Saturday, May 29, 2010

ကန္႕လန္႕ကာဖြင့္ၾကည့္


ငါ့အစင္း ငါ့အခ်င္းသာ
အေကာင္းဆုံးရယ္လို႕
ပီတိေတြျဖာ
အေရာင္မတူရင္ ငါမလွည့္
ညိဳ မည္းကိုငါမၾကိဳက္
ငါ့မာနက မိုးေပၚမွာ
တစ္ေျဖးေျဖး ငါ့ခႏၶာ
ကန္႕လန္႕ကာအဖြင့္မွာေတာ့
အို ဒီတစ္ေရာင္တည္းေပမို႕
အျပင္အျဖဴ အမည္းေတြက
အခြန္ႏႊာပါကလားရယ္ေပါ့
ညစ္ေပေနတဲ့ ငါ့ႏွလုံးသားကိုလ
ေနာင္တ တရားေတြနဲ႕
ဖြတ္ေလွ်ာ္ ေဆးေၾကာကာ
တိုးတက္လာသည့္
သကၠရာဇ္ေတြနဲ႕
ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္ေသာ
လမ္းကိုေလွ်ာက္ရင္း
အသိ ပညာ အလိမၼာ
ရနံ႕ေတြနဲ႕သင္းပ်ံ႕ေစခဲ့။

(ေရာင္ျခည္ဦး)

က်မတို႕လူေသ (သို႕) လူနာေတြကိုခြဲစိတ္ရတဲ့အခါ လူရဲ့အခြံနဲ႕တူတဲ့အျပင္အသားအေရာင္ေပၚကစခြဲျပီး တစ္ေျဖးေျဖးအတြင္းအသားထဲထိခြဲရပါတယ္။ အထဲမွာအေရးၾကီးတဲ့ လူ႕ခႏၶာကိုယ္ကိုဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ဦးေႏွာက္၊ ႏွလံုး၊ အသည္း၊ အစာအိမ္၊ အ႐ိုး စသည္ျဖင့္တို႕ဟာ လူမ်ိဳးတိုင္းမွာအေရာင္တူၾကပါတယ္။ ဒီေနရာမွာက်မ high light ေပးခ်င္တာက အျပင္အသားအေရာင္ဆိုတာ လူေတြရဲ့အခြံတစ္ခုပါ။ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ စိတ္ႏွလံုးပိုင္းဆိုင္ရာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ လူ အခ်င္းခ်င္းခြဲျခားေနရင္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈဆိုတာမျဖစ္လာႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီကိုလည္း ဘယ္လိုလို႕ရႏိုင္မွာလဲရွင္။


(ေဒါက္တာယဥ္ယဥ္)

Saturday, May 22, 2010

သမုိင္းေပ်ာက္က ဇာတိေပ်ာက္မည္၊ ဇာတိေပ်ာက္က မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ပါ ေပ်ာက္မည္

လူ ၏မ်ိဳး႐ိုးဇစ္ျမစ္

သုေတသနျပဳခ်က္အရ လူ ၏ပင္ရင္းဇစ္ျမႇစ္အစစ္သည္ အာဖရိကတိုက္မွစ၍ေပၚေပါက္လာေၾကာင္းသုေတသနရွင္အမ်ားစုကသေဘာတူထားသည္။
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ၀၀၀ ႏွင့္ ၂၀၀ ၀၀၀ ေက်ာ္ၾကားတြင္ လူ ၏မ်ိဳး႐ိုးသည္ ထိုအာဖရိကတိုက္မွ ကမ႓ာအႏွံ႕သို႕ျပန္႕သြားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ ပထမဦးဆုံး ဥေရာပ၏ လူ မ်ိဳး႐ိုးဇစ္ျမႇစ္သည္အာဖရိကမွဆင္းသက္လာခဲ့သည္။
ႏွစ္ေပါင္း ၁၄ ၀၀၀ ဝန္းက်င္တြင္ကမ႓ာ၏ေျမာက္ပိုင္းမွ ေရခဲမ်ားေပ်ာ္က်လာေသာအခ်ိန္၌ ယခု Scandinavian တြင္ အာဖရိကတိုက္မွပထမဦးဆုံး လူသားမ်ားေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

သုေတသနပညာရွင္အမ်ားစုမွေတြ႕ရွိခဲ့သည္မွာ လူ ၏အစ မ်ိဳး႐ိုးဇစ္ျမႇစ္သည္ အာဖရိကတိုက္မွတစ္ဆင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ (အာရပ္)သို႕လည္းေကာင္း၊ ဥေရာပသို႕လည္းေကာင္း၊ အာရွသို႕လည္းေကာင္းေရာက္ရွိလာျပီးေနာက္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀၀ တြင္ ထိုအုပ္စုမွ အခ်ိဳ႕အေမရိကတိုက္သို႕ ခြဲထြက္ျပီးေရာက္ရွိခဲ့သည္။

အာဖရိကတိုက္မွ Ethiopia မ်ိဳးဆက္ကို “Lucy” ဟုသုေတသနပညာရွင္မ်ားကအမည္ေပးထားပါသည္။ သုေတသနပညာရွင္မ်ား၏အဆိုအရ လူသားမ်ိဳးႏြယ္သည္ “Lucy” မွတိုက္႐ိုက္ဆင္းသက္လာခဲ့သည္။ ေရွးအက်ဆံုးလူသားမ်ိဴးႏြယ္၏ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ၾကြင္းမ်ားကိုသုေတသနျပဳလုပ္ရာ လူ ၏မ်ိဳး႐ိုးဇစ္ျမႇစ္ျဖစ္ေသာ Homo erectus ႏွင့္ Homo sapiens တို႕ကိုေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ Lucy မွ Homo erectus သို႕တိုက္႐ိုက္ဆင္းသက္ခဲ့ျပီး Homo sapiens, Homo sapiens neanderthalensis သို႕တစ္ဖန္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ားဆင္းသက္ခဲ့သည္။ Homo erectus မ်ားသည္ေက်ာက္တုံးမ်ားကို လက္နက္အျဖစ္အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ေက်ာက္ေခတ္ လူမ်ားျဖစ္သည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္၊ ဂ်ာဗားကြၽန္းဆြယ္၊ တ႐ုတ္၊ ဥေရာပမွ မ်ိဳး႐ိုးဇစ္ျမႇစ္တို႕သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၁၁ ၀၀၀ ေက်ာ္က Homo erectus မွဆင္းသက္လာၾကသည္။ Homo erectus သည္ မူရင္းမွာ အာဖရိက Ethiopia ကဆင္းသက္လာေသာမ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္သည္။


