they say, might cost them their lives.

And why do anything when the top monks do not care anyway?

The monks' sex scandals are just one of the symptoms of the crisis in
the clergy. When monks no longer know what ordination and monkhood
means, there is little hope for change.

Posted by Sanitsuda Ekachai , Reader : 47189 , 10:01:06

Phra Payom says that

႐ုပ္ရွင္ႏွင့္တီဗီဇတ္ကားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ဟူ၏။

on his travels of the nation's temples, he has found most gay and kathoey monks in the North, though he has no idea why. The South has very few, while other regions contain a mix.

The North-East has many gay and kathoey monks whose heart is in it, but who have yet to master the graceful body movements.

'They are an eyesore. They want to be gay, but haven't worked out how to do it yet.'

But gay monks are not confined to the young. Some temples have gay monks aged in their 50s and 50s, who have been in the monkhood 10 years or more. If gay monks are caught doing anything naughty, they can be chased out.

'However, they are often clever at arranging flowers, speak nicely to people, and can help senior monks putting on functions, so they end up staying.'


ကိုးကား

http://www.bangkokpost.com/news/asia/207239/hundreds-of-foetuses-found-at-thai-temple-police

http://bangkokofthemind.blogspot.com/2008_04_01_archive.htmlေရာင္ျခည္ဦး

Sunday, December 5, 2010

ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္မိရွာ (အပိုင္း ၃)


ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလုံး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကိုၾကည့္ျပီး သတိသံေဝဂရၾကေစရန္ ဤေဆာင္းပါးကိုတင္ဆက္သည္။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ မုန္းတီးမႈ၏အက်ိဳးတရားမ်ားကို ေကာင္းစြာ သိနားလည္သည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ မုန္းတီးမႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိတို႕၏ ဘဝကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ၾကေသာသူတို႕ကို ျမတ္စြာဘုရားျမင္ေတြ႕ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္
'' မုန္းတီးမႈေၾကာင့္ မုန္းတီးမႈသည္ မျပီးဆုံးႏိုင္ '' '' သင္အမုန္းပြါးေလေလ အေျခအေနပိုဆိုးရြားေလေလ'' ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသားမိန္႕ၾကားႏိုင္ခဲ့သည္။

သင္ကကြၽန္ုပ္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုပိုမုန္းလာ၏။ ဤသို႕ျဖင့္ မုန္းတီးမႈက တဆင့္ဆင့္တိုးပြါးလာရာ သင္ႏွင့္ ကြၽန္ုပ္တို႕သည္ ကြၽန္ုပ္တို႕အခ်င္းခ်င္းမုန္းတီးမႈဟူေသာ မီးေလာင္တိုက္တြင္ ေလာင္ျမိဳက္ျခင္းခံရသည္အထိျဖစ္၏။ ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ တဘက္ဘက္က အမုန္းပြါးမႈကို ရပ္တန္႕ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရား ျမင္ေတာ္မူ၏။

တဘက္ဘက္ကျဖစ္ေစသို႕မဟုတ္ ႏွစ္ဘက္စလုံးကျဖစ္ေစ၊ မုန္းတီးမႈကိုမိတ္ျဖစ္မႈႏွင့္ သို႕မဟုတ္ ခ်စ္ခင္မႈႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ေအာင္မၾကိဳးစားလွ်င္ ဤမုန္းတီးမႈ အစဥ္အတန္းသည္ မည္သည့္အခါမွ် ဆုံးခန္းတိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္၊ ဗုဒၶဝါဒႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘဝ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၅-၅၆)

ဘုံေပ်ာက္မွာ စိုးေၾကာက္မိရွာ ေနာက္ဆက္တြဲ အပိုင္း ၃

ဤသို႕ဗုဒၶ၏ သံဃာ့ဂိုဏ္းသည္ အတြင္းျပိဳကြဲမႈမ်ားအထပ္ထပ္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းအင္အားဆုတ္ယုတ္သြားခဲ့သည္။

(၁) သံဃာဂိုဏ္းအတြင္း ဂိုဏ္းငယ္အသီးသီးခြဲထြက္ခဲ့၍ စည္းလုံးသိပ္သီးမႈျပိဳကြဲခဲ့ရသည္။
(၂) ဗုဒၶမတိုင္ခင္က အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ အထင္အရွားရွိေနေသာ ဟိႏၵဴဝါဒ၊ ျဗဟၼာဏဝါဒႏွင့္ဂ်ိန္းဝါဒတို႕၏ ထိုးႏွက္မႈကို အလူးအလွဲခံရျခင္း၊

ဘီစီ ၃ ရာစု အတြင္း ေမာရိယလက္နက္ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ဧကရာဇ္ဘုရင္အာေသာကမင္းၾကီး (ဘီစီ ၂၇၃ - ၂၃၂ ခန္႕) သည္ ဗုဒၶသာသနာကို အလြန္အက်ဴးခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့ျပီး၊ ေမာရိယႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလုံးဗုဒၶသာသနာႏွင့္ ဗုဒၶဝါဒျပန္႕ပြါးေရးကို စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဤေခတ္သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူျပီးသည့္ေနာက္ ဗုဒၶသာသနာအထြတ္အထိပ္ကိုေရာက္ခဲ့ေသာ ေခတ္ဟုဆိုရပါမည္။ (သို႕ေသာ္ အာေသာကမင္းၾကီးကို ဆက္ခံခဲ့ေသာ သူ၏ေျမးျဖစ္ေသာမင္းမ်ားသည္ ဂ်ိန္းဝါဒီမ်ားျဖစ္ၾက၍ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာကို ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ေမာရိယမင္းဆက္ပ်က္သုဥ္း၍ သုဂၤမင္းဆက္ကိုတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ပုရွ္မိၾတဟိႏၵဴမင္း (ဘီစီ ၁၅၀ - ၁၈၅) သည္ ဘီစီ ၂ ရာစု ကုန္လုနီးအတြင္း ဗုဒၶဝါဒီအၾကီးအက်ယ္ႏွိပ္ကြပ္ ညွဥ္းပမ္းခဲ့သည္။ ရဟန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ေစတီပုထိုးမ်ား၊ သာသနိကအေဆာက္အအုံမ်ားကိုလည္း မီးတိုက္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ဗုဒၶရဟန္းေတာ္အမ်ားအျပားတို႕သည္ အိႏၵိယျပည္အလယ္ပိုင္းေဒသမွ ယခုပါကစၥတန္ရွိရာ ပန္ဂ်ပ္နယ္ေျမကို ေျပးဝင္ခိုလႈံခဲ့ရသည္။

ထို႕အျပင္ ခရစ္ႏွစ္ ၇ ရာစုတြင္အုပ္စိုခဲ့ေသာ ဂုပ္တာနန္းဆက္မွ သလက္မင္းကလည္း ဟိႏၵဴဝါဒကိုေျမႇာက္စားလို၍ ဗုဒၶဝါဒီမ်ားႏွင့္ သာသနိက ကေဆာက္အအုံမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရုံသာမက မဟာေဗာဓိပင္ကိုပါ အျမစ္မွတူးျဖတ္ျဖိဳလွဲခ်ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ရဟန္းၾကီး ဖာတီယန္အစ္စင္ႏွင့္ ဟိယန္ဆင္တို႕၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ဗုဒၶသာသနာသည္ က်ယ္ျပန္႕ခိုင္မာမႈမရွိေတာ့ဘဲ၊ အိႏၵိယအလယ္ပိုင္း၊ အေရွ႕ဘက္ ဘဂၤလားနယ္၊ ေတာင္ဖက္ ဒက္ခန္ကုန္းျမင့္တဝိုက္၌သာ ၾကိဳၾကားၾကိဳၾကားသာက်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။

(၃) ခရစ္သကၠရာဇ္ ၃ ရာစု အတြင္းက ကသၼီရနယ္ရွင္ ဟန္မင္းဆက္မွ ဟိႏၵဴဘုရင္ မဟိရကုလသည္ ယေန႕ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဂႏၶာရတိုင္းကို ေမႊေႏွာက္ေခ်မႈန္းခဲ့ရာ၌ ဗုဒၶဝါဒီအမ်ားအျပားကို သုတ္သင္ခဲ့သည္။ ဤ အခ်က္မ်ားသည္ သမိုင္း၏ေဖ်ာက္ဖ်က္မရႏိုင္ေသာ အမွန္တရားမ်ားျဖစ္သည္။ (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အေရွ႕တိုင္းဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ စာေပစဥ္မ်ားတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။)

မူစလင္တမာန္ေတာ္ မိုဟာမက္သည္ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၅၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သို႕ျဖစ္၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာသည္ မိုဟာမက္ မေမြးခင္ကပင္ ေပ်ာက္ပ်က္ေနျပီးျဖစ္သည္။ မိုဟာမက္ ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ေလာက္တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာသည္ အိႏၵိယသို႕ ေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္အပိုင္းဆက္ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါဦးမည္။


(ေရာင္ျခည္ဦး)

Sunday, November 28, 2010

ဘုံေပ်ာက္မွာ စိုးေၾကာက္မိရွာ ( အပိုင္း ၂ )


ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလုံး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကိုၾကည့္ျပီး သတိသံေဝဂရၾကေစရန္ ဤေဆာင္းပါးကိုတင္ဆက္သည္။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ မုန္းတီးမႈ၏အက်ိဳးတရားမ်ားကို ေကာင္းစြာ သိနားလည္သည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ မုန္းတီးမႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိတို႕၏ ဘဝကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ၾကေသာသူတို႕ကို ျမတ္စြာဘုရားျမင္ေတြ႕ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္
'' မုန္းတီးမႈေၾကာင့္ မုန္းတီးမႈသည္ မျပီးဆုံးႏိုင္ '' '' သင္အမုန္းပြါးေလေလ အေျခအေနပိုဆိုးရြားေလေလ''
ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသားမိန္႕ၾကားႏိုင္ခဲ့သည္။ သင္ကကြၽန္ုပ္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုပိုမုန္းလာ၏။ ဤသို႕ျဖင့္ မုန္းတီးမႈက တဆင့္ဆင့္တိုးပြါးလာရာ သင္ႏွင့္ ကြၽန္ုပ္တို႕သည္ ကြၽန္ုပ္တို႕အခ်င္းခ်င္းမုန္းတီးမႈဟူေသာ မီးေလာင္တိုက္တြင္ ေလာင္ျမိဳက္ျခင္းခံရသည္အထိျဖစ္၏။ ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ တဘက္ဘက္က အမုန္းပြါးမႈကို ရပ္တန္႕ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရား ျမင္ေတာ္မူ၏။

တဘက္ဘက္ကျဖစ္ေစသို႕မဟုတ္ ႏွစ္ဘက္စလုံးကျဖစ္ေစ၊ မုန္းတီးမႈကိုမိတ္ျဖစ္မႈႏွင့္ သို႕မဟုတ္ ခ်စ္ခင္မႈႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ေအာင္မၾကိဳးစားလွ်င္ ဤမုန္းတီးမႈ အစဥ္အတန္းသည္ မည္သည့္အခါမွ် ဆုံးခန္းတိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္၊ ဗုဒၶဝါဒႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘဝ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၅-၅၆)

ဘုံေပ်ာက္မွာ စိုးေၾကာက္မိရွာ ေနာက္ဆက္တြဲ အပိုင္း ၂

တခါတရံတြင္မူ အိႏၵိယ၏႐ိုးရာဓေလ့မ်ား၊ အႏုပညာမ်ားကို မူဆလင္တို႕က ပိုမိုစြဲျမဲစြာထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္းေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ (ျမန္မာစစ္အစိုးရလို) ဘာသာေရးကို သူတို႕အာဏာရရွိေရးအတြက္ အသုံးခ်ေလ့ရွိသည္။ အယုဒၶယဗလီေက်ာင္းေျမေနရာသည္ ဟိႏၵဴဘုရားပြင့္ရာ ေနရာျဖစ္သည္ဟု အတိုက္အခံတို႕က ႏိုင္ငံေရးအရအသုံးခ်ခဲ့သည္။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႕တြင္ ဟိႏၵဴအစြန္းထြက္မ်ားက အယုဒၶယဗလီေက်ာင္းကိုဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးသိမ္းပိုက္ခဲ့ရာ ယင္း၏ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းေျမာက္မ်ားစြာ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ ယင္းအယုဒၶယဗလီကိစၥေၾကာင့္အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ႐ူပီေငြကုေဋေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ဆုံးရွုံးျပီး၊ လူေပါင္း တစ္သိန္းနီးပါးေသခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ကုန္သြယ္ဖက္ မူဆလင္ႏိုင္ငံမ်ားဝယ္ ေစ်းကြက္လက္လြတ္ဆုံးရွုံးခဲ့ရသည္။ ယင္းသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌သာမဟုတ္ ဥရာပတိုက္ရွိ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံအထိျဖစ္ခဲ့ရသည္။ မူဆလင္တို႕သည္ သူတို႕ဘာသာဝင္မ်ားကို ကမၻာ၏ဘယ္အရပ္ေဒသတြင္မဆိုထိခဲ့လွ်င္ သူတို႕ဘက္ကတန္ျပန္ကလဲ့စားေခ်သည့္အေလ့ရွိသည္။

၁၉၈၇ ဝန္းက်င္တြင္ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ေညာင္တုန္းျမိဳ႕တြင္ ဗလီဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ မူဆလင္တို႕၏ အိမ္ယာမ်ားဖ်က္ဆီးခံခဲ့ၾကရသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွိ ေဗာေရာဗုေဒၶာဘုရားေက်ာင္း၏ အရံေစတီတစ္ဆူကိုဖ်က္ခဲ့သည္တို႕ကိုမေမ့အပ္ေပ။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ဗလီဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ျမန္မာတို႕မွဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည့္ သတင္းေၾကာင့္ ကမၻာ႔မူစလင္တို႕ မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ရာ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံရွိ တာလီဘန္တို႕က သူတို႕ႏိုင္ငံရွိေတာင္ၾကီးထက္တြင္ ထုလုပ္ထားသည့္ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶဘုရား႐ုပ္ထုကို ေဖာက္ခြဲျဖစ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ေသးသည္။ ဤကိစၥကို ကုလသမဂၢယူနက္စကိုက ေမတၱာရပ္ခံမွ သူတို႕လက္ေလ်ာ႔လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႕ဗုဒၶအထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အဦးအမ်ားအျပားသည္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ ပါကိစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားအျပားရွိေနသည္။

သူတို႕သည္ ယင္းအထိမ္းအမွတ္မ်ားကို သူတို႕၏ေရွ႕ေဟာင္းအေမြအႏွစ္အျဖစ္ဂုဏ္ယူေဖာျပေလ့ရွိသည္။ ပါကိစၥတန္ႏိုင္ငံသည္ တကၠသီလာအပါအဝင္ ယင္းေရွးေဟာင္းဂႏၶာရ ယဥ္ေက်းမႈကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ႏွစ္စဥ္ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားထံမွ ႏိုင္ငံျခားေငြအမ်ားအျပား သန္းခ်ီရရွိေနသည္။