အဖရိကတိုက္မွ ေရွးအက်ဆုံးလူသားမ်ားသည္ ကမ႓ာအႏွံ႕ျပန္႕ႏွံ႕သြားခဲ့ျပီးေနာက္ မိမိ ေနထိုင္ရာေဒသ၊ အစားအေသာက္၊ ရာသီဥတုတို႕အေပၚမွာ အေျခခံျပီး ႐ုပ္ဆင္းအဂၤ ါ၊ အသားအေရာင္၊ အရပ္အေမာင္းမ်ားေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည္။
ယေန႕ကမ႓ာ႔လူ႕အိမ္ေထာင္စုၾကီးတြင္ မွီခိုေနထိုင္ေနၾကေသာ လူမ်ားသည္ေတာင္ေပၚမွာေနတဲ့လူ၊ ေျမျပန္႕မွာေနတဲ့လူ၊ ကြၽန္းေပၚမွာေနတဲ့လူ၊ အသားအေရာင္၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ မိ႐ိုးဖလာဓေလ့ထုံးတမ္း၊ ဘာသာစကားမ်ားမတူၾကေသာ္လည္း အားလုံးေသာ လူ မ်ားသည္ ေက်ာက္ေခတ္ အာဖရိကမွ မ်ိဳးႏြယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

လူ၏သဘာဝသည္ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာသို႕ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္တတ္ေသာေၾကာင့္ ကမ႓ာဦးလူအစမွ ယေန႕ထိတိုင္ တစ္ရြာမွတစ္ရြာ၊ တစ္နယ္မွေနာက္တစ္နယ္၊ တစ္ႏိုင္ငံမွ ေနာက္ထပ္ႏိုင္ငံမ်ားဆီသို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္အသက္ေမြးခဲ့ၾကပါသည္။

Prehistory ေခတ္တြင္ အာဖရိကမ်ိဳးႏြယ္မ်ားသည္ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတည္႐ွိေသာကုန္းေျမေဒသ ဧရိယာအတြင္းသုိိ႔ ေရာက္ရွိလာျပီးေနာက္၊ Homo erectus ႏွင့္ Homo sapiens မ်ားျဖစ္ၾကေသာ တိဗက္၊ တ႐ုတ္၊ ပါရွန္း၊ မြန္ဂိုလ္၊ အာရဗ္၊ အႏၵိယ၊ မေလး၊ ထိုင္ဝမ္၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္ ဩစေတးလ်သားတို႕ သည္ ၁၂ ရာစုႏွစ္၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္၊ ၁၄ ရာစု၊ ၁၇ ရာစု၊ ၁၈ ရာစု၊ အထူးသျဖင့္ ပုဂံေခတ္၊ ေညာင္ရမ္းေခတ္၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္၊ ကိုလိုနီေခတ္ မ်ား၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္းမွေရာက္ရွိလာခဲ့ ၾကသည္။ ထိုကူးလာၾကသူမ်ားသည္ ကုန္ကူး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္းေရာက္လာ
ၾကေသာလူမ်ားျဖစ္သည္။ ထို သူမ်ားသည္ မူလေနရင္း တိုင္းရင္းသူ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လူ႕သဘာဝအေလ်ာက္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ၾကသည္။

Prehistory ေခတ္မွျမန္မာႏိုင္ငံ ဧရိယာသို႕အရင္ေရာက္ႏွင့္ေနျပီျဖစ္ေသာ ေရွးက်ဆုံးလူသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္မွေရာက္လာေသာ လူမ်ား၏မ်ိဳးႏြယ္မ်ားတို႕ေပါင္းစပ္၍ ျမန္မာႏို္င္ငံသည္ ဘာသာတရားမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနစ္မ်ား၊ နည္းပညာမ်ား၊ အစားအေသာက္မ်ား၊ သဘာဝအလွတရားမ်ားႏွင့္ ကမ႓ာ႔အလယ္တြင္ခန္႔ညားေသာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္တုိင္းတြင္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘာသာေပါင္းစုံ လူမ်ဳိး ေပါင္းစုံတုိ႔ ႏွင့္အတူ ပတ္
၀န္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကုိ ခုခံတြန္းလွန္ရာမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိေတာ္လွန္ရာမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းၾကရာမွာေသာ္လည္းေကာင္း ဘာသာေပါင္းစုံ လူမ်ဳိး ေပါင္းစုံတုိ႔ အညီအညြတ္ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တာမွာ သမုိုင္းမွာထင္ရွားခဲ့ပါသည္။

လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္ (အက်ဥ္းခ်ဳပ္)

၁၉၄၈ - ၁၉၅၈ ၾကားကာလ၌ ဦးႏုသည္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။၁၉၅၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးမွာ မျငိမ္မသက္ျဖစ္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းသည္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးစင္ျမင့္ေပၚသို႕ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းသည္တပ္မေတာ္တြင္ နံပတ္ ၁ ေနရာျဖစ္ျပီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္ၾကီးမွာ တတ္မေတာ္၏ နံပတ္ ၂ ေနရာတြင္ရွိခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းသည္ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ အာဏာ၌မျမဲေသးေပ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းသည္ သူ႕အာဏာျမဲရန္အတြက္ နံပတ္ ၂ ေနရာတြင္ရွိသည့္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္ၾကီးကိုရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္။

၁၉၆၂ - ၁၉၇၀ ၾကားမွဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း၏လုပ္ရပ္မ်ား ၁၉၆၂ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းသည္ အာဏာသိမ္းသည္။၁၉၆၄ - ျပည္သူပိုင္သိမ္းသည္။၁၉၆၈ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ စစ္တပ္မွ ခရစ္ယာန္၊ မူစလင္မ္၊ တ႐ုတ္ ႏွင့္ အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသား ဗိုလ္မႉးၾကီးမ်ားကို သံအမတ္အျဖစ္ႏိုင္ငံျခားသို႕ပို႕လိုက္သည္။ (တစ္နည္းျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္) သံအမတ္အျဖစ္ႏိုင္ငံျခားသို႕အပို႕ခံရသူမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဇနီး ေဒၚခင္ၾကည္လည္းပါသည္။ သေဘာမွာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း ေနရာကို လုယူႏိုင္မည့္သူမ်ား သူ႕အနားမွာမရွိရန္ျဖစ္သည္။

၁၉၇၀ ေနာက္ပိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းအာဏာခိုင္ျမဲလာျပီး ၁၉၇၄ တြင္အေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒအတည္ျပဳသုံးျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘာသာျခားမ်ားကိုစစ္တပ္မွ အသစ္လက္ခံျခင္းမရွိေတာ့ပါ။ ရွိေနေသာ ဘာသာျခားမ်ားကိုလည္း စစ္ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းမရွိေတာ့ပါ။ အေျခခံဥပေဒဆြဲျပီးေနာက္ မူဆလင္၊ ဟင္ဒူ၊ ပန္ခ်ာပီ ႏွင့္ အခ်ိဳ႕တ႐ုတ္ တို႕အား ျမန္မာႏိုင္ငံသားမေပးေတာ့ဘဲ ဧည့္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

မွတ္ခ်က္ : မ်ဳိးဆက္တစ္ရပ္ကုိ သက္တမ္း(၇၀) ထားတြက္လွ်င္ ေရွးေခတ္မွျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ၾကေသာတိုင္းတစ္ပါးသားတို႕၏ မ်ဳိးဆက္မွာ (၅)ဆက္္ေက်ာ္႐ွိၿပီျဖစ္သည္။ သိပၸံနည္းအရ မ်ဳိးဆက္သုံးဆက္မွာ မူလဗီဇေသြး မရွိေတာ့ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ မ်ဳိးဆက္သုံးဆက္ႏွင့္ သုံးဆက္အထက္ေနထိုင္ခဲ့ေသာျမန္မာျပည္ဖြားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသာျဖစ္သည္။

မဆလ - နအဖ စစ္အစိုးရ၏ မတရားသျဖင့္တိုင္းျပည္ကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား အာဏာသိမ္းထားေသာကာလတြင္း၌ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ထားရွိေသာ ကတိကဝတ္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားျခင္း ဘာသာေရး ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း၊ စီးပြါးေရးက်ပ္တည္းျခင္းမ်ားျဖစ္၍ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ နယ္ေျမခြဲထြက္ေရး သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႕ၾကား ျပည္တြင္းစစ္ အဖန္ဖန္ အလဲလဲျဖစ္ပြါးခဲ့ရသည္။

ယေန႕ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ပ႒ိပကၡ၊ စီးပြါးေရးက်ပ္တည္းမႈ၊ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီး၍ရာသီဥတုေဖါက္ျပန္မႈ၊ ပညာေရးခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ လူ႕အခြင့္အေရးဆုံးရွုံးမႈမ်ားႏွင့္ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာကြဲအက္ေနပါသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရက ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးကို အမွန္တကယ္ေကာင္းစားေစခ်င္ရင္၊ တိုင္းျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေစလိုလွ်င္ မိမိတို႕လူတစ္စုခ်မ္းသာရုံတင္မဟုတ္ ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလုံးကိုခြဲျခားႏွိပ္ကြပ္ျခင္းမရွိဘဲ လူ႕အခြင့္အေရးေပး၍တိုင္းျပည္ တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။းေဆာင္ရြက္ရမည္။

MANPOWER

ျမန္မာလူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လုံးလြတ္လပ္ရန္၊ တိုးတက္ရန္၊ ဒီမိုကေရစီရရန္ MANPOWER လိုအပ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ဘာသာစုံႏွင့္တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုစည္းလုံးႏိုင္ခဲ့ျပီးလြတ္လပ္ ေရးကိုရယူခဲ့သည္ကိုျပန္လည္သတိရေစခ်င္ပါသည္။ လူတိုင္းမွာထူးျခားေသာ အရည္အခ်င္းကိုယ္စီရွိၾကသည္။

ဥပမာ : လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတိုင္းဆီမွအရည္အခ်င္းတစ္ခုစီကိုထုတ္ျပလွ်င္

ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕သည္သတၱိရွိၾကသည္။မူဆလင္တို႕သည္ သစၥာရွိၾကသည္။ခရစ္ယာန္တို႕သည္ ညီညြတ္မႈရွိၾကသည္။ တ႐ုတ္တို႕သည္ စီးပြါးေရးကြၽမ္းက်င္ၾကသည္။

လူ႕အရည္အခ်င္း၊ လူ႕တန္ဖိုးကိုသိလွ်င္၊ သုံးတတ္လွ်င္တစ္ေန႕ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမ႓ာ႔အလယ္တြင္ေခတ္မွီတိုးတက္ေသာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာႏိုင္မည္။ (Respect in humanity)

စင္ကာပူတြင္ ႏိုင္ငံသစ္ထူေထာင္ခဲ့စဥ္က ၎တို႕သည္ လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာသာျခား၊ အသားအေရာင္မတူၾကေသာ္လည္း စည္းလုံးညီညြတ္ၾကသည္။ MANPOWER သုံးျပီး ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။

DEVELOPMENT BASE ON KNOWLEDGE AND FOUNDATION
Foundation of human life
1) Beleif
2) Knowledge
3) Attitude
4) Practice
5) Status

တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္သည္ ပညာ ႂကြယ္ဝသူျဖစ္ရမည္။ အလိမၼာစာမွာရွိ ဆို႐ိုးလည္းရွိသည္။ သို႕မဟုတ္လွ်င္တိုင္းျပည္ ဆင္းရဲသထက္ဆင္းရဲျပီး အနစ္နာဆုံးမွာျမန္မာျပည္သူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ယခုလည္းျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၈၇ခုႏွစ္မွစ၍ ကမ႓ာ႔အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ပါသည္။