ကြၽန္ေတာ္မူစလင္ႏိုင္ငံတြင္ မူစလင္တို႕စပ္ၾကားတြင္ေနထိုင္ခဲ့စဥ္က ဘာသာေရးဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္ေသာ ပါရဂူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ဘူးပါသည္။ သူတို႕အဆိုအရ မူစလင္တဦးသည္ အျခားဘာသာဝင္တဦးကို တနည္းနည္းျဖင့္ဒုကၡေပးခဲ့လွ်င္လည္းေကာင္း၊ အျခားဘာသာတို႕၏ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကိုဖ်က္ဆီးခဲ့လွ်င္လည္းေကာင္း၊ သူတို႕၏အလႅာဟ္ဘုရားက အျပစ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသူသည္ ငရဲက်မည့္အေၾကာင္း သူတို႕ဘုရားစာကိုရမ္က်မ္းတြင္ ပညတ္ထားေၾကာင္းေျပာျပၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္းအတိတ္ကာလက မူဆလင္တို႕မွာ ဗုဒၶဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္းေျပာျပရာ ထိုပါရဂူပညာရွင္တို႕က အကိုးအကားျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ယင္းစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကိုရွင္းျပခဲ့သည္။

BC 6 ရာစုေခတ္မွစ၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဘာသာကိုးကြယ္မႈသမိုင္းတြင္ ဗုဒၶသာသနာသည္ သူ၏ဇာတိေျမတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၆၀၀ ခန္႕တိတိ တည္တံ့ခဲ့သည္။ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁ မွ ၈ ရာစုႏွစ္မ်ားတြင္ ဗုဒၶသာသနာသည္ အိႏၵိယေျမမွလုံးဝေျပာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္။ ဤသို႕ပ်က္သုဥ္းရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္း သုံးခုမွာ -

ရွင္ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူခဲ့ေသာ ဘီစီ ၅ ရာစု ကုန္လုနီးကာလအတြင္း ရွင္ဗုဒၶထူေထာင္ခဲ့ေသာ ဓမၼဝါဒီတို႕အားေကာင္းေနသည္ျဖစ္၍ တလုံးတစည္းတည္းဂုဏ္ေရာင္ထြန္းေျပာင္ခဲ့ရသည္။ သို႕ေသာ္ ဒုတိယသဂၤ ါယနါတင္ပြဲ (ဘီစီ ၄ ရာစု) ႏွင့္ တတိယ သဂၤ ါယနါတင္ပြဲ (ဘီစီ ၄ ရာစု)တို႕ က်င္းပခ်ိန္တြင္ဗုဒၶသံဃအဖြဲ႕သည္ ဂိုဏ္းကြဲ (၁၈) ခုအထိကြဲခဲ့ရသည္။ မူလပင္မအုပ္စုၾကီးအသြင္မွ ေထရဝါဒဂိုဏ္း၊ သဗၸတၱိဝါဒဂိုဏ္း၊ မဟာသံယိတဂိုဏ္းၾကီးမ်ားအျဖစ္ အျပိဳင္အဆိုင္နယ္ျဖန္႕၍ သာသနာျပဳခဲ့သည္။ ဤေခတ္တြင္ သဗၸတၱိဝါဒဂိုဏ္း ႏွင့္ သံယိတဂိုဏ္းတို႕၏အယူဝါဒသည္ မူလေထရဝါဒဂိုဏ္းႏွင့္ သိသိသာသာကြဲျပားသြား၍ အမ်ားၾကိဳက္ဘာသာေရးအသြင္ ကူးေျပာင္းပုံပ်က္သြားကာ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာဟူ၍ တသီးတျခားထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ေနာက္အပိုင္းဆက္ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါဦးမည္။


(ေရာင္ျခည္ဦး)

Saturday, November 20, 2010

ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္မိရွာ ( အပိုင္း ၁ )

နေမာတသ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၺာသမၺဳဒၶႆ

အပိုင္း ၁

ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလုံး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကိုၾကည့္ျပီး သတိသံေဝဂရၾကေစရန္ ဤေဆာင္းပါးကို မူရင္းအတိုင္းတင္ဆက္လိုက္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ မုန္းတီးမႈ၏အက်ိဳးတရားမ်ားကို ေကာင္းစြာ သိနားလည္သည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ မုန္းတီးမႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိတို႕၏ ဘဝကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ၾကေသာသူတို႕ကို ျမတ္စြာဘုရားျမင္ေတြ႕ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ '' မုန္းတီးမႈေၾကာင့္ မုန္းတီးမႈသည္ မျပီးဆုံးႏိုင္ '' '' သင္အမုန္းပြါးေလေလ အေျခအေနပိုဆိုးရြားေလေလ''
ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသားမိန္႕ၾကားႏိုင္ခဲ့သည္။

သင္ကကြၽန္ုပ္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုပိုမုန္းလာ၏။ ဤသို႕ျဖင့္ မုန္းတီးမႈက တဆင့္ဆင့္တိုးပြါးလာရာ သင္ႏွင့္ ကြၽန္ုပ္တို႕သည္ ကြၽန္ုပ္တို႕အခ်င္းခ်င္းမုန္းတီးမႈဟူေသာ မီးေလာင္တိုက္တြင္ ေလာင္ျမိဳက္ျခင္းခံရသည္အထိျဖစ္၏။ ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ တဘက္ဘက္က အမုန္းပြါးမႈကို ရပ္တန္႕ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရား ျမင္ေတာ္မူ၏။

တဘက္ဘက္ကျဖစ္ေစသို႕မဟုတ္ ႏွစ္ဘက္စလုံးကျဖစ္ေစ၊ မုန္းတီးမႈကိုမိတ္ျဖစ္မႈႏွင့္ သို႕မဟုတ္ ခ်စ္ခင္မႈႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ေအာင္မၾကိဳးစားလွ်င္ ဤမုန္းတီးမႈ အစဥ္အတန္းသည္ မည္သည့္အခါမွ် ဆုံးခန္းတိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။
(ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္၊ ဗုဒၶဝါဒႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘဝ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၅-၅၆)

ကြၽန္ေတာ္သည္ဗုဒၶဘာသာဝင္အျငိမ္းစား သံအမတ္ၾကီးတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သက္တမ္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းတာဝန္ကို ၃၅ ႏွစ္မွ် ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ကံအားေလွ်ာ္စြာ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္မူစလင္မ်ားရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေနပါသည္။ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ပါကစၥတန္၊ အီဂ်စ္ျပည္၊ ယူဂိုစလပ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္ခဲ့ရပါသည္။ ဤသို႕အားျဖင့္ ယင္းေဒသရွိမူစလင္မ်ားအေၾကာင္းကို အနီးကပ္ ေလ့လာခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ မ်ားမၾကာမီက ျဖန္႕ခ်ီေနေသာ '' မ်ိဳးေပ်ာက္ မွာစိုးေၾကာက္ရ '' အမည္ရွိ မူစလင္ဆန္႕က်င္ေရး (ဝါ) ကုလားမူစလင္ဆန္႕က်င္စာတမ္းတစ္ခုကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

ဤစာတမ္းပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္တရားဝင္ျဖန္႕ခ်ီေနေသာ အာရိယာစမာခ်္ (ေခၚ) အာရိယာသမဂၢအဖြဲ႕၊ R.S.S ၊ ဂ်န္နဆင္းစသည္ျဖင့္ ဟိႏၵဴတယူသန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စာတမ္းပါအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္ကစ၍ မူစလင္ဆန္႕က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္လာခဲ့ရာ အိႏၵိယတိုက္နယ္ေဒသတြင္ ပါကစၥတန္ ႏွင့္ အိႏၵိယဟူ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံေပၚထြန္းလာျခင္းသည္သာ အမွတ္ထင္ခဲ့ရသည္။ မူစလင္လူမ်ိဳးမ်ားရွိရာေဒသသည္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံအျဖစ္ခြဲထြက္သြားေသာ္လည္း ယေန႕အထိ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္မူစလင္တို႕ အင္အားကားၾကီးထြားဆဲပင္ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္လိုေသာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မူစလင္တို႕ႏွင့္ အေပးအယူျပဳလုပ္ရေလ့ရွိသည္။ အရင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ V.I.P ဟိႏၵဴအစြန္းထြက္ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ပင္ အာဏာရရွိရန္ သူတို႕၏ မူစလင္ဆန္႕က်င္ေရးေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္ ခံယူခ်က္ေစာင္ပုဒ္မ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ရသည္။

'' မ်ိဳးေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္ရ '' စာတမ္းတြင္ပါဝင္သကဲ့သို႕ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဟိႏၵဴမ်ားသည္ မူစလင္မ်ားကိုမုန္းတီးသည္။ အတိတ္ကခဲမွန္ဖူးသည္ဟူေသာ ေရးသားခ်က္ကား လုံးဝပင္မွားယြင္းေနေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ေနသည္။ တခါတရံျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းမွအပ အိႏၵိယသားတို႕သည္ တူညီေသာအမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ ထားရွိၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ေနာက္အပိုင္းဆက္ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါဦးမည္။


(ေရာင္ျခည္ဦး)

Thursday, November 18, 2010

စစ္ေတြ-အမ္း ရထားလမ္းကို အေၾကာင္းျပျပီး ရခိုင္ေရွ႕ေဟာင္း ယဥ္ေက်းမူ အေမြအႏွစ္မ်ားကို စစ္အစိုးရမွ ဖ်က္ဆီးျပီ

11/16/2010 စစ္ေတြ - အမ္း ရထားလမ္းကို အေၾကာင္းျပျပီး ေရွးေဟာင္း ေျမာက္ဦးျမိဳ႕ ရွိ ရခိုင္ေရွ႕ေဟာင္း ေစတီ၊ ပုထိုးမ်ား၊ က်ံဳးမ်ားကို လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ပတ္ခန္႕က စတင္ျပီး ေျမတူး စက္မ်ားျဖင့္ ျဖိဳဖ်က္ေနေၾကာင္း ေျမာက္ဦး ျမိဳ႕ခံမ်ားက နိရဥၥရာသို႕ ေျပာ သည္။

ယခု ျဖိဳဖ်က္ခံေနရသည့္ ဘုရားမ်ားႏွင့္ သမိုင္း၀င္ေနရာ အမည္မ်ားကို ေျမာက္ဦးျမိဳ႕မွ သမိုင္း သုေတသီ တဦးက ယခုကဲ့သို႕ေျပာသည္။

“အခု ျပည္စုိးၾကီးဘုရားကိုေရာက္သြားပါျပီ။ အဲဒီ ဘုရားလည္း တျခမ္းပ်က္သြားပါျပီ။ အဲဒီကေန မင္းသမီး တံတိုင္း၊ ရဲလွတံတိုင္း၊ ေနာက္ ရဲလွကုန္း၊ ေနာက္ျပီး ရဲလွခံတပ္၊ အခု ရဲလွ ခံတပ္ကိုလည္း ျဖိဳဖ်က္ေနျပီ။ အဲဒီကေန ေျမာက္ဦးျမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ကို ရထားလမ္း ေဖါက္သြားပါမယ္။ ျပီးမွ ပင့္ကူေတာင္ျပင္ကို ေရာက္မယ္။ အဲဒါက ဘုရင္ေခတ္က စစ္ေျမျပင္ လုပ္ခဲ့ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေနရာမွာလည္း ေျမသား ျမိဳ႕ရိုးေတြရွိပါတယ္။”

ယခု ေရးဆြဲထားသည့္ လမ္းအတိုင္းေဖာက္လုပ္လွ်င္ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕တြင္ လက္ရွိနာမည္ၾကီး ကိုးေသာင္းဘုရား အနီးမွ ရထား ျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ကိုးေသာင္းဘုရားလည္း ပ်က္စီးသြားႏိုင္သျဖင့္ ျမိဳ႕ခံမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

၄င္းမွတဆင့္ မီးသမ က်ံဳးကိုျဖတ္ကာ ဘုရားအုပ္ ဘုရား၊ ထိုမွ တဆင့္ မင္းေဖာင္ ေစတီအနီးမွ ရထားလမ္း ျပန္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ျပီး အရဲစီး ေခ်ာင္းကိုျဖတ္ကာ ယခုလက္ရွိေဖာက္ လုပ္ထားသည့္ ရန္ကုန္စစ္ေတြ လမ္းမၾကီးႏွင့္ ထိေတြ႕မည္ျဖစ္သည္။

ညီမေတာ္ေစတီ၊ ေစာမဲကုန္း ေစတီႏွင့္ တျခား ေစတီမ်ား အၾကားတြင္ ေျမာက္ဦး ဘူတာရံု ေဆာက္လုပ္ ေနသည့္အတြက္ အဆိုပါ ေနရာမွ ေျမမ်ားကို တူးျဖိဳလိုက္ပါက မင္းဒရားျပင္ တံတိုင္းမ်ား လည္း က်ိဳးပ်က္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယခုလမ္းမွာ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕ မွ ထင္ရွားေသာ ဘုရားမ်ားကို ျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္သျဖင့္ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ တည္ရွိေနေသာ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အဖိုး မျဖတ္ႏိုင္သည့္ ေရွ႕ေဟာင္း အေမြမ်ား ပ်က္စီးသြားမည္ဟု သူက ေျပာသည္။

အခုအခါ သံဇင္တံေတာင္တန္းရွိဘုရားႏွစ္ဆူႏွင့္ ပုထုိးမ်ား၊ သရီကုန္ေပါင္ရွိ အေမြႏွစ္မ်ားႏွင့္ အျမင့္ေတာင္ခံတပ္၊ ျပည္စိုးၾကီး ဘုရားမ်ားကို ေျမတူးစက္ႏွင့္ တူျဖိဳ လိုက္ျပီးျဖစ္သည္။

ယခု ျဖိဳဖ်က္ေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေဖာက္လုပ္ရန္ ညြန္ၾကားခဲ့သူမွာ ဒုညြန္ၾကားေရးမွဴး ေစာလြင္ ျဖစ္ျပီး လက္ရွိ ဦးေဆာင္ ျဖိဳဖ်က္ေနသူမွာ ပုဂံမွ ေျပာင္းေရြ႕လာသည့္ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ရွိသူ တဦးျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး ေစာလြင္ကို စစ္ေတြျမိဳ႕ယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္သို႕ ေျပာင္းေရြ႕ လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ရခိုင္ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမူ အေမြအႏွစ္မ်ားအား ဖ်က္ဆီး ေနသည္ကို ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဘမ်ားမွ သြားေရာက္ တားဆီးသည့္ အတြက္ ခရိုင္ဥကၠဌႏွင့္ မယကဥကၠတို႕ အဆိုပါ ရထားလမ္း ေဖါက္လုပ္ ေနသည့္ ေနရာမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ခဲ့ျပီး ပ်က္စီးသြားသည့္ ေစတီပုထိုးမ်ားကို လက္ရွိ အေနထားတိုင္း ဆက္လက္ ထားရွိရန္ႏွင့္ ဘုရား ေစတီပုထိုးေတာ္မ်ား အနီး ရထားလမ္း ေဖါက္လုပ္ျခင္းကို ယာယီ ရပ္တန္႕ထားရန္ ညြန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။ သို႕ေသာ္လည္း တျခား မီးရထား လမ္းပိုင္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ ေဖာက္လုပ္ေနေၾကာင္း သူကေျပာသည္။