မိမိ မ်ိဳး႐ိုးဇစ္ျမႇစ္ သမိုင္းကိုသိလွ်င္ မဟာလူမ်ိဳးၾကီးဝါဒႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ၾကီးစိုးေသာစနစ္ဆိုတာလည္းမရွိႏိုင္ပါ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သို႕အရည္အခ်င္းရွိေသာ၊ စိတ္ဓါတ္ျပည့္ဝမႈရွိေသာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူလူထုမ်ားကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အထူးလိုအပ္ေနပါသည္။

အေရးၾကီးဆုံးအခ်က္မွာ '' သမုိင္းေပ်ာက္က ဇာတိေပ်ာက္မည္၊ ဇာတိေပ်ာက္က မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ပါ ေပ်ာက္မည္ ''


(ေရာင္ျခည္ဦး)Saturday, May 15, 2010

ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္အမွန္တရား


လူမွာအေရးၾကီးဆုံး ႏွစ္ခုပဲရွိတယ္။ အဲဒါကကိုယ္က်င့္တရားရယ္ အမွန္တရားကိုျမတ္ႏိုးမႈ (love of truth) ရယ္ ဒါဘဲျဖစ္တယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း'' ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေအာင္သိန္းလင္းရဲ ့စစ္အာဏာ႐ွင္ စကား ''

ရန္ကုန္ျမိဳေတာ္ဝန္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းရဲ႕ စည္ပင္သာယာဝန္ထမ္းေတြကို ေျပာခဲ့တဲ့မိုက္ရိုင္းေသာစကားျဖစ္တဲ့ - `ဒီေန႔ စည္ပင္႐ံုးမွာ ႐ွိၾကတဲ့ အရာ႐ွိေတြနဲ႔ ၀န္ထမ္းအားလံုးကို က်ဳပ္ေျပာမယ္။အခုလာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္သူ႔ကို မဲထည့္ရမယ္ဆိုတာ သိၾကလား´(မည္သူမွ မေျဖဆိုပါ) `` ခင္ဗ်ားတို႔သိၾကလား။ ခင္ဗ်ားတို႔အားလံုး ျခေသၤ့ကို မဲထည့္ရမယ္။ ျခေသၤ့ကို မဲထည့္မွ ခင္ဗ်ားတို႔၊ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ မိန္းမေတြ၊သားသမီးေဆြမ်ိဳးေတြ ေကာင္းစားမယ္။ ဘယ္သူ႔ကို ထည့္မွာလဲ ျခေသၤ့နဲ႔ ခြပ္ေဒါင္း ဘယ္သူ႔ကို ထည့္မွာလဲ´(မည္သူမွ မေျဖဆိုပါ) `` ခင္ဗ်ားတို႔ ျခေသၤ့နဲ႔ ေဒါင္းမွာ ျခေသၤ့ကိုပဲ မဲထည့္ရမယ္။ မေသမခ်င္း မွတ္ထားၾကပါ။ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ခင္ဗ်ားတို႔ ျခေသၤ့ကို မဲမထည့္လို႔ ဟိုေကာင္မ ႏိုင္သြားရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘာျဖစ္သြားမလဲ သိလား´(၄င္းမွ အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားကို အစည္းအေ၀းခန္းျပင္သို႔ ထြက္ခိုင္းသည္။) ထို႔ေနာက္ `` ေဒါင္းႏိုင္သြားရင္ ဒီကိုအေမရိကန္ေကာင္ေတြ ေရာက္လာလိမ့္မယ္။ ၿပီးရင္ ဒီေကာင္ေတြက အလကားေနၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔မေအေတြ၊ မိန္းမေတြ၊ ႏွမေတြ၊ သမီးေတြ တက္လုပ္ၾကမွာ ခင္ဗ်ားတို႔ အလုပ္ခံခ်င္ရင္ ေဒါင္းကို မဲေပးၾက က်ဳပ္တစ္ခုထပ္ေျပာမယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ စည္ပင္ကလူေတြအားလံုး ျခေသၤ့ကို မဲမထည့္ရင္ ဘယ္လိုအေရးယူမလဲဆိုတာေတြ႕ရမယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔အားလံုး က်ဳပ္တို႔ကိုပဲ မဲထည့္ကို ထည့္ရမယ္။´´ဒါကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းရဲ ့ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ အက်ပ္ကိုင္ေသာစစ္အာဏာ႐ွင္ စကားပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

'' လြတ္လပ္ေရးဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏စကား ''

တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားလူထုညီညြတ္ေရး၊ စား ဖား သမားေတြညီညြတ္တာ က်ေနာ္မလိုခ်င္ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ေရး၊ တိုင္းသူျပည္သားလူထုညီညြတ္ေရး အဲဒီညီညြတ္ေရး ႏွစ္ခုစလုံး မရွိသမွ်ကာလပတ္လုံး ဒီတိုင္းျပည္ဟာ လြတ္လပ္ပင္ လြတ္လပ္ျငားေသာ္လည္း '' ဘယ္ပါတီတက္တက္ ဘယ္အစိုးရလုပ္လုပ္ ဖာသယ္တိုင္းျပည္ျဖစ္ေနမွာဘဲ '' လို႕ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ ဒီႏွစ္ခုကို ခင္ဗ်ားတို႕မပ်က္ျပားပါေစနဲ႕၊ ဘယ္သူကဘာလုပ္လုပ္ မပ်က္ပါေစနဲ႕ အဲဒါအင္မတန္အေရးၾကီးျဖစ္ပါတယ္။

ဗမာေတြစိတ္ထဲမွာ ဗမာေတြဟာ စိတ္ဓာတ္ထက္တယ္ ဘာညာနဲ႕ တလြဲဆံပင္ေကာင္းေနတယ္ဆိုတာနဲ႕ အတူတူဘဲ။ ဒီစကားဟာ ဒီေနရာမွာသုံးဖို႕ဟာေတြဘဲ။ ဗမာေတြစိတ္ဓာတ္က မဟုတ္တဲ့ေနရာမွာ သြားျပီးေကာင္းေနတယ္။ တကယ့္ေနရာေတြက်ေတာ့ အသုံးမက်ဘူး။ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ဆိုတာမ်ိဳးမွာ အသုံးမခ်တတ္ဘူး။ ဗမာ - ဗမာခ်င္း ခ်ဘို႕မွာ လုပ္ခ်င္တယ္။ အဲဒါမ်ိဳးေတြလုပ္ခ်င္တယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြလုပ္ခ်င္လို႕ ဘယ္ေတာ့မွ အက်ိဳးမရွိဘူး။ ဒီတိုင္းျပည္ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္လည္မထူေထာင္ႏိုင္ဘူး။ ဒီတိုင္းျပည္ဘယ္ေတာ့မွ မလြတ္လပ္ႏိုင္ဘူး။ လြတ္လပ္ရင္လည္း ဘယ္ေတာ့မွ က်က်နန လြတ္လပ္ေရးမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
၁၉၄၇ ခု ဇြန္လိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႕ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမၾကီးတြင္
က်င္းပေသာ ျပည္သူအစည္းအေဝးၾကီး။