“အခု တ၀က္တပ်က္ ဖ်က္ဆီးခံထားရတဲ့ ေစတီေတာ္ေတြ၊ ပီးေတာ့ ေတာင္ေတြကို ျဖိဳလုိက္လို႕ တန္းလန္း တြဲလြဲက်ေနတဲ့ ဘုရား ေတြကို ေရွ႕မူ မပ်က္ျပန္လည္ ျပဳျပင္မယ္လို႕ အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာဆိုတဲ့ အေပၚ ကြ်န္ေတာ္လည္း နားမလည္ဘူး။ ေစတီေတြ ဘုရားေတြ က်ံဴး ေတြနဲ႕တျခား သမိုင္း၀င္ေနရာေတြ ရထားလမ္းကို အေၾကာင္းျပျပီး ဆက္ျပီး ဖ်က္ဆီးမွာကို လူေတြက အထူး စိုးရိမ္ေနသလို စိတ္မေကာင္းလည္း ျဖစ္ေနၾကပါတယ္”ဟု သူက ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ျဖိဳဖ်က္ခံေနရျခင္းကို ဟန္႕တားရန္ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဘမ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားက စီစဥ္ေနျပီး ယခု ဖ်က္ဆီး ခံလိုက္ရသည့္ ေနရာမ်ားကို ေဒသခံမ်ားက ဗြီဒီယိုျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ ေနၾကေၾကာင္းလည္း သူကေျပာသည္။

Ref : Google

Saturday, November 13, 2010

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ၿပီDaw Aung San Suu Kyi ထြက္ထြက္ျခင္း ေျပာေသာ စကားမ်ား

ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားရာမွ စစ္အစိုးရက ယေန႔ ညေန ၅ နာရီ ၀န္းက်င္တြင္ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တကၠသိုလ္ ရိပ္သာလမ္းရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ ၿခံေရွ႕တြင္လည္း လာေရာက္ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ လူအုပ္မွာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ မ်ားျပားသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ေရွ႕ေန ဦးဉာဏ္ဝင္း က စနစ္တက် ျဖစ္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ အိမ္အနီး ေရာက္ေနသူမ်ားက ေျပာသည္။

လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ၿခံ၀မွ ေန၍ လူထုကို ႏႈတ္ဆက္ေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဓာတ္ပုံ - Getty Images)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အက်ႌ လက္ရွည္ ခရမ္းေရာင္ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ကို ၀တ္ဆင္ထားေၾကာင္း၊ လာေရာက္ေစာင့္ဆိုင္းသည့္ လူထုထဲမွ ၎အား သစ္ခြပန္းမ်ားေပး၍ ႀကိဳဆိုၾကေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ၿခံ၀သို႔ ထြက္၍ လူထုကို ႏႈတ္ဆက္ ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပထမဆုံး လူထုကို ႏႈတ္ဆက္စကားစ၍ ေျပာၾကားသည္ဟု နားေထာင္ေနသူ ဧရာ၀တီ သတင္းေထာက္ တဦးက ျပန္ေျပာျပသည္။

“မေတြ႕တာၾကာၿပီဆိုေတာ့ ေျပာစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္၊ အဲဒါေတြ အားလုံး ၾကားခ်င္ရင္ မနက္ျဖန္ ႐ုံးကို ၁၂ နာရီ လာခဲ့ အသံခ်ဲ႕စက္နဲ႔ ေျပာမယ္”ဟု လူထုကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာရာ လူထုက တခဲနက္ အားေပးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ၿပီ ဆိုသည္ႏွင့္ လာေရာက္ ေစာင့္ဆုိင္းသည့္ လူအုပ္ႀကီးက “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာပါေစ”ဟု ေအာ္ဟစ္၍ ၎၏ ၿခံေရွ႕ကို ေျပးလာၾက ေၾကာင္း၊ လူအမ်ားစုမွာ ငိုၾကၿပီး တခ်ိဳ႕ကလည္း ဘ၀မွာ အေပ်ာ္ဆုံးပဲဟု ေျပာဆုိၾကေၾကာင္း မ်က္ျမင္မ်ားက ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္အနီးေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီပါတီ(UDP) ဥကၠဌ ေဟာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက“လူထု ေခါင္းေဆာင္ တေယာက္ လြတ္ေျမာက္လာတဲ့အတြက္ အတိုင္းမသိ ၀မ္းသာပါတယ္”ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္မႈကို လာေရာက္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ အမိ်ဳးသမီး တဦးကလည္း“လင္ေတြ သားေတြေတာင္ ေမ့သြားတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေန ဦးဉာဏ္၀င္းက“ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းလို႔ မရပါဘူး၊ ဘာျဖစ္လို႔လည္း ဆုိေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ႏုိင္ငံေရးအမႈနဲ႔ က်ခံေနရတာ မဟုတ္ဘူး၊ ရာဇ၀တ္မႈနဲ႔က်ခံေနရတာ ျဖစ္တယ္၊ အကယ္၍ မလြတ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိဘူးဆိုတာကို ျပသတာပဲ”ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ေရွ႕ေနႀကီး ဦးေအာင္သိန္းကလည္း“အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာနဲ႔ ေထာင္ခ်ၿပီးၿပီ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာနဲ႔ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ထိန္းသိမ္းတဲ့ ဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ တယ္ ဆိုၿပီး တရား႐ုံးေပၚမွာ တရားစြဲ ျပစ္ဒဏ္ခ်ၿပီးၿပီ၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်တဲ့ အေပၚမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊ က တ၀က္ ျပစ္ဒဏ္ပဲခ်ဖို႔ ေျပာထားတယ္၊ အဲဒီ တ၀က္ကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာ ေနရင္ ေစာလႊတ္မယ္လို႔ ေျပာထားတာ၊ အခု အဲဒီ တ၀က္က ျပည့္ၿပီ၊ လတ္တေလာမွာ ေနာက္ထပ္ ထပ္တိုးစရာေတာ့ မေပၚႏုိင္ဘူး၊ ေသခ်ာေပါက္ လႊတ္ရ ေတာ့မယ္”ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

ယေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္အနီး ၀န္းက်င္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ NLD ႐ုံးခ်ဳပ္ေရွ႕တြင္ သတင္းေထာက္မ်ား ၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အပါအ၀င္ လာေရာက္သည့္ လူထုမွာ ေထာင္ဂဏန္းႏွင့္ခ်ီ မ်ားျပားလာ၍ အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းသည့္ လုံထိန္း တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး တားဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းလူအုပ္ကို NLD မွ အေျခအေန ထိန္းသိမ္းခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက NLD ႐ုံးခ်ဳပ္သို႔ ျပင္သစ္ သံ႐ုံး၊ ၿဗိတိသွ် သံ႐ုံး၊ ၾသစေၾတးလ် သံ႐ုံး စသည့္ သံ႐ုံးမ်ားမွ အေနာက္တိုင္း သံ တမန္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခဲ့သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားလည္း လာေရာက္ ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၆ ႏွစ္ျပည့္ခါနီး အခ်ိန္တြင္ ၎၏ေနအိမ္တြင္းသို႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ဂၽြန္ ၀ီလ်ံ ယက္ေထာ ၀င္ေရာက္ခဲ့ရာ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအမိန္႔ျဖင့္ ေနအိမ္ အက်ယ္ ခ်ဳပ္ ၁၈ လသို႔ ေျပာင္းလဲ က်ခံေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်ခံေနရသည့္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁၈ လ သည္ ယေန႔ ျပည့္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လာေရာက္ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ လူအုပ္ႀကီးက “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာပါေစ” “ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်က္ခ်င္း လႊတ္”ဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ေႂကြးေၾကာ္ ခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၈၈ခု စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီ တည္ေထာင္ ရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္ တဦးအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

၎သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေနအိမ္တြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ခံခဲ့ရၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ထပ္မံ၍ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁၉ လ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့သည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေမလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာစဥ္ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ ခရီးထြက္ၿပီး လူထု တရားပြဲမ်ားကုိ က်င္းပခဲ့ရာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ၌ စစ္ကုိင္းတုိင္း ဒီပဲယင္းေဒသတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ယာဥ္တန္းကုိ စစ္အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထား သူမ်ားက တားဆီး ရုိက္ႏွက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံ၍ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁ ႏွစ္ တိုးခံခဲ့ရသည္။ စစ္အစိုးရ က ဆက္လက္ၿပီး၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္း ၁ ႏွစ္ ထပ္မံ တိုး ခဲ့ျပန္သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၆ ႏွစ္ျပည့္ခါနီး အခ်ိန္တြင္ ၎၏ေနအိမ္တြင္းသို႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ဂၽြန္ ၀ီလ်ံ ယက္ေထာ ၀င္ေရာက္ခဲ့ရာ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအမိန္႔ျဖင့္ ေနအိမ္ အက်ယ္ ခ်ဳပ္ ၁၈ လသို႔ ေျပာင္းလဲ က်ခံေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၂ ႏွစ္တာကာလ အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ စစ္အစုိးရက ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေနအိမ္ အက်ယ္ ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။

http://www.irrawaddy.org news

Monday, November 8, 2010

မသမာမႈမ်ား မရွင္းေပးလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္မျပဳ

ေရြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ရွင္းလင္း ေပးျခင္းမရွိလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို အသိအမွတ္ မျပဳရန္ တျခား ဒီမိုကေရစီ ပါတီမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုထားသည္ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု (NDF) မွ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ မဲ႐ံုတခုတြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္ သံတမန္တခ်ိဳ႕ေရွ႕၌ မဲေရတြက္ျပေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား။ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီသည္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားျဖင့္ အသာစီးရေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည္ဟု ေဝဖန္ခံေနရသည္။ (ဓာတ္ပံု - AP)
“မဲေရတြက္ခ်ိန္မွာ မသမာမႈလုပ္တာေတြ၊ မတရား ႀကိဳတင္မဲ ေကာက္ယူထားတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ မသမာတဲ့ ႀကိဳတင္မဲကိစၥေတြ၊ မဲေရတြက္တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းမေပးရင္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မထုိးေပးဖို႔ တျခားပါတီေတြနဲ႔ ေျပာထားတယ္ ” ဟု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေနရာ ၁၆၄ ေနရာအတြက္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ NDF ေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြကဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေက်ာက္တန္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယမန္႔ေန႔ညက မဲေရတြက္ရာ NDF ပါတီကို ေထာက္ခံသည့္ မဲရရွိမႈ မ်ားလာသည္ကို ေတြ႔ရခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ မဲေရတြက္မႈကို ရပ္ပစ္လိုက္သည္ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ဆက္လက္ေျပာသည္။

“ဗဟုိ ေကာ္မရွင္ကပဲ ရလဒ္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးမယ္ဆိုၿပီး မဲေရတြက္တာကို ရပ္ပစ္လိုက္တယ္” ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ NDF ပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ) ႏွင့္ အဓိက ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး မဲေရတြက္မႈအရ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အႏိုင္ရရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

NDF သည္ ယခုေနာက္ဆံုးသိရွိရသည့္ ရလဒ္မ်ားအရ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၃ ေနရာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၈ ေနရာႏွင့္ တိုင္းေဒႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ၄ ေနရာ ရရွိေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီသည္ ႀကိဳတင္မဲ ေကာက္ယူထားသည့္ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ပါတီမ်ားကို အႏိုင္ရရွိရန္ ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေ၀ဖန္ၾကသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေစာႏိုင္သည္ ရပ္ကြက္အသီးသီးရွိ မဲဆႏၵနယ္ ၁၀၀ ေက်ာ္တြင္ မဲေရတြက္မႈအရ အသာရရွိေနေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အေရာက္ မဲစာရင္း ထုတ္ျပန္အၿပီးတြင္မူ ႐ႈံးသြားေၾကာင္း ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္တဦးက ေျပာျပသည္။

“ၿမိဳ႕နယ္ေအာက္မွာရွိတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ အေသးေလးေတြ ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ အဲဒီမွာ ေရတြက္တာ အေျခအေနေကာင္းတယ္။ ရလဒ္က မေၾကညာေပးေတာ့ မသိရဘူး။ ဒါနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ကို ပို႔လိုက္ၿပီး ရလဒ္လည္း ေၾကညာေရာ ႐ႈံးသြားတယ္။ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက ေကာက္ယူထားတဲ့ ႀကိဳတင္မဲေတြ ထပ္ေပါင္းလို႔ သူတို႔ ႏိုင္တာ” ဟု ၎က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ပဲခူးတိုင္းတြင္လည္း တရားမွ်တမႈ မရွိသည့္ ႀကိဳတင္မဲ ေကာက္ယူျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားက ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ မဲ႐ံုေစာင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနရျခင္း၊ တခါးပိတ္ မဲေရတြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပဲခူးတိုင္း ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဌးအပါအ၀င္ ပဲခူးတိုင္းမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉ ဦးက ေနျပည္ေတာ္သို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတေစာင္ ေပးပို႔သြားမည္ဟု သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္တခ်ဳိ႕တြင္လည္း ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီသည္ ႀကိဳတင္မဲ ေကာက္ခံမႈႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ မဲထည့္ခိုင္းမႈေၾကာင့္ အသာစီးျဖင့္ အႏိုင္ရရွိေနသည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။

“မင္းတပ္ တၿမိဳ႕နယ္လံုးမွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵအတိုင္း မဲေပးၾကတာကို ၾကည့္ရင္ ခ်င္းပါတီေတြနဲ႔ တစည (တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ) ကို မ်ားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႀကိဳတင္မဲ အကုန္လံုးကလည္း ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကို ေထာက္ခံတာေတြပဲ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ စီတာပူ ရပ္ကြက္ ၊ ဒူကေတာင့္ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္လည္း ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီသည္ ႀကိဳတင္မဲျဖင့္ အႏိုင္ရရွိသြားသည္ဟု တစည ပါတီမွ ဦးလနန္ေဘာက္က ေျပာသည္။

အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ႀကိဳတင္မဲထည့္ခိုင္းခဲ့ၿပီး မဲစာအိတ္မ်ား သယ္ေဆာင္ရာတြင္ အိတ္ပိတ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ စီတာပူ ရပ္ကြက္တြင္ ႀကိဳတင္မဲ ၆၀၀၊ ဒူကေထာင့္ ရပ္ကြက္တြင္ ႀကိဳတင္မဲ ၄၀၀ ခန္႔ ရယူထားသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

နရီလင္းလက္ Monday, 08 November 2010 15:22
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/1-news/4735-2010-11-08-08-25-55

Friday, October 29, 2010

လူ႕အခြင့္အေရး လူ႕တန္ဖိုးကိုေလးစားပါ


ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားသည္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ျပီး ျမန္မာ့လူဦးေရမွ ၆ ရာခိုင္ႏွုံးသာရွိပါသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ အမ်ားစုသည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ လီစူ၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း ေဒသတို႕တြင္စုေပါင္းေနထိုင္ၾကသည္။

၁၈ ရာစု အစပိုင္းတြင္ ေျမာက္အေမရိကမွ Adoniram Judson ဦးေဆာင္ေသာ missionary မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ခရစ္ယာန္သာသနာေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳအဖြဲ႕တို႕အား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အတင္းအက်ပ္ ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

နအဖစစ္တပ္မွ ကရင္ရြာမ်ားသို႕ဝင္ေရာက္ဖ်က္စီးျခင္း၊ မိန္းမပ်ိဳမ်ားအား မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ ရြာသားမ်ားအားဓါးျပတိုက္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားအား နအဖစစ္တပ္တုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခုိင္းျခင္း၊ လယ္ယာမ်ားကို သိမ္းပိုက္ျခင္း၊ လက္နက္အားကိုးႏွင့္ ရြာသားမ်ားအား ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ ေတာတြင္း၌ ပစ္သတ္ျခင္း ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း အာဏာပိုင္မ်ားက လက္ဝါးကားတိုင္မ်ား ဖ်က္ဆီးေနျခင္း စသည့္အမႈမ်ားကို နအဖစစ္တပ္မွ မၾကာခဏက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။

ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္တို႕၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ လံုးဝ မရွိ ေဆာက္ၿပီးသား ဘုရားေက်ာင္းေတြ ဖ်က္ဆီးတာ အမ်ားၾကီးျဖစ္ေနပါသည္။ အသစ္ေဆာက္လို႔လည္း မရ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း္ျဖစ္သည္။ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ဖ်က္စီးျပီး ယခင္ဘုရားေက်ာင္းေနရာတြင္ ေစတီေဆာက္ထားၾကသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခရစ္ယာန္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာတခ်ိဳ႕မွ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ခရစ္ယာန္သာသနာဝင္တို႕အား ဝင္ေရာက္ဆဲဆိုေစာ္ကားျခင္း၊ စိန္ေခၚျခင္း၊ လိုက္လံေႏွာက္ရွက္ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လာၾကသည္။

မိမိႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူနည္းစု ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ မတရား ဖိႏွိပ္ျခင္း ညွဥ္းဆဲႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္းတို႕သည္ လူမိုက္တို႕၏ စ႐ိုက္သာျဖစ္ျပီး ဘာသာတိုင္းမွ လူယဥ္ေက်းတို႕ေရွာင္ၾကည္ၾကေသာအက်င့္စ႐ိုက္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုတို႕သည္ မိမိဘာသာဝင္မွ သူတစ္ပါးအားသြားေရာက္ ထိပါးေစာ္ကားမႈကို ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနတတ္ၾကျပီး မိမိတို႕ဘာသာထိခိုက္မွသာ ေသြးဆူအမ်က္ထြက္တတ္ၾကသည္။ တစ္ေထာင္မွာ တစ္ေယာက္ ရွားရွားပါးပါးသာထြက္ျပီး ဆုံးမလမ္းညြန္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အမွန္မွာ မိမိသာသနာႏွင့္လူမ်ိဳး ဂုဏ္သိကၡါအတြက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေကာင္းပီပီ ဝိုင္းဝန္းျပီးထိန္းသိမ္းသင့္သည္။

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တို႕၏ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားမွာ * လူသားတို႔သည္ ဤေလာက၌ ေခတၱဧည့္သည္မ်ားသာျဖစ္သည္။

* ခရစ္ယန္ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ေကာင္းေသာ ကိုယ္က်င့္တရားရွိရန္ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ ဓမၼတရားမ်ားကိုလိုက္နာ က်င့္သုံးၾကရသည္။

*ခရစ္ယန္၌ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဟိျႏၵဴဘာသာမ်ားကဲ့သို႔ မတူေသာအခ်က္မွာ ဘံုအဆင့္ဆင့္မရွိပါ။ နိဗၸာန္ (ေကာင္းကင္ဘံု) ႏွင့္ ငရဲ ၂ ခုသာရွိသည္။

* လူသားသည္ အျပစ္မ်ားစြာလုပ္သည့္ ဗီဇရွိပါသည္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၊ အလႈအတန္းမ်ားလုပ္ျခင္း၊ တရားက်င့္ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းမွန္မွန္တက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ အျပစ္မ်ား လံုး၀မေျပေပ်ာက္ႏိုင္ပါ။ ထာ၀ရဘုရားကို ယံုၾကည္စြာျဖင့္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္မွသာလွွ်င္ အျပစ္မ်ားလႊတ္ေပးျခင္းခံရမည္။ (ေခါင္းေခါက္လိုက္၊ ၀န္ခ် ေတာင္းပန္လိုက္ ခဏခဏ အျပစ္လုပ္သူသည္ တကယ္ေနာင္တရသူမဟုတ္)။

ခရစ္ယာန္ႏွင့္ မူဆလင္ တို႔သည္ ထာ၀ရဘုရားတဆူတည္းရွိသည္ ကို သေဘာတူၾကသည္။ မြတ္ဆလင္တို ့၏ ကိုရမ္က်မ္းသည္ ေနာက္ ဆုံးေပၚေသာက်မ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စံုလင္သည္ဟူ၏။

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဟိျႏၵဴဘာသာ ယံုၾကည္ခ်က္ တို႔သည္ သဘာ၀ေလာက သိပၸံပညာႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီသည္ ထင္မွတ္ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေျခတင္ေျပာဆို၊ အျပန္အလွန္ေရးသားပါက ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို ခုံမင္ေသာ ခရစ္ယာန္ဘက္မွ ရံႈးသြားဖြယ္ရာရွိသည္။ Action Speak ဆိုသည့္အတိုင္း ခရစ္ယန္မ်ားက လက္ရွိကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမ်ားကို ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိေနပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မိမိ၏ ယခုဘ၀၊ ေနာင္ဘ၀ အတြက္ စိတ္ေအးရေသာ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ကို အေျခခံခိုင္မာရန္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းတက္ျခင္း၊ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း၊ ဘုရားသခင္ေရွ႔တြင္ ႏွိမ့္ခ်စြာ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း၊ ဘုရားကို ေၾကာက္ျခင္း၊ ဘုရား၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ တို႔ကိုသာ ပိုမိုနားလည္ရန္အေရးၾကီးပါသည္။

အျခားဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ အေျခတင္ေျပာဆိုပါက မိတ္ပ်က္တတ္ေသာေၾကာင့္ ဇြတ္ျငင္းခုန္တတ္သူမ်ားသတိျပဳရန္လုိအပ္ပါသည္။ မိမိေကာင္းလွ်င္ သူမ်ားဘာသာႏွင့္ လူမ်ိဳးအားလည္း အျပစ္ဟူ၍မျမင္ေတာ့ေခ်။

လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႕တန္ဖိုးကိုေလးစားပါ။

ဘဒင္

Sunday, October 24, 2010

လြတ္လပ္ေသာသူအျဖစ္ စံျမန္းႏိုင္ပါေစ

အိမ္တစ္လုံး အသက္ေပး၍ရခဲ့တယ္
အဲဒီအိမ္ ေခါင္မိုးကလွန္ နံရန္ေပါက္ျပဲ
ေအာက္ေျခမခိုင္ တိုင္ေတြယိုင္
ကမၻာ့ရြာအလယ္ မ်က္ႏွာငယ္
အက်ီးတန္ေလျပီ။

ထိုအိမ္အေၾကာင္း
အသက္ေပးခဲ့တဲ့ သူေတြ
သိမ်ားသိသြားရင္ျဖင့္
ေပးဆပ္သူေတြရဲ့ အမွားလား
ဆက္ခံသူေတြမိုက္လို႕လား
ၾကမၼာကံအျပစ္လား။

က်ေနာ္ကေတာ့ ဥာဏ္မမွီလို႕ မသိဘူး
ရာဇဝင္႐ိုင္းတာေတာ့ အမွန္ဘဲ

ၾကာျပီဆိုေတာ့
ေမ့တဲ့သူေတြလည္းေမ့ေလာက္ျပီ
ေမ့ဘို႕ၾကိဳးစားတဲ့သူေတြလည္းရွိလာျပီ
ေမြးခဲ့တဲ့ ေျမာက္ေတြလည္းမ်ိဳး႐ိုးပ်က္လာျပီ

ေက်းဇူးသိတတ္တဲ့ သူတခ်ိဳ႕
ေမ်ာက္ေတြရဲ့အႏၱရယ္ကိုမမႈ
ေက်းဇူးတင္လို႕ ေလးစားစြာ သတိရေနတုန္း ....။

ေကာင္းရာဘုံဘဝမွာ လြတ္လပ္ေသာသူအျဖစ္
စံျမန္းႏိုင္ပါေစ။

Reference : google

Sunday, October 17, 2010

Free Burma and reunited

Free Burma


Dedicated to all religions and nations, Rainbow, Village of peace


Ring Of Unity


Only our Pure heart will guide us freedom.
Free Burma and let's reunited.

Friday, October 8, 2010

ဒုကၡသည္ မာနမင္းသား


တ႐ုတ္ကဖိ ရွမ္းကအိ
ရွိတဲ့ဗမာ အေနာက္မွာ

ငါ့ညီေနာင္မ်ား

ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆို၏
ဒီမို အနစ္သာရကိုမသိ

လူ႕အခြင့္အေရးေတာင္းဆို၏
လူမ်ိဳးျခားကို အလိုမရွိ

ဘာသာတရား ကိုင္း႐ိႈင္း၏
လက္ေတြ႕မွာ တကယ္မက်င့္

မြန္ျမတ္ေသာ စိတ္ေစတနာ
ယဥ္ေက်းမႈ ျပတိုက္မွာ

တရားမွ်တပါတဲ့ မီဒီယာ
မိမိအလိုသာ ေရြးခ်ယ္တာ

ငတ္ေန ျပတ္ေနတာ တို႕ဗမာ
မာနမင္းသားက မေလွ်ာ့ပါ

ပညာဗဟုသုတ ခ်ိဳ႕တည့္ကာ
ေကာလဟာလ ယုံလြယ္တာ

ဘယ္အရပ္ေနေန ခိုက္ရန္မ်ား
အဲဒါ ဘီ႐ူမား။
................

(ေရာင္ျခည္ဦး)Saturday, October 2, 2010

ထိပ္ဆုံးမွ ေအာက္ဆုံးေရာက္ျမန္မာ

ယခင္ေခတ္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စာရိတၲေကာင္းမြန္ေသာလူမ်ိဳးအျဖစ္ လည္းေကာင္း ကမၻာ့ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ လက္ခံခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုခံခဲ့ရျပီး ကမၻာ့အလယ္တြင္ Burma ဟူေသာအမည္သည္ မ်က္ႏွာပန္းလွခဲ့သည္။

ယခုစစ္အာဏာရွင္ေခတ္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဒုကၡသည္ (သို႕) ကြၽန္ဘဝႏွင့္ သူမ်ားႏိုင္ငံသို႕မ်က္ႏွာငယ္စြာဝင္ခဲ့ၾကရသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ အေျခအေနသည္ စစ္အစိုးရ၏ ႏွစ္ရွည္ မတရားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ လူ႕အဆင့္အတန္းပို၍က်ဆင္းသည္ထက္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ယခု ကမၻာ့ေခတ္လူငယ္အခ်ိဳ႕တို႕သည္ Myanmar (သို႕) ယခင္က Burma ကို သိပ္မသိၾကေတာ့ေပ။ ႏိုင္ငံအေသးစားလားဟုပင္ ျပန္ေမးၾက၏။ သို႕ေသာ္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ကပ္ေနေသာ ထိုင္း၊ ေလာ၊ ကမ္ေဘာဒီးယားကို သိၾကေလသည္။ ဤသို႕ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕ ေသးသိမ္သြားရသည္မွာ လြန္စြာႏွေျမာစရာေကာင္းသည္။

စစ္အစိုးရဘက္မွ ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုသူမ်ားအား လိုက္လံဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္္ျပီး ျပည္သူမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ပိတ္ဆို႕ ထားသည္မွာ လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ့ေသာလုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရမွ တိုင္းျပည္တိုးတက္ရန္
ၾကိဳးပမ္းေနသည္ဟုဆိုျပီး အဘယ္ေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားငတ္မြတ္ေနရသနည္း။

ေစတီပုထိုးမ်ားတိုးခ်ဲ႕ခဲ့၏ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားကို ေထာင္ခ် သတ္ျဖတ္ျပီး ဘာသာေရးလြတ္လပ္မႈမ်ားကို ပိတ္ပင္တားစည္းေနရပါသနည္း။

ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈတိုးတက္ေစရန္ပံ့ပိုးသည္ဟုဝါဒျဖန္႕၏ အဘယ္ေၾကာင့္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသၼီးျပည့္တန္ဆာမ်ား တိုးမ်ားလာပါသနည္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္မ်ားကိုဖန္တီးေပးေနသည္ဟုေက်ာ္ျငာ၏ အဘယ္ေၾကာင့္ သူမ်ားႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား မ်ားလာပါသနည္း။

ယခင္ ျမန္မာ ၁၀ တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာကို ေကာင္းစြာေရးႏိုင္၊ ဖတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ၁၀ တန္းေက်ာင္းသား တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား အဂၤလိပ္စာကိုေကာင္းစြာမဖတ္တတ္၊ မေရးတတ္ေတာ့ေပ။ အစိုးရအသုံးမက်လို႕လား၊ ျပည္သူအသုံးမက်လို႕ဘဲလား။

ျမန္မာျပည္သူမ်ား စီးပြါးေရးက်ပ္တည္း၍ ငတ္မြတ္ျပီး သူမ်ားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ေတာင္းစားေနရသည့္ယခုေခတ္ကာလတြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မိန္းမမ်ား၊ သၼီးမ်ားတြင္စိန္တစ္ဝင့္ဝင့္၊ အိမ္ၾကီး ကားၾကီးမ်ားႏွင့္စည္းစိမ္ေပၚ၌ စံစားေနၾကသည္မွာ မည္သူတို႕၏ အသက္ႏွင့္ ဂုတ္ေသြးကို စုပ္ထား၍ ခ်မ္းသာေနၾကပါသနည္း။

ထိုစည္းစိမ္မ်ား၌ ယစ္မူးေနၾကသူမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးဆုတ္ယုတ္ေနၾကသည္ကိုေမ့ေလွ်ာ့၍ေနၾကျပီးလား။

ျမန္မာမီဒီယာမ်ား အာဏာရွင္ အလိုက်ကိုသာေဖာ္ျပႏိုင္ျပီး ျပည္သူမ်ားအား စြံ႕အ နား မၾကား ျဖစ္ေနရသည္မွာ မိမိတို႕ အာဏာေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္တည္းလား။

အျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားမွာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးမ်ား တိုးတက္ေစေရး၊ တိုင္းသူျပည္သားခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ၾကသည္မွာ လြန္စြာဂုဏ္ယူစရာေကာင္း၏။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ထိုကဲ့သို႕တိုင္းျပည္အက်ိဳးေဆာင္ရြက္ရန္ အရည္အခ်င္းမရွိၾကဘူးလား။ သို႕မဟုတ္ မိမိတို႕စစ္အုပ္စု ေကာင္းစားရန္ ေလာဘမ်ား ဖုံးလႊမ္းထားျပီလား .....

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခတ္က ျပည္သူခ်စ္ေသာတတ္မေတာ္၊ ယခုေခတ္ေတြျပည္သူေအာ့ႏွလုံးနာ၍ စစ္ေခြးဟုအေခၚခံရသူမ်ား တစ္ေန႕ ျပည္သူခ်စ္ေသာ တတ္မေတာ္သားမ်ား ျပန္ျဖစ္ႏိုင္ပါေစ။

ေရာင္ျခည္ဦး

Saturday, September 25, 2010

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္


ကိုေက်ာ္သူ၏ထူးၿခားေသာ ညဏ္ပညာ၊ ေမတၱာတရားမ်ားႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုေဖာ္ျပလိုက္ေသာ အထက္မွ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားသာမက ကမၻာ့လူထုကပါ အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။ ယခုေခတ္ကာလ၌ ကိုေက်ာ္သူလို စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးရွိေသာလူမ်ား အရမ္းရွားပါး လာပါသည္။ ဘာသာတိုင္းက ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို သင္ၾကားေပးထားသည္။ လူတို႕၏ မလိုတမာမုန္းတီးမႈ၊ အတၲ၊ မာန္မာနမ်ားႏွင့္သာ ကမၻာ့လူသားအခ်င္းခ်င္း စစ္မက္ျဖစ္ပြါးျပီး လူလူခ်င္းအေပၚ၌ အာဂါတမ်ားကို မစြန္႕လႊတ္ႏိုင္ၾကပါ။

ဘာသာေပါင္းစုံညီညြတ္ေရး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ပံ့ပိုးႏိႈးေဆာ္ေသာ ဝဘ္ဆိုက္မ်ား အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အလြန္နဲေနေသးသည္။ တခ်ိဳ႕ဝဘ္ဆိုက္မ်ားမွာ အမ်ားအက်ိဳးထက္ ကိုယ္က်ိဳးကိုၾကည့္ၾကသူမ်ား၊ အမွန္တရားမ်ားကို ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနၾကသူမ်ားရွိၾကသည္။

အြန္လိုင္းမွာ တရားမွ်တပါသည္၊ အမွန္တရားကိုလိုလားၾကပါသည္၊ လြတ္လပ္မွ်တမႈရွိႈၾကပါသည္ဟုတင္ထားေသာ ျမန္မာဝဘ္ဆိုက္တခ်ိဳ႕တြင္ တကယ္တမ္းၾကေတာ့ ဘာသာေပါင္းစုံညီညြတ္ေရး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျငိမ္းခ်မ္းေရးထက္ မိမိအလို စိတ္ဆႏၵကို ဦးစားေပးျပီး ကိုယ့္ဝဘ္ဆိုက္ဆက္လက္ရွင္သန္ေရးကိုသာ အဓိကထားေနၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တရားမွ်တေၾကာင္း၊ အမွန္တရားကိုလိုလားေၾကာင္း္၊ လြတ္လပ္မွ်တမႈရွိႈေၾကာင္းတင္ထားသည္မွာ အလြန္ရွက္စရာေကာင္းေသာ မႈသားျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕မွာ မိမိတို႕၏ အတၱ စိတ္ရင္းကို ၎တို႕ကိုယ္တိုင္ေဖာ္ျပခဲ့ေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးအမွန္ လႈတ္ရွားေနေသာ ဝဘ္ဆိုက္မ်ားရွိသလို ႏိုင္ငံျခား funding အတြက္လႈတ္ရွားေနေသာ၊ တစ္နည္း လုပ္စားေနေသာ ဝဘ္ဆိုက္မ်ားလည္း အြန္လိုင္းေပၚတြင္ရွိၾကသည္။

စစ္မွန္ေသာ စိတ္ေစတနာရွိေသာသူသည္ အင္မတန္မွ မြန္ျမတ္၏။ မိမိကိုယ္က်ိဳးထက္ အမ်ားအက်ိဳးကို ဦးစားေပးေသာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ အသက္ႏွင့္ ဘဝကိုရင္းခဲ့ရေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ မင္းကိုႏိုင္၊ ဇာဂနာ၊ ကိုေက်ာ္သူတို႕လို အရည္အခ်င္းမ်ိဳးကို သာမန္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္မွီရန္မလြယ္ကူပါ။


Attitude တစ္ခုကိုေျပာင္းလဲရန္ အမွန္တကယ္သတၱိရွိမွ၊ အျမင္မွန္ရွိမွ၊ မိမိကိုယ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရဲမွ ျဖစ္လာမည္။ အတၲ မာန္မာနမ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္က်ိဳးကို
ဖက္တြယ္ေနေသာ လူမ်ား အတြက္ ယခု စစ္အစိုးရႏွင့္သာ ထိုက္တန္သည္။

အင္မတန္ ေခါင္းမာေသာ လူစားမ်ိဳးမ်ားမွာ ဘုရားရွင္၏ ဓမၼတရားေတာ္မ်ားကိုလည္း မလိုက္နာ၊ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အဆုံးအမကိုလည္းနားမဝင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လမ္းစဥ္ကိုလည္းအတုမယူ၊ မိမိကိုယ္ကိုလည္းတန္ဖိုးမထားတတ္ၾကပါ။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား၏ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ဩဝါဒမ်ားကို ၎တို႕ ဦးေႏွာက္ႏွင့္လည္း လိုက္မမွီၾကပါ။ ထို႕ေၾကာင့္က်ဥ္းေျမာင္းေသာ စိတ္ဓါတ္မ်ားသည္လည္း ေျပာင္းလည္းရန္လြန္စြာခဲရင္းေပမည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္လက္ရွိ စံနမူနာ ယူသင့္ေသာသူမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕တန္ဖိုးကို ေကာင္းမြန္စြာ သိျမင္နားလည္္ေသာ ပညာတတ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးပီသေပသည္။

ေနာက္ တစ္ေယာက္ အေနႏွင့္ နမူနာေကာင္းယူသင့္ေသာလူမွာ လက္ရွိ အေမရိကန္ သမၼတ ဘာရက္ အိုဘားမားျဖစ္သည္။

သူ႕ရဲ့ '' CHANGE '' ဆိုတဲ့ စကားတစ္ခြန္းက အဓိပၸါယ္မ်ားစြာရွိသည္။ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ တိုးတက္မႈမရွိဘဲ ပိုျပီးေတာ့သာ (စာရိတၱအပါအဝင္) ဆုတ္ယုတ္ေနလွ်င္ ထိုအေခ်အေနမွ ''CHANGE'' ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သည္။ " Low people who have narrow minded living in lowest country" မျဖစ္ရေအာင္ အျမင္က်ယ္ရမည္။ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ရွိရမည္။

Every human being, of whatever origin, of whatever station, deserves respect. We must each respect others even as we respect ourselves. (U Thant)

ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုနားလည္ေသာသူသည္ ဘာသာတိုင္း လူမ်ိဳးတိုင္းႏွင့္ ေပါင္းသင္းတတ္ေသာသူျဖစ္သည္။ စိတ္သေဘာထားမျပည့္ဝေသာသူမ်ားသာလွ်င္ က်ဥ္းေျမာင္းေသးသိမ္ေသာစိတ္ကို ေရွ႕ထားလွ်က္ လူအခ်င္းခ်င္းေက်ာခိုင္းတတ္ၾကသည္။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မေနႏိုင္ဘဲ သူမ်ားႏိုင္ငံမွာသြားေရာက္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းမွ ျမန္မာမ်ား

ဒီကေန႕ ''CHANGE'' ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ သတၱိရွိၾကျပီးလား?

ေရာင္ျခည္ဦး

Saturday, September 18, 2010

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ျဖစ္ရပ္မွန္

အမ်ိဳးမ်ိဳးေခါင္းပုံျဖတ္ခံေနရေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဦးေရ ၂ သန္းေက်ာ္ရွိပါသည္။ အလုပ္သမားအနည္းစုမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ တရားဝင္ ပတ္စ္ပို႕ႏွင့္ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ အမ်ားစုမွာမူ ထိုင္း - ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တရားမဝင္ ေရာက္လာၾကျပီး တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္း အလုပ္ရွာလုပ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်န္မိသားစုဝင္မ်ားစားဝတ္ေနေရးအတြက္လည္း ေထာက္ပံ့ၾကသည္။

တခ်ိဳ႕ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတို႕သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ အိမ္ေထာင္က် ကေလးေမြး၍ ေရရွည္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ယခင္က ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွာ တရားမဝင္ခိုးေနထိုင္ျပီး အလုပ္လုပ္ေနေသာေၾကာင့္ မၾကာခဏ ထိုင္းရဲ၏ ဖမ္းစီးခံရျခင္း၊ ေငြညွစ္ခံရျခင္း၊ ျမန္မာနယ္စပ္သို႕အပို႕ခံရျခင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားခံရျခင္း တို႕ၾကဳံေတြ႕ၾကရပါသည္။ တရားမဝင္ခိုးေနမႈေၾကာင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မီးဖြားလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိုင္းအစိုးရေဆးရုံ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ညိဳညင္ျခင္း ဒဏ္ကိုခံၾကရပါသည္။

စာေရးသူျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ဖူးခက္ျမိဳ႕ ''ပါေသာင္'' ေဆးရုံ၌ မီးဖြားေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားအမ်ိဳးသၼီးအား ေဆးရုံမီးဖြားသူနာျပဳမ်ားမွ မီးဖြားခ အပိုေငြ ဘတ္ ၃၀၀၀ ေကာက္ျခင္းျဖစ္သည္။
-
လူနာအား ေဆးရုံအမွတ္တံဆိပ္မပါေသာ ႐ိုး႐ိုးေဘာက္ခ်ာျဖတ္ပိုင္းကို ေပးသည္ကို စာေရးသူ ျမင္လိုက္ေသာအခါ ၎သူနာျပဳမ်ားလုပ္နည္း မမွန္ကန္သည္ကိုသိ၍ သူနာျပဳမ်ားအား အဘယ္ေၾကာင့္ အပိုေငြ ဘတ္ ၃၀၀၀ ကို လူနာထံမွေကာက္ရပါသနည္းဟု ေမးျမန္းၾကည့္ရာ သူနာျပဳမ်ားက
'' အဲဒီျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ တို႕ထိုင္းႏိုင္ငံထဲမွာေနျပီးကေလးေတြ ေမြး ေမြးလာၾကတယ္။ ေနာက္ခဏ ခဏ တို႕ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ကေလးေတြ လာမေမြးရေအာင္ သူတို႕ဆီက သီးသန္႕ေငြေကာက္တာဟုေျဖၾကားပါတယ္။ ''

အမွန္မွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚေစတနာမရွိ၍လည္းေကာင္း၊ အစိုးရလစာအျပင္ တရားဝင္လက္မွတ္မရွိေသးေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားထံမွ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ေငြညွစ္ျခင္းသာျဖစ္သည္ကိုထင္ရွားလွသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ေဟာက္စားလုပ္ေနသူမ်ားမွာ ထိုင္းရဲမ်ား၊ တခ်ိဳ႕က်န္းမာေရးဌာနမ်ား ႏွင့္ တခ်ိဳ႕ေသာထိုင္းအလုပ္ရွင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ မစ္စတာအဖိစစ္ ေဝ့ခ်ာခ်ီဝါ့ အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရတို႕ ပူးေပါင္ျပီးထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို
တရားဝင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ရန္ ယာယီျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ ထိုင္းအလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ Work permit တို႕ထုပ္ေပးခဲ့ရာ ျမန္မာအလုပ္သမားအမ်ားအျပားေလွ်ာက္ခဲ့ၾကသည္။
-
တရားဝင္အလုပ္သမားျဖစ္ရန္ ျမန္မာအလုပ္သမားတစ္ဦးလွ်င္ ထိုင္းဘတ္ေငြ
၁၀ ၀၀၀ စီကုန္က်ခဲ့ၾကရသည္။ ထိုကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ အမ်ိဳးမ်ိဳးေခါင္းပုံျဖတ္ခံေနရေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လြန္စြာစရိတ္ၾကီးပါသည္။ ဤသို႕ အလုပ္သမားမ်ားအား တရားဝင္လုပ္ေပးခ်င္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရတို႕မွာ ထိုျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားထံမွ ေျမာက္မ်ားစြာဝင္ေငြရရွိခဲ့ၾကသည္။


ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ Work permit လုပ္ေသာျမန္မာအလုပ္သမား ၁.၃ သန္းရွိ၍ ၃၀ % မွာ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕၌ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ က်န္အလုပ္သမား ၇၀ ၀၀၀ မွာ Work permit မလုပ္ၾကေသးပါ။ ထိုအေရအတြက္မွာ ထိုင္းအစိုးရ၏ တရား၀င္ ကိန္းဂဏန္းျဖစ္ပါသည္။

တခ်ိဳ႕ေသာျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွာမူ ျမန္မာႏွင့္
ထိုင္းအစိုးရတို႕အားမယုံၾကည္၍ ယခင္အတိုင္းတရားမဝင္ ေနထိုင္ျမဲဆက္လက္ေနထိုင္သြားၾကပါသည္။ ၎တို႕၏စိုးရိမ္မႈမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ရာတြင္ ၎တို႕၏ေနအိမ္လိပ္စာအတိအက်ေပးရေသာေၾကာင့္ တစ္စုံတစ္ခုျဖစ္လာလွ်င္ ျမန္မာစစ္အစိုးရဘက္မွ ၎တို႕က်န္မိသားစုဝင္မ်ားအား ေနအိမ္ထိသြားေရာက္ဒုကၡေပးၾကမည္ကိုေၾကာက္ရြံ႕၍ျဖစ္ပါသည္။
-
ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ Work permit ကို ၂ ႏွစ္သက္တန္းေပးထားပါသည္။ ေရွ႕ကာလတြင္ထိုင္းအစိုးရဘက္မွ မည္သို႕မည္ဖုံေျပာင္းလည္းၾကမည္ကို မျမင္ရေသး၍လည္းေကာင္း၊ Work permit လုပ္ရာ၌လည္းေကာင္း၊ တရားဝင္ေနထိုင္ရန္ စာရြက္စာတန္းျပဳစုရာ၌လည္းေကာင္း အလုပ္သမားမ်ား လက္ေဗြႏွိပ္ၾကရပါသည္။

တစ္ေန႕ထိုင္းအစိုးရမွ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ သက္တန္းမတိုးေပးလွ်င္၊ တရားဝင္ လူေနစရိတ္မ်ားျမင့္တက္လာလွ်င္၊ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသာလွ်င္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားမည္။ ထိုင္းရဲမ်ားမွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား လိုက္လံဖမ္းစီးမည္ကိုလည္းစိုးရိမ္မိေသာေၾကာင့္ ၎တို႕မွာ တရားဝင္အလုပ္သမားအျဖစ္မွတ္ပုံမတင္ရဲၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ဘဝမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းခိုး၍ေနေသာ္လည္းရဲဖမ္းမည္ကိုေၾကာက္ရ၊ တရားဝင္ေနျပန္ေသာ္လည္းတစ္ေန႕ဖမ္းျပီးျပန္ပို႕ခံရမည္ကို ေၾကာက္ေနၾကရပါသည္။ ထိုမွ်မကေသး ထိုင္းအလုပ္ရွင္မ်ားက ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း၊ စိတ္အလိုမက်ပါက ႐ိုင္းစိုင္းပက္စက္စြာေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းတို႕ကို ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အံၾကိတ္ခံေနၾကရသည္။

စာေရးသူေတြ႕ခဲ့ရေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားတခ်ိဳ႕မွာ ေန႕Duty ညDuty ရက္ဆက္မ်ားစြာအလုပ္ခိုင္းခံရျပီး လစာကိုအျပည့္အဝမရျခင္း၊ ေငြေၾကးမရဘဲ အခ်ိန္ပို အလုပ္လုပ္ေပးရျခင္း၊ လစာနည္းပါးျခင္း၊ အသက္အာမခံမရရွိျခင္း၊ အလုပ္နားရက္မရွိ တစ္လလုံးအလုပ္လုပ္ေပးရျခင္း၊ အလုပ္နားလိုပါက အလုပ္ရွင္မွ လစာျဖတ္ျခင္း၊ အလုပ္ခြင့္ယူရန္မေပးျခင္းတို႕ျဖစ္ပါသည္။ ထိုထိုင္းအလုပ္ရွင္မ်ားမွာ ထိုင္းအလုပ္သမားမ်ားအေပၚညီတူညီမွ်ေပးေသာ္လည္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ေနၾကသည္။
-
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာထိုင္းအလုပ္ရွင္ မ်ားသည္ ၎တို႕ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္၍ အျမတ္ထုတ္ေနၾကသည္ကို သက္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူအမ်ားသိသြားမည္ကိုစိုး၍၊ တခ်ိဳ႕မွာအေကာက္ခြန္မေပးလို၍ ၎တို႕ အလုပ္သမားမ်ားအား တရားဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအျဖစ္မလုပ္ေစခ်င္ၾကပါ။