က်ေနာ္တို႕ အျမင္အရဆိုရင္ တိုင္းျပည္ရဲ့ေခါင္းဆာင္မႈဟာ လူတစ္ဦးထဲကေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲႏွင့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အဖြဲ႕ရဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာရွိတဲ့ေခါင္ေဆာင္မႈမ်ိဳးျဖစ္ရမယ္။

လူမ်ိဳးေရးတရားဟာလည္း ငါ့လူမ်ိဳးမွ ငါ့လူမ်ိဳး (ကုလားဟူ၍၊ တရုတ္ဟူ၍၊ တိုင္းရင္းသားဟူ၍မႏွိမ္ေနဘဲ) တျခားလူမ်ိဳးေတြဟာ ငါ့ေလာက္မျမတ္ ငါ့လူမ်ိဳးသာ ကမ႓ာကိုၾကီးစိုးတဲ့က်ဥ္းေျမာင္းေသးသိမ္တဲ့ လူမ်ိဳးေရးတရားမဟုတ္ဘဲ၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳး ကိုယ္ခ်စ္ခင္ေသာ္လည္း တျခားလူမ်ိဳးမ်ားကို မုန္းတီးျခင္း၊ အထင္ေသးျခင္း မျဖစ္ဘဲ ကမ႓ာမွာ တိုင္းျပည္အခ်င္းခ်င္း သင့္ျမတ္စြာ တစ္ဦးအက်ိဳး တစ္ဦးျဖစ္ပြါးေအာင္ေဆာင္ရြက္တဲ့လူမ်ိဳးေရး တရားမ်ိဳးသာျဖစ္ရမယ္။

ဂ်ပန္ျပည္မွာလို စစ္ဘက္ကလက္ဝါးၾကီးအုပ္ျပီး တိုင္းျပည္လႊတ္ေတာ္က ဘာမွအစိုးမရတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ဝါဒမ်ိဳး မရွိရေအာင္ စစ္ဘက္ကိုတိုင္းျပည္လႊတ္ေတာ္ကအုပ္စိုးႏိုင္ခြင့္ရွိရမယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝး။

သင္ဟာ ဗုဒၶဘာသာဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ တရုတ္ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ မူဆလင္ - ဟင္ဒူ - ပန္ခ်ာပီ ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္တိုင္းရင္းသားဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ အသားအေရဘယ္ေလာက္ဘဲ ျဖဴေနပါေစ၊ ဘယ္ေလာက္ဘဲ မည္းေနပါေစ သင္ဟာကြၽန္ုပ္ႏွင့္ တစ္ေျမတည္းေမြး ညီေနာင္ ေမာင္ႏွမေတြဘဲျဖစ္တယ္။

ျမန္မာျပည္ဖြားမ်ားက်ခဲ့တဲ့မ်က္ရည္စက္ေတြဟာလည္းမနည္းေတာ့ဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဩဝါဒေတြထဲကစာနာမႈတရားမ်ားႏွင့္ သင္တို႕၏မ်က္ရည္စက္မ်ားခမ္းေျခာက္ႏိုင္ပါေစ။

(ေရာင္ျခည္ဦး)

Saturday, May 8, 2010

ဓါးစားခံ

ဓါးစားခံ

ေမြးရပ္႒ာနီွ ဇာတိေျမကို
နင္းခ်င္ေသာ္လည္း တစ္ေျမထဲေမြး
လူသားခ်င္းေတာင္ ေသြးခြဲခ်ယ္လွည္
လူမ်ိဳးဘာသာ ႏွိပ္ကြပ္ေစာ္ကား
လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႉ၏
ဓါးစားခံဘဝ နာက်ည္းမူမ်ား
ရင္ဝယ္ပိုက္၍ အမိေျမမွ
မ်က္ရည္စက္လက္ ထြက္ခြါခဲ့ေသာ
ထိုသူမ်ား၏ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား......

ဒို႕တိုင္းရင္းသားတို႕ေျမ
တစ္ရြာဝင္တစ္ရြာထြက္
မီးတစ္လူလူ အေငြ႕တစ္ေထာင္းေထာင္း

တ႐ုပ္ဆင္းရဲတုန္း
တ႐ုပ္ဘိန္းစားေပါက္ေဖာ္တဲ့
တ႐ုပ္ခ်မ္းသာေတာ့ တ႐ုပ္အားကိုး ကပ္ဖား

ကုလားယူခဲ႕တဲ႕ဘုရားနဲ႕သာသနာကို ဦးခ်
ကုလားကိုေတာ့နိွမ္ခ်

အေနာက္တိုင္းေတြကို မုန္းတီးေရးလုပ္
သူတို႔ေကာင္းစားေရး အေနာက္တိုင္း ပညာသင္ၾကေဟ့တဲ့

ကပၸလီ အာဖရိကန္ကို အျပင္႐ုပ္နံၾကည့္ျပီး အထင္ေသး
၂၀၀၇ အေရးမွာ ကပၸလီပဲ လာညွိႏိႈင္းေပး

ဪ........လူေတြမ်ား မာနမခ်မျခင္း ဒုကၡပင္လယ္တြင္း တဝဲဝဲလည္။

အမွန္တရားဆိုတာခါးတတ္တယ္။
အမွန္တရားကိုလက္ခံျပီး
ျပဳျပင္ႏိုင္ရင္အခ်ိဳက်န္ခဲ႕မယ္။

စစ္မွန္တဲ႕ဒီမိုကေရစီရႏိုင္ပါေစ။

ကဗ်ာပို႔ေပးလာတဲ့စာဖတ္ပရိသတ္ကိုအထူးပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမွ ဓါးစားခံမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေမြးတဲ့လူဟာ ျမန္မာလူမ်ိဳးပဲ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
၁၉၈၈