အေမွာင္ထုမွ အလုပ္သမားမ်ား

ထို႕အျပင္ျမန္မာ အမ်ိဳးသၼီးအလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္မ်ားျပားလာပါသည္။ ၎တို႕မွာဆိုင္အေရာင္းသမားမ်ား၊ ထမင္းဆိုင္စဖိုမႉးမ်ား၊ စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အိမ္ေဖာ္ အလုပ္မ်ားလုပ္ၾကပါသည္။ စိတ္မေကာင္းစရာေကာင္းသည္မွာ တခ်ိဳ႕အိမ္ေဖာ္မေလးမ်ားမွာ ေန႕အိမ္ေဖာ္အလုပ္လုပ္လွ်င္ ထိုင္းေငြ ဘတ္ ၃၀၀၀ ရၾကျပီး ညပိုင္းအိမ္ရွင္၏မိန္းမလုပ္လွ်င္ ေနာက္ထပ္ ဘတ္ ၂၀၀၀ ပိုရၾက၍ တစ္လလွ်င္ လစာ ဘတ္ ၅၀၀၀ ရရန္ ထိုညအလုပ္ပါ လုပ္ၾက ျခင္းျဖစ္သည္။


ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသၼီးအလုပ္သမားမ်ားအား ျပည့္တန္ဆာအလုပ္ကို ပြဲစားမ်ားမွဆက္သြယ္လာၾကသည္။ ျမန္မာအလုပ္သမားထဲက ပြဲစားလုပ္ေနၾကသူေတြရွိၾကသည္။ ထိုပြဲစားမ်ားသည္လည္း ေခတ္ပညာမရွိ ေငြကိုသာအဓိကထားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ရွိ ေဖာင္ဟူရတ္ ေစ်းတဝိုက္ ႏွင့္ ဆီလုန္ (Silom) လမ္းတို႕တြင္ တခ်ိဳ႕ျမန္မာျပည့္တန္ဆာမ်ား အလုပ္လုပ္စားေနသည္ကို စုံစမ္းသိရွိခဲ့ရသည္။ တခ်ိဳ႕ျမန္မာမ်ားမွာ ေနအိမ္တြင္းမွ လိင္ဆက္ဆံေသာ ဗီဒီအိုမ်ား႐ိုက္ကူးေရာင္းခ်ၾကသည္။

အရွက္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡါကိုထိန္းသိမ္း

ထိုင္းႏိုင္ငံ၌သမာအာဇီဝႏွင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေကာင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသၼီးေကာင္းမ်ားလည္း ေျမာက္မ်ားစြာရွိၾကပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ကမၻာ႕အလယ္၌ အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားရန္ (တစ္နည္းထိုင္းျပည့္တန္ဆာ) နာမည္ၾကီးေသာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ယေန႕ကမၻာ႕အလယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ဆင္းရဲေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဂုဏ္သိကၡါေကာင္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသၼီးမ်ားမွာလည္း ျပည္ပတြင္ႏိုင္ငံျခားသားတို႕၏ ယုံၾကည္ေလးစားျခင္းကိုရရွိခဲ့သည္။ ျပည့္တန္ဆာလုပ္စားေနၾကေသာ အမ်ိဳးသၼီးမ်ားသည္ ကိုယ့္ကိုယ္က်ိဳးထက္ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳး၏နာမည္ကိုထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သည္ဟု စဥ္းစားဆင္ခ်င္သင့္ပါသည္။ အရွက္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡါကိုထိန္းသိမ္းတတ္မွသာလွ်င္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား မ်က္ႏွာငယ္မည္မဟုတ္ေပ။ ယေန႕ထိုင္းအမ်ိဳးသၼီးမ်ားကို ကမၻာကအထင္ေသးသလို ျမန္မာအမ်ိဳးသၼီးမ်ားကို ကမၻာကအထင္မေသးေစရန္ဆင္ခ်င္ရေပမည္။

လူအမ်ား ေမ့ေနေသာသူမ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ စာနာစရာအေကာင္းဆုံးလူမ်ားတြင္ တရားဝင္စာရြက္စာတန္းမ်ားမရွိ၍ အလြန္႕အလြန္နာမက်န္းျဖစ္ေနသူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၎တို႕အားထိုင္းေဆးရုံမ်ားမွ လက္မခံခ်င္ၾကေပ။ အေၾကာင္းမွာ ထိုင္းက်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားေဆးကုသရန္ ေဆးရုံမ်ားကို Budget ထုပ္ေပးထားသည္။ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ Budget ကို ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ေဆးရုံမ်ားမွထုပ္မသုံးခ်င္ၾကေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ ထိုင္း NGO ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား NGO မ်ားမွ ၎လူနာမ်ားအား ျမိဳ႕စြန္ နယ္စြန္မွ ေဆးခန္း (သို႕) ေဆးရုံအေသးစား မ်ားသို႕ေခၚေဆာင္သြားရသည္။ ေဆးရုံအေသးစားမ်ားတြင္လည္း ေခတ္မွီပစၥည္း ကရိယာမ်ားမျပည့္စုံ၍ ေဆးကုသရာ၌အခက္ အခဲရွိျပန္သည္။

-


ေနာက္လူတန္းစားတစ္မ်ိဳးမွာ ထိုင္းေထာင္တြင္းရွိ ျမန္မာအက်ဥ္းသားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၎တို႕နာမက်န္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေထာင္တြင္း၌ အေသခ်ာေဆးကုသခြင့္မရၾကေပ။ ႐ိုး႐ိုးအကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးေလာက္သာရတတ္သည္။ ေထာင္သားမ်ားမွာ မည္သည့္ေရာဂါေဝဒနာျဖစ္မွန္းမသိ ေထာင္ထဲ၌ပင္ ကြယ္လြန္သြားၾကသည္။
၎တို႕အားလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၾကည့္႐ႉေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနည္းပါးေနေသးေသာေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ NGO မ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအသင္းမ်ားမွ အထက္ပါလူႏွစ္မ်ိဳးကို ဂ႐ုစိုက္ေပးၾကပါရန္အထူးႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ လြန္စြာဆင္းရဲႏြမ္းပါးၾကသည္။ ျမန္မာျပည္သားခ်င္းအတူတူ ဤသို႕ဒုကၡေရာက္ေနၾကေသာ လူမ်ားကို မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီၾကရန္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါရန္ႏိႈးေစာ္ပါသည္။

ပညာတတ္မွ ကြၽန္ဘဝမွလြတ္မည္

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေခတ္အသီးသီးတြင္ မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ျပီးတစ္ဆက္ ရွင္သန္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားမွာ ယေန႕ထိတိုင္ ကြၽန္ဘဝမွ မလြတ္ၾကေသးေပ။ ပညာေရးမွာလည္းႏုံခ်ာခဲ့ပါသည္။ ပညာသည္မိမိဘဝ တိုးတက္ေရးအတြက္လြန္စြာအေရးၾကီးသည္။ ပညာတတ္လာသည္ႏွင့္အမွ် မိမိဘဝ အခ်ဳပ္အေႏွာင္မ်ားမွတေျဖးေျဖးရုန္းထြက္ႏိုင္မည္။ ရုန္းထြက္ႏိုင္မွ ကြၽန္ဘဝမွလြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္။

ယခု ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ပညာတတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ပညာသင္ယူေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ထိုင္းဘာသာ ႏွင့္ ကြန္ျပဴတာ ဘာသာရပ္မ်ားကိုသင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးလိုက္ပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ပညာသင္ယူလိုလွ်င္၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းလို႕မရခဲ့ေသာျပႆနာရွိခဲ့လွ်င္ yaungcheoo.fsm@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ပါ။

ေစတနာေမတၱာျဖင့္

(ေရာင္ျခည္ဦး)

Thursday, September 9, 2010

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လမ္းစဥ္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေရး

လုပ္ငန္းတစ္ခုကို တိုးတက္ေအာင္ျမင္ရန္ ဆိုသည္မွာလြယ္ကူေသာအရာမဟုတ္ပါ။ မိမိတို႕ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ ကုန္ပစၥည္း၊ ကား၊ အိမ္ယာစီမံကိန္းတို႕ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ေဖာက္သည္ရွာရပါသည္။ ထို႕ေနာက္မိမိ၏ေဖာက္သည္ကို မိမိကုမၸဏီ၏ Regular customers ျဖစ္ရန္အျမဲလို ဆက္သြယ္ထားရမည္။

ေဖာက္သည္ႏွင့္သေဘာထားမကြဲလြဲရန္ ကုမၸဏီ အတြက္လြန္စြာအေရးၾကီးပါသည္။ ေဖာက္သည္ႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲပါက ကုမၸဏီ အတြက္ဆုံးရွုံးနစ္နာမႈမ်ားျဖစ္
ေပၚေစမည္မွာ မလြဲမေရွာင္သာေပ။ သည္အတြက္ ကုမၸဏီ Management ပိုင္းဆိုင္ရာကမိမိ ကုမၸဏီ နာမည္ေကာင္းရွိရန္၊ ထုတ္ကုန္မ်ား Quality ေကာင္းေစရန္၊ အလုပ္သမားမ်ားစာရိတၱေကာင္းမြန္ေစရန္၊ ေဖာက္သည္ အေပၚဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ အားမာန္စိုက္ႀကိဳးစားၾကရေလသည္။

ကုမၸဏီ ေဖာက္သည္ႏွင့္တိုက္႐ိုက္ဆက္ဆံရေသာ Sales and Marketing ဌာနမွဝန္ထမ္းမ်ားမွာ အျခား ဌာနမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားထက္ ပိုဂ႐ုစိုက္ႀကိဳးစားရေလသည္။
ကုမၸဏီ Management မွခ်မွတ္ထားေသာ Sales target မွီရန္ အေရာင္းမက်ရန္၊ Market ကိုအျမဲ update လုပ္ေနရန္အတြက္ Sales ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ နားခ်ိန္ပင္သိပ္မရွိၾကေခ်။

ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္၏ မိမိ၏အလုပ္ေအာင္ျမင္ရန္၊ စီးပြါးေရးရွင္မွ မိမိ၏ ကုမၸဏီစီးပြါးေရးေအာင္ျမင္ရန္ ဤကဲ့သို႕ တြန္းအားႏွင့္ အားသြန္ခြန္စိုက္ႀကိဳးစားေနရလွ်င္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး လူ႕အခြင့္အေရးရရန္ လြတ္လပ္ေရးရရန္၊ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ၾကိဳးစားရေသာ ႏိုင္ငံ႔ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္မွာပို၍ပင္မလြယ္ကူလွေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္အသက္ေပးခဲ့ရေသာ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လုံးစည္းလုံးညီညြတ္ေရးကိုျပန္လည္သတိရမိလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္ေသာ နယ္ခ်ဲ႕တို႕အားျပန္လည္တိုက္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘာသာျခားမ်ားကို စည္းလုံးႏိုင္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လူထုစည္းလုံးမႈျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအား ကြၽန္ဘဝမွကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။
.


မိမိကိုယ္က်ိဳးကိုစြန္႕ျပီး ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရ
ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေက်းဇူးကိုမွ်မေထာက္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္မွာ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအတြက္ ယေန႕ထက္ထိတိုင္ လြန္စြာ ရင္နာစရာျဖစ္ခဲ့ရ၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက်ဆုံးျပီးေနာက္တက္လာၾကေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သို႕အရည္အခ်င္း၊ စိတ္ဓါတ္ျပည့္ဝမႈ မရွိၾကေသးေပ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝးမွ မိန္႕ခြန္းတစ္ရပ္မွာ

လူမ်ိဳးေရးတရားဟာလည္း ငါ့လူမ်ိဳးမွ ငါ့လူမ်ိဳး (ကုလားဟူ၍၊ တရုတ္ဟူ၍၊ တိုင္းရင္းသားဟူ၍မႏွိမ္ေနဘဲ) တျခားလူမ်ိဳးေတြဟာ ငါ့ေလာက္မျမတ္ ငါ့လူမ်ိဳးသာ ကမၻာကိုၾကီးစိုးတဲ့က်ဥ္းေျမာင္းေသးသိမ္တဲ့ လူမ်ိဳးေရးတရားမဟုတ္ဘဲ၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳး ကိုယ္ခ်စ္ခင္ေသာ္လည္း တျခားလူမ်ိဳးမ်ားကို မုန္းတီးျခင္း၊ အထင္ေသးျခင္း မျဖစ္ဘဲ ကမၻာမွာ တိုင္းျပည္အခ်င္းခ်င္း သင့္ျမတ္စြာ တစ္ဦးအက်ိဳး တစ္ဦးျဖစ္ပြါးေအာင္ေဆာင္ရြက္တဲ့လူမ်ိဳးေရး တရားမ်ိဳးသာျဖစ္ရမယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္၏။ ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ လူသတၱဝါအေပါင္းတို႕ကိုေမတၱာတရားထားရွိရန္ ေဟာၾကားေတာ္မႈခဲ့ေလသည္။

အၾကင္သူသည္ သတၲဝါအားလုံးတို့အေပၚ၌
ေမတၲာစိတ္ အဖို႕အစုရွိသည္ျဖစ္၍
တစ္စုံတစ္ေယာက္ကိုမွ်
မိမိကိုယ္တိုင္လည္း မညႇဥ္းဆဲ၊
သူတစ္ပါးကိုလည္း မသတ္ျဖတ္ေစ။
မိမိကိုယ္တိုင္လည္း အႏိုင္မယူ၊
သူတစ္ပါးတို႕ကိုလည္း အႏိုင္မက်င္႕ေစ။
ထိုေမတၲာပြားသူအား တစ္စုံတစ္ခုေသာ
အတြင္းရန္ အျပင္ရန္ဟူ၍ မရွိႏိုင္။
(အဂၤုတိၱဳရ္ပါ႒ိေတာ္ ။ ပထမတဲြ ေမတၱာသုတ္ .. ၄၄၃။)

ထို႕ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘာသာျခားမ်ားကို စည္းလုံးႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤသည္ျမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္း ဘာသာတိုင္းအတြက္ ေကာင္းေသာစံနမူနာပင္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သို႕ႏွလုံးရည္လွေသာ သူူျဖစ္ရန္ ျမန္မာျပည္ဖြားတိုင္းက်င့္သုံးၾကရန္လိုအပ္ပါသည္။

ယခုအခါဝယ္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားမွာ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာေသြးကြဲ၍ေနၾကေလသည္။ သေဘာမတူေသာ လူႏွင့္ေက်ာခိုင္း၍ေန၍ မိမိအသိုက္ႏွင့္ ကိုယ္စီေနလွ်က္ရွိၾကသည္။ ဤသည္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးမ်ားတြင္ထင္ရွားစြာျဖစ္ေပၚေနေသာ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအတြက္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို စံနမူနာ လုပ္ျပသြားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စေတးခံခဲ့ရေသာအသက္ပင္ လြန္စြာႏွေျမာစရာေကာင္းလွသည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕၏ မူရင္းစိတ္ရင္းမွာ လြန္စြာမြန္ျမတ္၏။ ရတနာသုံးပါးကိုဦးထိပ္ထားကိုး
ကြယ္ၾကသည္။ မြန္ျမတ္ေသာသူမ်ားမွာ အတုအေယာင္ အာဏာႏွင့္ လူသတ္လက္နက္ကိုေၾကာက္ေနရ၍ မည္သို႕မွမလႈပ္ရဲၾကေပ။ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားမွာလည္း မ်က္စိပိတ္၊ ပါးစပ္ပိတ္၊ နားပိတ္ခံေနရ၍ လူ႕တန္ဖိုးက်ဆင္းခဲ့ရသည္။ သို႕ေသာ္မည္သူမဆို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ လမ္းစဥ္ကိုလိုက္နာရန္ မခဲယဥ္းေပ။