(ေရာင္ျခည္ဦး)

Saturday, May 1, 2010

တာ၀န္အရ ေငြ ရလုိ႔႔ ့ ဘာသာေရး ေစာ္ကားရျခင္းတဲ့

**ဟစ္တိုင္ မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။**

ယေန႕အြန္လိုင္းအင္တာနက္ေပၚတြင္ ျဖစ္ပြါးေနေသာ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေသေသခ်ာခ်ာ ေထာက္ေလွ်ာက္ ေလ့လာသူတို႕ မွ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပေသာ ေအာက္ပါ အေထာက္အထား သက္ေသမ်ားကို ဟစ္တိုင္မွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာျပည္သူ လူထုထံသို႕တင္ျပအပ္ပါတယ္။

၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ အေရးေတာ္ပုံမွ သံဃာေတာ္တပ္ ႏွင့္ဘာသာစုံျပည္သူ လူထုတို႕ပါဝင္ဆင္ႏြဲေသာ ဆႏၵျပပြဲေၾကာင့္ သံဃာေတာ္ႏွင့္ျပည္သူတို႕၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို နအဖ မွ ထိပ္လန္႕ခဲ့ၾကတယ္။ တိုင္းျပည္ထဲမွာ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ရွိေနရင္ နအဖအေနနဲ႕ အာဏာျမဲရန္ မလြယ္ကူပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ အျမဲၾကံစီ ဖန္တီးလ်က္ ရွိၾကတယ္။ ယခုနအဖတို႕ျပစ္မွတ္ထားျပီး လုပ္ၾကံေနတာကေတာ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ျဖစ္တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ေသြးဝမ္းကြဲမွ သာလွ်င္ နအဖတို႕က လြယ္ကူစြာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ခ်ဳပ္ထိန္းခ်ယ္လွယ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္စစ္အစိုးရ တက္ျပီးေနာက္ သံဃာမ်ားႏွင့္ အျခားဘာသာေတြၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးေသာ၊ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ျဖစ္ ပါတယ္။

ေရႊဝါေရာင္ အေရးေတာ္ပုံ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ နအဖတို႕ ျပည္သူေတြၾကားမွာ ဝင္၍ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ေစေရး အတြက္ လွည့္ တိုက္ေပးရန္ မလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ နအဖ တို႕သည္ အြန္လိုင္း အင္တာနက္မ်ားကို အသုံးခ်ျပီး ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးေစရန္ ဆိုးဆိုးရြားရြား အီေမးလ္မ်ားျဖင့္ ေရးသားျဖန္႕ေဝခဲ့ၾကတယ္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ နအဖမွ လက္သပ္ေမြးထားေသာ ဗိုလ္ေပါက္စမ်ားသည္ ဂူးဂယ္လ္မွ အခမဲ့ေပးေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ား ေထာင္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယုတ္မာ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ အစၥလာမ္ ဘာသာကို ညစ္ညမ္း႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေရးသားျခင္းတို႕ကိုအဆက္မျပတ္ လုပ္ေနၾကပါတယ္။ ေရႊဝါေရာင္အေရးေတာ္ပုံတြင္း သံဃာေတာ္မ်ားအား နအဖမွ ျပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးခ်ိန္ကာလ၌ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား မူဆလင္မ်ားမွ ဆြမ္းကပ္၊ ေဆးလဴ ျပဳစုေပးခဲ့ၾကျပီး ၎တို႕၏ေနအိမ္၌ဖြက္ေပးခဲ့သည္မ်ားကို နအဖမွခါးခါးသီးသီးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

နအဖ ဘက္ေတာ္သားမ်ားသည္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလႈတ္ရွားေရး ဘေလာ့ဂ္မ်ားတြင္ အစဥ္အျမဲသြားေရာက္ထိပါး ေရးသားျခင္း၊ ေႏွာက္လွ်က္ျခင္းတို႕ကိုျပဳေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၎တို႕ အိုင္ပီကို စစ္ေဆးၾကည့္ရာ အမ်ားစုမွာ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ေမာ္စကိုျမိဳ႕မွ ဝင္လာၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဗိုလ္ေပါက္စမ်ား ဘေလာ့ဂ္ ေထာင္ျပီး လွဳပ္ရွားေနသည္မွာ ၂၀၀၇ ေနာက္ပိုင္း ပိုထင္ရွားလာပါတယ္။

နအဖ လက္သပ္ေမြး ဗိုလ္ေပါက္စမ်ား၏ နည္းဗ်ဴဟာမွာ ဘေလာ့ဂ္ ေထာင္စ ပထမႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးသမား အေယာင္ေဆာင္္ စာေရးျခင္း၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြါးေစရန္ အလြန္ ယုတ္မာ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ စီေဘာ့ခ္မ်ားတြင္ ၎တို႕အဖြဲ႕သားမ်ား ကိုယ္တိုင္ ႐ိုင္းျပစြာ ဝင္ေရာက္ ေရးသားျခင္းတို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႕ေနာက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ဝင္ေရာျခင္းတို႕ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ၾက ပါတယ္။

၎တို႕ဘေလာ့ဂ္ေထာင္ျပီးဒုတိယႏွစ္မွာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး လွဳပ္ရွားေရး သမားမ်ားနဲ႕ ျပည္သူမ်ားကို နအဖ ဘက္ပါေအာင္ မသိမသာ တစ္ျဖည္းျဖည္း ဆြဲေဆာင္ပါ ေတာ့တယ္။ ထိုလုပ္ရပ္ကို ၎တို႕ဘေလာ့ဂ္ ဆိုက္ဘားမွာ http://myanmartruthers.blogspot.com/ တင္ထားတဲ့ သန္းေရႊနဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕၏ပုံ ကသက္ေသျပ ေနပါတယ္။


နအဖမွ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အျခားဘာသာဝင္ေတြၾကား အဓိကရုဏ္းျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အမည္ေတြမွာ
၁၊ အစၥလာမ္ဆန္႕က်င္ေရးအသင္းေတာ္ http://anti786.blogspot.com
၂၊ Islam S*** http://islamsucks.wordpress.com
၃၊ http://linsha-allah.blogspot.com
၄၊ ျမန္မာ့အလင္း http://myanmartruthers.blogspot.com
၅၊ ဗုဒၶဘာသာမ်ားအတြက္ေစတမန္ http://messengerforbuddhist.blogspot.com
၆၊ ပိေတာက္ေျမ http://padaukmyay.blogspot.com/
တို႕ျဖစ္ၾကပါတယ္။

သူ႔အေတြးအျမင္
 “တာ၀န္အရ ေငြ ရလုိ႔႔ ့ ဘာသာေရး ေစာ္ကားရျခင္း”
ယေန႕အြန္လိုင္းအင္တာနက္ေပၚတြင္ ျဖစ္ပြါးေနေသာ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေသေသခ်ာခ်ာ ေထာက္ေလွ်ာက္ ေလ့လာသူတို႕ မွ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပေသာ ေအာက္ပါ အေထာက္အထား သက္ေသမ်ားကို ဟစ္တိုင္မွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာျပည္သူ လူထုထံသို႕တင္ျပအပ္ပါတယ္။

၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ အေရးေတာ္ပုံမွ သံဃာေတာ္တပ္ ႏွင့္ဘာသာစုံျပည္သူ လူထုတို႕ပါဝင္ဆင္ႏြဲေသာ ဆႏၵျပပြဲေၾကာင့္ သံဃာေတာ္ႏွင့္ျပည္သူတို႕၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို နအဖ မွ ထိပ္လန္႕ခဲ့ၾကတယ္။ တိုင္းျပည္ထဲမွာ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ရွိေနရင္ နအဖအေနနဲ႕ အာဏာျမဲရန္ မလြယ္ကူပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ အျမဲၾကံစီ ဖန္တီးလ်က္ ရွိၾကတယ္။ ယခုနအဖတို႕ျပစ္မွတ္ထားျပီး လုပ္ၾကံေနတာကေတာ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ျဖစ္တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ေသြးဝမ္းကြဲမွ သာလွ်င္ နအဖတို႕က လြယ္ကူစြာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ခ်ဳပ္ထိန္းခ်ယ္လွယ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္စစ္အစိုးရ တက္ျပီးေနာက္ သံဃာမ်ားႏွင့္ အျခားဘာသာေတြၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးေသာ၊ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ျဖစ္ ပါတယ္။

ေရႊဝါေရာင္ အေရးေတာ္ပုံ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ နအဖတို႕ ျပည္သူေတြၾကားမွာ ဝင္၍ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ေစေရး အတြက္ လွည့္ တိုက္ေပးရန္ မလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ နအဖ တို႕သည္ အြန္လိုင္း အင္တာနက္မ်ားကို အသုံးခ်ျပီး ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးေစရန္ ဆိုးဆိုးရြားရြား အီေမးလ္မ်ားျဖင့္ ေရးသားျဖန္႕ေဝခဲ့ၾကတယ္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ နအဖမွ လက္သပ္ေမြးထားေသာ ဗိုလ္ေပါက္စမ်ားသည္ ဂူးဂယ္လ္မွ အခမဲ့ေပးေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ား ေထာင္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယုတ္မာ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ အစၥလာမ္ ဘာသာကို ညစ္ညမ္း႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေရးသားျခင္းတို႕ကိုအဆက္မျပတ္ လုပ္ေနၾကပါတယ္။ ေရႊဝါေရာင္အေရးေတာ္ပုံတြင္း သံဃာေတာ္မ်ားအား နအဖမွ ျပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးခ်ိန္ကာလ၌ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား မူဆလင္မ်ားမွ ဆြမ္းကပ္၊ ေဆးလဴ ျပဳစုေပးခဲ့ၾကျပီး ၎တို႕၏ေနအိမ္၌ဖြက္ေပးခဲ့သည္မ်ားကို နအဖမွခါးခါးသီးသီးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

နအဖ ဘက္ေတာ္သားမ်ားသည္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလႈတ္ရွားေရး ဘေလာ့ဂ္မ်ားတြင္ အစဥ္အျမဲသြားေရာက္ထိပါး ေရးသားျခင္း၊ ေႏွာက္လွ်က္ျခင္းတို႕ကိုျပဳေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၎တို႕ အိုင္ပီကို စစ္ေဆးၾကည့္ရာ အမ်ားစုမွာ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ေမာ္စကိုျမိဳ႕မွ ဝင္လာၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဗိုလ္ေပါက္စမ်ား ဘေလာ့ဂ္ ေထာင္ျပီး လွဳပ္ရွားေနသည္မွာ ၂၀၀၇ ေနာက္ပိုင္း ပိုထင္ရွားလာပါတယ္။


နအဖ လက္သပ္ေမြး ဗိုလ္ေပါက္စမ်ား၏ နည္းဗ်ဴဟာမွာ ဘေလာ့ဂ္ ေထာင္စ ပထမႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးသမား အေယာင္ေဆာင္္ စာေရးျခင္း၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြါးေစရန္ အလြန္ ယုတ္မာ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ စီေဘာ့ခ္မ်ားတြင္ ၎တို႕အဖြဲ႕သားမ်ား ကိုယ္တိုင္ ႐ိုင္းျပစြာ ဝင္ေရာက္ ေရးသားျခင္းတို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႕ေနာက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ဝင္ေရာျခင္းတို႕ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ၾက ပါတယ္။

၎တို႕ဘေလာ့ဂ္ေထာင္ျပီးဒုတိယႏွစ္မွာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး လွဳပ္ရွားေရး သမားမ်ားနဲ႕ ျပည္သူမ်ားကို နအဖ ဘက္ပါေအာင္ မသိမသာ တစ္ျဖည္းျဖည္း ဆြဲေဆာင္ပါ ေတာ့တယ္။ ထိုလုပ္ရပ္ကို ၎တို႕ဘေလာ့ဂ္ ဆိုက္ဘားမွာ http://myanmartruthers.blogspot.com/ တင္ထားတဲ့ သန္းေရႊနဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕၏ပုံ ကသက္ေသျပ ေနပါတယ္။