ထို႕ေၾကာင့္ျမန္မာအခ်င္းခ်င္းေက်ာခိုင္းမေနဘဲ တိုင္းရင္းသားမတူေသာ္လည္း၊ ဘာသာမတူေသာ္လည္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆုံျပီးေျပာဆိုယိုင္းပင္းကူညီရမည္။ သို႕မွသာလွ်င္ ျမန္မာျပည္သားအခ်င္းခ်င္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေခတ္ကာလကကဲ့သို႕ ခ်စ္ခင္ေလးစားလာၾကမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေပါင္းစုံေနထိုင္ၾကပါသည္။ ဘာသာတိုင္းတြင္က်ေရာက္ေသာ ပြဲသဘင္မ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား တစ္ဦးအက်ိဳးတစ္ဦးရွိၾကေပသည္။

ဥပမာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ မဂၤလာအတာသၾကၤန္ပြဲမွာ ဘာသာျခားမ်ားဝင္ေရာက္ေရကစား ၾကသလို ခရစ္မတ္ ႏွင့္ ဗာလင္တိုင္ ပြဲေတာ္မွာလည္းျမန္မာလူငယ္တို႕ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကရပါသည္။ မူစလင္ အီးဒ္ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ မုန္႕ပဲသေရစာမ်ား ျမန္မာတို႕လက္ေဆာင္ရရွိၾကသည္။ ထို႕အတူ ဟင္ဒူ ေဒဝါလီ ပြဲ ႏွင့္တ႐ုတ္ ႏွစ္သစ္ကူးမ်ားတြင္လည္း မုန္႕ႏွင့္ အန္ေပါင္မ်ားကို ဘာသာမတူေပမဲ့လည္း လက္ေဆာင္ေပးၾကေလသည္။ ဤသည္တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး၏ ေမတၱာထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏အျပဳံးတစ္ပြင့္ စကားတစ္ခြန္းသည္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို ေဆာင္ယူႏိုင္၏။

ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီညြတ္မႈရွိေစရန္ ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလုံးတိုးတက္ေစဘို႕ စည္းလုံးညီညြတ္ရန္ဟူေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ရေပမည္။ ဘာသာတိုင္းတြင္ က်ေရာက္လာမည့္ ေန႕ၾကီးရက္ၾကီးမ်ားတြင္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သျခင္း၊ ပို႕စကတ္ပို႕ေပးျခင္း၊ ၎တို႕ဘေလာ့ဂ္၌မိတ္ဖြဲ႕ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း၊ မိမိ၏ ဘေလာ့ဂ္မ်ား၊ ဝဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ပို႕စကတ္တင္ေပးျခင္း၊ အီေမးလ္မ်ားႏွင့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စိမ္းကားေနရာမွ၊ ရင္းႏွီးမႈဘက္သို႕ ေျပာင္းလာေပမည္။
ဤသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဘာသာျခား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို တစ္နည္း စည္းလုံးညီညြတ္မႈ စီမံကိန္းသို႕ဖိတ္ေခၚႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဤစီမံကိန္းအစတြင္ မူစလင္တို႕၏ အီးဒ္ပြဲေတာ္ႏွင့္ၾကဳံသျဖင့္
" အီးဒ္မူဘာရက္ပါသူငယ္ခ်င္း " ဟု ႏႈတ္ခြန္းဆက္လိုက္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘာသာတိုင္းမွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားလည္း သံသယကင္းစြာႏွင့္ ျမန္မာတို႕ႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ယခင္ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာပဋိပကၡမ်ားကိုေမ့ျပစ္လိုက္ျပီး အသစ္ကျပန္စၾကပါစို႕လို႕အၾကံျပဳ ၍ေကာင္းေသာဖက္သို႕ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါသည္။

-
သင္ဟာ ဗုဒၶဘာသာဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ခရစ္ယာန္ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ တရုတ္ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ မူဆလင္ - ဟင္ဒူ - ပန္ခ်ာပီ ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္တိုင္းရင္းသားဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ အသားအေရဘယ္ေလာက္ဘဲ ျဖဴေနပါေစ၊ ဘယ္ေလာက္ဘဲ မည္းေနပါေစ သင္ဟာကြၽန္ုပ္ႏွင့္ တစ္ေျမတည္းေမြး ညီေနာင္ ေမာင္ႏွမေတြဘဲျဖစ္တယ္။

(ေရာင္ျခည္ဦး)

ဒီေဆာင္းပါးကို သူရိယ စာမ်က္ႏွာမွာ http://www.thuriya.org/lu%20ngal/index.htm လည္းတင္ထားပါတယ္။

* ေအာက္ပါနမူနာ ပို႕စ္ကတ္မ်ားကို မည္သူမဆို ယူသုံးႏိုင္ပါသည္။
* မည္သူမဆို ဤဘေလာ့ခ္မွ ပို႕စ္မ်ားကိုကူးယူ၍ (ဤဘေလာ့ခ္လင့္ခ္ႏွင့္) အတူ ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။


Friday, August 27, 2010

သခင္ေအာင္ဆန္းတရား

Tuesday, August 17, 2010

လူလိမ္ကိုေရွာင္


ဘာသာေပါင္းစုံက သင္ၾကားတဲ့ ေမတၲာတရား

ဘုရားမွာဘဲက်န္ခဲ့သလား စာေပက်မ္းဂန္ထဲမွာဘဲ က်န္ခဲ့သလား

ထင္ရွားလာတာကေတာ့ အတၲမာနလိႈင္းေတြ ၾကီးထြားလာပါလား

ဘုရားေနရာမွာ ေငြနဲ႕အာဏာ အစားထိုးလာတဲ့
ဒီေခတ္ပ်က္ၾကီးထဲမွာ

ျမန္မာမေလးေတြ မွန္ဘီဒိုထဲမွာ အေရာင္းစားခံေနရ

အလုပ္သမားေတြက ေခါင္းငိုက္စိုက္နဲ႕ကြၽန္ခံေနရ

က်ဆင္းေနတဲ့စာရိတၲ၊ ေခါင္းပါးေနတဲ့လူမႈေရး

ညံ့ျဖင္းေနတဲ့ပညာေရး၊ ျပိဳကြဲေနတဲ့ ညီညြတ္ေရး

သစၥာမဲ့တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈေတြနဲ႕

လူလိမ္ေပါမ်ားတဲ့ တို႕ျမန္မာျပည္

တိုင္းျပည္ သယံဇာတပစၥည္းေတြလည္း ခိုးခံရလို႕ကုန္ျပီ

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ လူလိမ္ကိုမေရြးမိေစရန္
မဲပုံးနဲ႕ေဝးေဝးသာေရွာင္ၾကေဟ့။

(ေရာင္ျခည္ဦး)

Tuesday, August 10, 2010

ပညာ ...

Monday, July 26, 2010

သန္းႂကြယ္သူေဌး

လူ႕ေလာကတြင္ သန္းႂကြယ္သူေဌးတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္အတြက္ ေခြၽးစက္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ရင္းၾကရတယ္။ သမာအာဇီဝႏွင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေသာ လူမ်ားမွာႏွစ္ရွည္လေပါင္းမ်ားစြာ လုံ႕လဝီရိယစိုက္ျပီးၾကိဳးစားၾကရပါတယ္။ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္သူေတြမွာေတာ့ သူတစ္ပါးအသက္ သတ္ျဖတ္၊ သူမ်ားပိုင္ပစၥည္းကိုလိမ္ညာယူျပီး ခ်မ္းသာလာၾကတယ္။

သန္းႂကြယ္သူေဌးတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ၾကိဳးစားရေသာ လူသည္ ေလာဘ၊ ေမာဟ၊ ေဒါသ၊ ကိေလသာတို႕ႏွင့္မေဝးပါဘူး။ ယေန႕ေခတ္ၾကီးတြင္ လူအခ်င္းခ်င္းစီးပြါးေရးအရ ဆက္ဆံရာမွာလည္း ျဖစ္လာရေသာေဒါသတို႕၊ စိတ္မြန္းက်ပ္မႈတို႕သည္ မိမိကိုယ္ကိုျပန္ဖိစီးေနပါတယ္။ ဒီလိုႏွင့္ခ်မ္းသာလာၾကေသာ သူေဌးကို ကိေလသာထဲက သူေဌးလို႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

လူတိုင္းတြင္ အသက္ၾကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ဘဝ၏ရင့္က်က္မႈရလာၾကတယ္။ ေလးနက္စြာေတြးေခၚလာတတ္ၾကတယ္။ ဘဝ၏အဓိပၸါယ္တစ္ခုရေစရန္ မိမိတို႕ေနထိုင္ရာ ႐ႉတ္ေထြးေပြလီေသာျမိဳ႕ေတာ္မွ ေခတၲခဏထြက္ျပီး ေအးခ်မ္းတိတ္စိတ္ေသာ ေနရာတစ္ေနရာ၌ထိုင္ကာ မိမိကိုယ္ကိုျပန္လည္စမ္းစစ္ျပီး မိမိဘာကိုလိုသလဲ၊ ဘာျဖစ္ခ်င္လဲ အေျဖရွာၾကည့္လွ်င္ ႏွလုံးသားမွျငိမ္းခ်မ္းမႈကိုေတာင္းဆိုပါလိမ့္မယ္။

ဗုဒၶတရားေတာ္ ဆံုးမစာမ်ားတြင္ ေကာင္းေသာအရာကိုစဥ္းစား၊ ေကာင္းေသာအရာကိုလုပ္၊ ေကာင္းေသာစကားကိုေျပာရန္ပါရွိပါတယ္။

** ေကာင္းေသာအရာကိုစဥ္းစားလွ်င္ မိမိအနားမွာရွိေသာ ကရင္ေလးကလည္း ခ်စ္စရာ၊ မူစလင္မ္ေလးကလည္း ခင္စရာ၊ တ႐ုတ္ေလးကလည္း ေပါင္းစရာ၊ အာဖရိကန္ေလးနဲ႕ကလည္း စကားေျပာခ်င္စရာ စသည္ျဖင့္တို႕ျဖစ္ပါတယ္။


** ေကာင္းေသာအရာကိုလုပ္ရန္ - လူ႕ဘဝသက္တန္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားလုပ္စရာေတြအမ်ားၾကီးရွိေနပါတယ္။

** ေကာင္းေသာစကားေျပာရန္ - မိမိ၏စကားတစ္ခြန္းသည္ လူတစ္ဘက္သားကို မထိခိုက္ေစရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဘက္စိတ္ခ်မ္းသာေစမဲ့စကား၊ အက်ိဳးရွိေစမဲ့စကားမ်ားသာေျပာသင့္ပါတယ္။

ေကာင္းေသာအရာကိုစဥ္းစား၊ ေကာင္းေသာအရာကိုလုပ္၊ ေကာင္းေသာစကားကိုေျပာျခင္းျဖင့္ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ခြင့္လႊတ္တတ္ျခင္း၊ စာနာတတ္ျခင္း၊ ေလးစားတတ္ျခင္းတို႕ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဤသည္ မိမိႏွင့္မိသားစုအပါအဝင္ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လုံးကိုျငိမ္းခ်မ္းမႈျဖစ္ေစပါတယ္။

ေကာင္းေသာအရာကိုစဥ္းစား၊ ေကာင္းေသာအရာကိုလုပ္၊ ေကာင္းေသာစကားကိုေျပာျခင္းတို႕သည္ ေလာဘ၊ ေမာဟ၊
မာန္မာနတို႕အား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ကိေလသာနည္းျခင္းတို႕ႏွင့္မိမိ၏ဦးေႏွာက္ႏွင့္ စိတ္ႏွလုံးကိုၾကည္လင္ေစပါတယ္။ ပူပင္ေသာကကို ေလွ်ာ့နည္းေစ၍ က်န္းမာေရးလည္းေကာင္းျပီး အသက္ရွည္ေစပါတယ္။ ကိေလသာနည္းလွ်င္ သတိဆိုေသာအရာက မိမိ၏အရွက္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡါတို႕ကိုထိန္းသိမ္းေစတယ္။ ဟန္ေဆာင္ေသာကမၻာက မိမိထံမွထြက္သြားျပီး ေလးနက္မႈရွိေသာ မိတ္ရင္းေဆြရင္းသာက်န္ခဲ့မည္။ ထိုသို႕ေသာသူသည္ သမာအာဇီဝႏွင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ျပီး ဘဝ၏တန္ဘိုးရွိေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ မွန္ကန္စြာေလွ်ာက္သြားပါက ထိုသူသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖဴစင္ေသာ သန္းႂကြယ္သူေဌး တစ္ေယာက္ျဖစ္မည္။

ေငြဟူေသာအရာတစ္ခုတည္းက မိမိအား သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္ေစျခင္းမဟုတ္။ မိမိသည္သာလွ်င္ မွန္ကန္ေသာလမ္းကိုရွာေဖြ၍ ျဖဴစင္ ၾကည္လင္ေသာစိတ္ဓါတ္တို႕ကိုေမြးျမဴရမည္။ ထိုသို႕ျပဳက်င့္ႏိုင္ပါက သင္သည္လည္းဘဲ '' သန္းႂကြယ္သူေဌး '' တစ္ေယာက္ပင္တည္း။

ငါသာငါထက္
မာန္မတက္ႏွင့္
အထက္ေနမင္း
ေလကြၽန္းခ်ဥ္းလည္း
မလင္းတိမ္တိုက္
တစ္ကြၽန္းမိုက္၏
ႏိႈင္းလိုက္သည္သာ
ဤအရာကို
ပညာရွိက သတိရလိ႔မ္။

(ရွင္မဟာသီလဝံသ)

စာဖတ္သူအေပါင္းရႊင္လန္းၾကပါေစ။

ေရာင္ျခည္ဦး

Tuesday, June 29, 2010

တို႕ျပည္တို႕ေျမတိုးတက္ေစရန္ စည္းလုံးညီညြတ္ လက္တြဲၾက

ယခုကမ႓ာ႕ဖလားေဘာလုံးပြဲအခ်ိန္၌ လူအမ်ားတီဗီေရွ႕မွာ စိတ္ဝင္တစားၾကည့္႐ႉအားေပးေနၾကသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အဲဒီအထဲမွာ အိမ္ေဘးက ဘၾကီးတစ္ဦးလည္းအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ဘယ္အသင္းအားေပးလဲ ေမးၾကည့္ရာ ''အျဖဴဆိုအားေပးတယ္ နီက႐ိုးေတြေတာ့ အားမေပးဘူးကြာ '' လို႕ ဘၾကီးေက်ာ္ဆီကအေျဖရလိုက္ပါသည္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲ လို႕ေမးၾကည့္ေတာ့ ''ငါ ငမည္းေတြကိုမၾကိဳက္ဘူးတဲ့ '' စာေရးသူက ဟာ ဒါဆိုဘၾကီးက လူမ်ိဳးေရးအရ၊ အသားအေရာင္ကို discrimination လုပ္ေနေၾကာင္းေျပာလိုက္မွ ဘၾကီးေက်ာ္မွာ သူမွားေနမွန္းသိျပီး မ်က္ႏွာျပဳံးစိစိနဲ႕ဘာမွျပန္မေျပာေတာ့ပါ။ အဲဒိေန႕ကစျပီး ဒီေန႕ထိ ဘၾကီးေက်ာ္တစ္ေယာက္ အသားမည္းသည့္ လူေတြကို မၾကိဳက္တဲ့စိတ္နဲလာပါသည္။

အာဖရိကန္လူမ်ိဳးကို နီက႐ိုးလို႕ေခၚလွ်င္ အာဖရိကန္ေတြ မၾကိဳက္ၾကပါဘူး။ ၎တို႕ကို ႏွိမ္၍ေခၚသည္ဟု ၎တို႕မွခံစားရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေမြးသည့္ တိုင္းတစ္ပါးသား မ်ိဳးႏြယ္မ်ားကို ကုလားဟု၊ ေပါက္ေဖာ္ဟု ေခၚလွ်င္၎တို႕မၾကိဳက္သလို၊ ျမတ္စြာဘုရားကို ကုလားၾကီးလို႕ေခၚလွ်င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားလည္းမၾကိဳက္ၾကပါ။ လူတစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး တစ္ကမ႓ာတည္းေနျပီး တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေလးစားမႈ (respect) ရွိၾကမွသာလ်င္ တိုင္းျပည္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းမႈဆိုတာ ရွိႏိုင္ပါမည္။

မိမိ မိသားစုဝင္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္နီးခ်င္းဘဲျဖစ္ေစ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းဘဲျဖစ္ေစ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းေနလ်င္ မိမိဖက္က အမွန္ကိုျပသရမည္။
လူမ်ားတြင္သတိ လက္လြတ္ျဖစ္တတ္ၾကျပီး ''ငါ'' ဟူေသာ အတၲစိတ္ အနဲႏွင့္ အမ်ားရွိၾကသည္။ ဗုဒၶေမတၲာတရား ႏွလုံးမသြင္းႏိုင္ပါက ထိုသူသည္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ိဳးၾကီးဝါဒလႊမ္းမိုးကာမ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ျဖစ္လာမည္။

သီတဂူဆရာေတာ္၏ ကဗ်ာကိုသတိရေစရန္ ထည့္ေပးလိုက္ပါသည္။

ငါတို႕ျဖစ္ရ ဤေလာကဝယ္
ဘဝသမိုင္း မ႐ိုင္းေစရန္
စိတ္မာန္မခ် မာနမပါ
တို႕စြမ္းရာျဖင့္
တို႕သာသနာ တို႕ျပည္ရြာကို
သာယာေစမႈ လု႕ံလျပဳအံ့။


က်ဥ္းေျမာင္းေသာလူမ်ိဳးေရးဝါဒီ ႏွင့္ လူမ်ိဳးၾကီးဝါဒဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း ?

က်ဥ္းေျမာင္းေသာလူမ်ိဳးေရးဝါဒီမ်ား

က်ဥ္းေျမာင္းေသာလူမ်ိဳးေရးဝါဒီကို ဆြဲကိုင္ထားသူမ်ားသည္ မိမိတို႕ကိုယ္က်ိဳးသက္သက္အတြက္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး မုန္းတီးမႈစိတ္ပြါးကာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ၍မရေအာင္ခြဲျခားလ်က္ ထာဝရဖိႏွိတ္ကြၽန္ျပဳလိုသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုက်ဥ္းေျမာင္းေသာလူမ်ိဳးေရးဝါဒီမ်ားသည္ ကြဲျပားေသာ လူမ်ိဳးအသီးသီးအား အျမဲေသြးခြဲရန္ၾကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ရွိသည္။

၎ဝါဒီမ်ားသည္ မိမိတို႕လူမ်ိဳးပင္လ်င္ အလြန္ျမင့္ျမတ္ျပီး ေကာင္းကင္ဘုံမွဆင္းသက္လာသေယာင္ အထင္မွားေသာစိတ္ေရာဂါသည္မ်ားျဖစ္သည္။ တို႕ေနာက္ မိမိတို႕လူမ်ိဳးပင္လ်င္ အျခားဘာသာဝင္လူမ်ိဳးမ်ားထက္ သန္႕စင္တန္ဘိုးရွိသည္ဟု ႐ူးသြပ္အထင္ၾကီးသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႕သည္ ၎တို႕၏မိသားစုအက်ိဳးစီးပြါးကို မိမိတို႕လူမ်ိဳးမ်ားကသာကာကြယ္မည္ဟု အယုံၾကီးသူမ်ားျဖစ္သည္။ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားကို မိမိတို႕ရန္သူမ်ားဟု အျမဲသတ္မွတ္တတ္ေသာ စိတ္ေဝဒနာရွင္မ်ားျဖစ္သည္။

လူမ်ိဳးၾကီးဝါဒ

လူမ်ိဳးၾကီးဝါဒမ်ားသည္ မိမိတို႕လူမ်ိဳးသာ အျမင့္ျမတ္ဆုံးျဖစ္ျပီး မိမိတို႕လူမ်ိဳးအတြင္း၌ပင္ မိမိ၏မိသားစုႏွင့္ မိမိ မိသားစုအက်ိဳးကို အကာအကြယ္ေပးသူမ်ားသည္သာ အျမတ္ဆုံးဟု ယုံၾကည္သူမ်ားျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးၾကီးဝါဒီမ်ားသည္ အလြန္အတၱဆန္ျပီး မိမိတို႕ႏွင့္ မိမိတို႕အက်ိဳးကိုျဖည့္ဆည္းေပးသူမ်ားသာလ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲယားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ျပီး အျခားလူမ်ိဳးႏွင့္ အျခားဘာသာဝင္မ်ားကို ထာဝရႏွိပ္ကြပ္ ကြၽန္ျပဳအုပ္ခ်ဳပ္လိုသူမ်ားျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး

ဤကမာၻၾကီးတြင္ ဘာသာတစ္ခုတည္းကိုသာ ကိုးကြယ္ျပီး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းသာေနထိုင္ေသာ တိုင္းျပည္ဟူ၍ ရွာေတြ႕ရန္အလြန္ခက္ခဲလိမ္႔မည္။ ၾကီးေသာႏိုင္ငံျဖစ္ေစ ငယ္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ မ်ိဳး႐ိုးအမ်ားအျပားႏွင့္ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ အမ်ားအျပားရွိၾကသည္။
တစ္နည္းဆိုရလ်င္ ဤကမာၻေပၚ၌ မ်ိဳး႐ိုးတစ္မ်ိဳးတည္းႏွင့္ျဖစ္ေစ ဘာသာတစ္ခုတည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ဖြဲ႕စည္းထားေသာႏိုင္ငံဟူ၍မရွိေပ။ ဘာသာတစ္ခုတည္းမွာပင္ ဂိုဏ္းကြဲမ်ားစြာရွိတတ္ၾကေပသည္။ တို႕ေၾကာင့္ ကမာၻေပၚရွိႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ကြဲျပားျခားနားေသာ ဘာသာအယူဝါဒကို ကိုးကြယ္သည့္လူမ်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္ေပသည္။ ထိုလူမ်ိဳးမ်ားမွာလည္း မ်ိဳး႐ိုးအမ်ားအျပားမွ ဆင္းသက္လာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းျပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာတိုင္းျပည္

ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ တည္ျငိမ္ျပီးၾကီးပြါးခ်မ္းသာရန္မွာ ထိုႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရဆိုသည္မ်ား၏အေပၚတြင္ လုံးဝမွီတည္ပါသည္။ ထိုအစိုးရမ်ားသည္ မိမိတို႕တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကို ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရးအရ ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားဘဲ တရားမွ်စြာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အစိုးရမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ ေသာ အစိုးရေကာင္းမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ တိုင္းျပည္သည္ ဧကန္မုခ်ေအးခ်မ္းသာယာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအစိုးရမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကို ခိုးယူေရာင္းခ်ျခင္းမရွိ။ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္သာ တိုင္းျပည္သည္ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝျပီးျငိမ္းခ်မ္းသာယာမည္ျဖစ္သည္။

ဘာသာမတူရုံ၊ လူမ်ိဳးမတူရုံျဖင့္ ထိုလူမ်ိဳးမ်ားကို အစိုးရဆိုသည္မ်ားက ဖိႏွိတ္ညွဥ္းဆဲရန္ အေၾကာင္းဖန္တီးျပီး ရက္စက္စြာအုပ္ခ်ဳပ္ရန္အကြက္ရွာျခင္းျဖင့္ အလုပ္မ်ားေနေသာ အစိုးရဆိုသည္တို႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာတိုင္းျပည္သည္ မည္သည့္အခါမွ် တည္ျငိမ္ျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္းမရွိႏိုင္ေပ။

ထို႕ျပင္လူမ်ိဳးစုံ ဘာသာစုံ ရွိေနသည္ကိုပင္ သည္းခံႏိုင္ျခင္းမရွိ မေက်နပ္ျဖစ္ကာ ေဒါသျဖစ္ပြါးေနလ်င္ မည္သည့္အခါမွ်မတည္ျငိမ္ႏိုင္ေပ။
ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ မ်ိဳး႐ိုးအားျဖင့္ကြဲျပားျခားနားေသာ လူမ်ိဳးအားလုံးကိုစုေပါင္ျပီး ႏိုင္ငံေရးအရအခ်ဳပ္အျခာပိုင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားလ်င္ ထိုလူမ်ိဳးအားလုံးကို တန္းတူအခြင့္အေရးေပးအပ္ရန္လိုအပ္သည္။ သို႕မွသာထိုလူရမ်ိဳးအားလုံးသည္ ထိုအစိုးရအေပၚတြင္ ေက်နပ္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္မွာလည္း ၾကီးပြါးခ်မ္းသာျပီး ျငိမ္းခ်မ္းသာယာမည္ျဖစ္သည္။

လူမ်ိဳးၾကီးဝါဒီတို႕သည္ သူတို႕၏ အစြမ္းအစျဖင့္ သူတို႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာနယ္ေျမ၏ တည္ျငိမ္မႈကို မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာအခါ အျခားလူနည္းစုမ်ားကို ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္စြပ္စြဲျပီး ႏွိပ္ကြပ္တတ္သည္။ လူမ်ိဳးၾကီးဝါဒီတို႕သည္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားအား အျမဲဆိုသလို '' သံသယ '' မ်က္ေစ့ျဖင့္ ၾကည့္႐ႉတတ္ၾကသည္။ ၎တို႕သည္ ၎တို႕၏အခြင့္အာဏာကို ထိပါးမည္ထင္လ်င္ လူအမ်ားအျပားကိုသတ္ျဖတ္ရန္ ဝန္မေလးသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႕သည္ ပါးကြက္အာဏာသား အုပ္စုကိုေမြးျမဴျပီး တစ္ျပည္လုံးကို ကြၽန္ျပဳတတ္သည္။

ျမန္မာတို႕အတြက္ အေကာင္းဆုံးစံနမူနာအျဖစ္ စကၤာပူႏိုင္ငံကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ၎ႏိုင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ မူစလင္မ္၊ ရွင္တို၊ ဂ်ဴး၊ ဟိႏၵဴ၊ ဆစ္ခ္ဟူ၍ ဘာသာေပါင္းစုံ စုေပါင္းေနထိုင္ေသာ ေသးငယ္လွေသာ ကြၽန္းငယ္ေလးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာဝင္အားလုံး၊ လူမ်ိဳးအားလုံးသည္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးအထူးေလးစားစြာဆက္ဆံၾကသည္။ သူတို႕အတြက္အေရးၾကီးဆုံးအခ်က္သည္ကား သူတို႕ႏိုင္ငံတိုးတက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းသာျဖစ္သည္။ ၎ႏိုင္ငံရွိ ဘာသာဝင္အားလုံးတို႕သည္ မိမိတို႕ကိုယ္ကို '' ဆင္ဂါပူရီယန္'' ဟူ၍ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႕သည္ ကမ႓ာေပၚမွာဂုဏ္ရွိစြာ ဦးေမာ့ေနႏိုင္ျခင္းမွာ တူညီေသာ ႏိုင္ငံခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။.. ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုေနထိုင္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ တို႕ေၾကာင့္ ဗုဒၶ၏ေမတၱာတရား မေမ့မေပ်ာက္ေစဘဲ ေနာင္ေတာ္ၾကီးစိတ္ဓာတ္ေမြးျမဴကာ လူမ်ိဳးစု ညီငယ္ေလးမ်ားကို သနားညွာတာသြားမည္ဆိုပါလ်င္မူ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားသည္ အစ္ကိုၾကီးေနာက္သို႕ တေကာက္ေကာက္လိုက္ပါသြားမည္မွာ မုခ်အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ (သံအမတ္ၾကီးတစ္ဦး)


နိဂုံး : လူမ်ားသည္အသားအေရာင္ ဘာသာစကား သာသနာ လူမ်ိဳး ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ကြာျခားေနေသာ္လည္း လူ႕အခြင့္အေရး လူ႕တန္ဖိုး လူအခ်င္းခ်င္းေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမ်ားတြင္ သာတူညီမွ်ၾကသည္။

(ေရာင္ျခည္ဦး)

Monday, June 14, 2010

ေမ်ာက္မ်ားပုံျပင္


ဒီေမ်ာက္မ်ားပုံျပင္ဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြ ၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ ဒုကၡတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

Saturday, May 29, 2010

ကန္႕လန္႕ကာဖြင့္ၾကည့္


ငါ့အစင္း ငါ့အခ်င္းသာ
အေကာင္းဆုံးရယ္လို႕
ပီတိေတြျဖာ
အေရာင္မတူရင္ ငါမလွည့္
ညိဳ မည္းကိုငါမၾကိဳက္
ငါ့မာနက မိုးေပၚမွာ
တစ္ေျဖးေျဖး ငါ့ခႏၶာ
ကန္႕လန္႕ကာအဖြင့္မွာေတာ့
အို ဒီတစ္ေရာင္တည္းေပမို႕
အျပင္အျဖဴ အမည္းေတြက
အခြန္ႏႊာပါကလားရယ္ေပါ့
ညစ္ေပေနတဲ့ ငါ့ႏွလုံးသားကိုလ
ေနာင္တ တရားေတြနဲ႕
ဖြတ္ေလွ်ာ္ ေဆးေၾကာကာ
တိုးတက္လာသည့္
သကၠရာဇ္ေတြနဲ႕
ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္ေသာ
လမ္းကိုေလွ်ာက္ရင္း
အသိ ပညာ အလိမၼာ
ရနံ႕ေတြနဲ႕သင္းပ်ံ႕ေစခဲ့။

(ေရာင္ျခည္ဦး)

က်မတို႕လူေသ (သို႕) လူနာေတြကိုခြဲစိတ္ရတဲ့အခါ လူရဲ့အခြံနဲ႕တူတဲ့အျပင္အသားအေရာင္ေပၚကစခြဲျပီး တစ္ေျဖးေျဖးအတြင္းအသားထဲထိခြဲရပါတယ္။ အထဲမွာအေရးၾကီးတဲ့ လူ႕ခႏၶာကိုယ္ကိုဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ဦးေႏွာက္၊ ႏွလံုး၊ အသည္း၊ အစာအိမ္၊ အ႐ိုး စသည္ျဖင့္တို႕ဟာ လူမ်ိဳးတိုင္းမွာအေရာင္တူၾကပါတယ္။ ဒီေနရာမွာက်မ high light ေပးခ်င္တာက အျပင္အသားအေရာင္ဆိုတာ လူေတြရဲ့အခြံတစ္ခုပါ။ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ စိတ္ႏွလံုးပိုင္းဆိုင္ရာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ လူ အခ်င္းခ်င္းခြဲျခားေနရင္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈဆိုတာမျဖစ္လာႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီကိုလည္း ဘယ္လိုလို႕ရႏိုင္မွာလဲရွင္။


(ေဒါက္တာယဥ္ယဥ္)