နအဖမွ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အျခားဘာသာဝင္ေတြၾကား အဓိကရုဏ္းျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထားေသာ ဘေလာ့ဂ္အမည္ေတြမွာ
၁၊ အစၥလာမ္ဆန္႕က်င္ေရးအသင္းေတာ္ http://anti786.blogspot.com
၂၊ Islam S*** http://islamsucks.wordpress.com
၃၊ http://linsha-allah.blogspot.com
၄၊ ျမန္မာ့အလင္း http://myanmartruthers.blogspot.com
၅၊ ဗုဒၶဘာသာမ်ားအတြက္ေစတမန္ http://messengerforbuddhist.blogspot.com
၆၊ ပိေတာက္ေျမ http://padaukmyay.blogspot.com/
တို႕ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အစၥလာမ္ဆန္႕က်င္ေရးဘေလာ့ဂ္ေတြကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစရန္၊ ၎တို႕ ေခါင္းေရွာင္ ႏိုင္ရန္ ခရစ္ယာန္တို႕၏ *(အသင္းေတာ္)* ဟူေသာ အသုံးအႏွုံးကို သုံးထားၾကပါတယ္။ ထိုမွ်မကေသး အျခားဘာသာဝင္ေတြ ႏွင့္အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီး ရာတြင္ ၎တို႕၏ဘေလာ့ဂ္တြင္ သံဃာေတာ္၏ပုံ၊ ေစတီပုထိုးမ်ား၏ ပုံကိုဗန္းျပ၍တင္ထားၾကသည္ http://myanmartruthers.blogspot.com ။

ဤသည္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ ငါးဆယ္ေက်ာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘုရားရွင္၏ ဩဝါဒ အဆုံးအမတို႕ကို ေသာ္လည္းေကာင္း နအဖ တို႕မွကိုယ္တိုင္ ဆန္႕က်င္ေနေၾကာင္း၊ မိုက္႐ိုင္းေစာ္ကား ေနေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာကိုသကၡါခ်ေနေၾကာင္းကို ထင္ရွားစြာျမင္ရ၍ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အတြက္ စိတ္မေကာင္း စရာျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

၎ဘေလာ့ဂ္မ်ားသို႕ ဥေရာပေရာက္ ျမန္မာသံဃာေတာ္ တစ္ပါးမွ တရားခ်၍ဆုံးမခဲ့ေသာ္လည္း နအဖ လက္သပ္ေမြး ဘေလာ့ဂ္မ်ားမွာ နားေထာင္ျခင္း မရွိေပ။

ယခုတစ္ဖန္ နအဖမွ ဆက္လက္ယုတ္မာမႈ တိုးခ်ဲ႕ေနသည္မွာ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္တို႕ၾကားဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြါးေစရန္ ခရစ္ယာန္ဘေလာ့ဂ္မ်ား http://www.mission-one.co.cc သို႕သြားေရာက္၍ ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေရးသား ၾကျခင္းကို ၂၀၁၀ ႏွစ္အစမွ စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့ ပါတယ္။

႐ုရွားေရာက္ စစ္သည္ တစ္ေယာက္နဲ႕ စကားေျပာဘူးတဲ့ ျမန္မာ သံဃာတစ္ပါးက (႐ုရွားမွာေနတဲ့ စစ္သားေလးက တပည့္ေတာ္တို႕က ေက်ာင္းေန ေနတာပါ ဗုဒၶဘာသာ အေၾကာင္းေတြကို ေရးခ်င္လို႕ ေရးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုစာေတြကို စစ္အစိုးရ အၾကိဳက္ ေရးေပးတဲ့ အခါက်ေတာ့ သူတို႕က တစ္လကို ေဒၚလာ ၅၀ ပိုေပး ပါတယ္။ ေဒၚလာ ၅၀ ပိုရတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းစရိတ္ ကာမိေအာင္ ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ တပည့္ေတာ္တို႕က မေရးခ်င္ပဲနဲ႕ေရးေနရပါတယ္) လို႕ေျပာတာ ၾကဳံေတြ႕ ခဲ့ရတယ္။

႐ုရွားေရာက္စစ္သည္ခပ္မ်ားမ်ားမွာ အြန္လိုင္းမွ ျမန္မာ မိန္းကေလးမ်ားကို ခ်စ္သူရည္းစား ထားၾက ပါတယ္။ စင္ကာပူမွာ ေနတဲ့ ျမန္မာ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္က သူမ၏ ႐ုရွေရာက္ ပညာေတာ္သင္ စစ္ဗိုလ္ ခ်စ္သူက (လူေတြေသြး ဆူလာေအာင္ ႐ိုင္းစိုင္းတဲ့ ဘေလာ့ဂ္ေတြ ေရးေပး ရတယ္။ ဒါမွ ျမန္မာျပည္ ျပန္ရင္ အထက္က အရာရွိဆီမွာ မ်က္ႏွာပန္းလွျပီး ၾကယ္ပြင့္မ်ားမ်ား တပ္ရမယ္)ဟု ေျပာျပပါတယ္။

နအဖ၏ယုတ္မာ႐ိုင္းစိုင္းမႈ တို႕သည္ စစ္အုပ္စုရဲ့လူမႈေရး ဦးတည္ခ်က္ ၄ ရပ္ထဲမွ ပထမႏွင့္ ဒုတိယအခ်က္ ျဖစ္ေသာ တစ္မ်ိဳးသားလုံး၏ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ အက်င့္စာရိတၲ ျမင့္မားေရး၊ အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ ျမင့္မားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအနစ္မ်ား အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုေသာအခ်က္ႏွင့္ လုံးဝဆန္႕က်င္ေနပါတယ္။ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား ကိုယ္စား နအဖတို႕၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ရွဳတ္ခ်လိုက္ပါတယ္။

Peace lover
၂၇.၀၄.၂၀၁၀

ျမန္မာျပည္သူတိုင္းဖတ္သင့္တဲ့ဟစ္တိုင္
http://www.hittai.net/?show=rm&fileid=5&t=home4&id=4