Friday, October 29, 2010

လူ႕အခြင့္အေရး လူ႕တန္ဖိုးကိုေလးစားပါ


ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားသည္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ျပီး ျမန္မာ့လူဦးေရမွ ၆ ရာခိုင္ႏွုံးသာရွိပါသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ အမ်ားစုသည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ လီစူ၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း ေဒသတို႕တြင္စုေပါင္းေနထိုင္ၾကသည္။

၁၈ ရာစု အစပိုင္းတြင္ ေျမာက္အေမရိကမွ Adoniram Judson ဦးေဆာင္ေသာ missionary မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ခရစ္ယာန္သာသနာေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳအဖြဲ႕တို႕အား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အတင္းအက်ပ္ ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

နအဖစစ္တပ္မွ ကရင္ရြာမ်ားသို႕ဝင္ေရာက္ဖ်က္စီးျခင္း၊ မိန္းမပ်ိဳမ်ားအား မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ ရြာသားမ်ားအားဓါးျပတိုက္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားအား နအဖစစ္တပ္တုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခုိင္းျခင္း၊ လယ္ယာမ်ားကို သိမ္းပိုက္ျခင္း၊ လက္နက္အားကိုးႏွင့္ ရြာသားမ်ားအား ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ ေတာတြင္း၌ ပစ္သတ္ျခင္း ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း အာဏာပိုင္မ်ားက လက္ဝါးကားတိုင္မ်ား ဖ်က္ဆီးေနျခင္း စသည့္အမႈမ်ားကို နအဖစစ္တပ္မွ မၾကာခဏက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။

ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္တို႕၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ လံုးဝ မရွိ ေဆာက္ၿပီးသား ဘုရားေက်ာင္းေတြ ဖ်က္ဆီးတာ အမ်ားၾကီးျဖစ္ေနပါသည္။ အသစ္ေဆာက္လို႔လည္း မရ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း္ျဖစ္သည္။ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ဖ်က္စီးျပီး ယခင္ဘုရားေက်ာင္းေနရာတြင္ ေစတီေဆာက္ထားၾကသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခရစ္ယာန္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာတခ်ိဳ႕မွ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ခရစ္ယာန္သာသနာဝင္တို႕အား ဝင္ေရာက္ဆဲဆိုေစာ္ကားျခင္း၊ စိန္ေခၚျခင္း၊ လိုက္လံေႏွာက္ရွက္ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လာၾကသည္။

မိမိႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူနည္းစု ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ မတရား ဖိႏွိပ္ျခင္း ညွဥ္းဆဲႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္းတို႕သည္ လူမိုက္တို႕၏ စ႐ိုက္သာျဖစ္ျပီး ဘာသာတိုင္းမွ လူယဥ္ေက်းတို႕ေရွာင္ၾကည္ၾကေသာအက်င့္စ႐ိုက္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုတို႕သည္ မိမိဘာသာဝင္မွ သူတစ္ပါးအားသြားေရာက္ ထိပါးေစာ္ကားမႈကို ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနတတ္ၾကျပီး မိမိတို႕ဘာသာထိခိုက္မွသာ ေသြးဆူအမ်က္ထြက္တတ္ၾကသည္။ တစ္ေထာင္မွာ တစ္ေယာက္ ရွားရွားပါးပါးသာထြက္ျပီး ဆုံးမလမ္းညြန္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အမွန္မွာ မိမိသာသနာႏွင့္လူမ်ိဳး ဂုဏ္သိကၡါအတြက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေကာင္းပီပီ ဝိုင္းဝန္းျပီးထိန္းသိမ္းသင့္သည္။

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တို႕၏ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားမွာ * လူသားတို႔သည္ ဤေလာက၌ ေခတၱဧည့္သည္မ်ားသာျဖစ္သည္။

* ခရစ္ယန္ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ေကာင္းေသာ ကိုယ္က်င့္တရားရွိရန္ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ ဓမၼတရားမ်ားကိုလိုက္နာ က်င့္သုံးၾကရသည္။

*ခရစ္ယန္၌ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဟိျႏၵဴဘာသာမ်ားကဲ့သို႔ မတူေသာအခ်က္မွာ ဘံုအဆင့္ဆင့္မရွိပါ။ နိဗၸာန္ (ေကာင္းကင္ဘံု) ႏွင့္ ငရဲ ၂ ခုသာရွိသည္။

* လူသားသည္ အျပစ္မ်ားစြာလုပ္သည့္ ဗီဇရွိပါသည္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၊ အလႈအတန္းမ်ားလုပ္ျခင္း၊ တရားက်င့္ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းမွန္မွန္တက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ အျပစ္မ်ား လံုး၀မေျပေပ်ာက္ႏိုင္ပါ။ ထာ၀ရဘုရားကို ယံုၾကည္စြာျဖင့္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္မွသာလွွ်င္ အျပစ္မ်ားလႊတ္ေပးျခင္းခံရမည္။ (ေခါင္းေခါက္လိုက္၊ ၀န္ခ် ေတာင္းပန္လိုက္ ခဏခဏ အျပစ္လုပ္သူသည္ တကယ္ေနာင္တရသူမဟုတ္)။

ခရစ္ယာန္ႏွင့္ မူဆလင္ တို႔သည္ ထာ၀ရဘုရားတဆူတည္းရွိသည္ ကို သေဘာတူၾကသည္။ မြတ္ဆလင္တို ့၏ ကိုရမ္က်မ္းသည္ ေနာက္ ဆုံးေပၚေသာက်မ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စံုလင္သည္ဟူ၏။

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဟိျႏၵဴဘာသာ ယံုၾကည္ခ်က္ တို႔သည္ သဘာ၀ေလာက သိပၸံပညာႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီသည္ ထင္မွတ္ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေျခတင္ေျပာဆို၊ အျပန္အလွန္ေရးသားပါက ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို ခုံမင္ေသာ ခရစ္ယာန္ဘက္မွ ရံႈးသြားဖြယ္ရာရွိသည္။ Action Speak ဆိုသည့္အတိုင္း ခရစ္ယန္မ်ားက လက္ရွိကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမ်ားကို ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိေနပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မိမိ၏ ယခုဘ၀၊ ေနာင္ဘ၀ အတြက္ စိတ္ေအးရေသာ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ကို အေျခခံခိုင္မာရန္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းတက္ျခင္း၊ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း၊ ဘုရားသခင္ေရွ႔တြင္ ႏွိမ့္ခ်စြာ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း၊ ဘုရားကို ေၾကာက္ျခင္း၊ ဘုရား၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ တို႔ကိုသာ ပိုမိုနားလည္ရန္အေရးၾကီးပါသည္။

အျခားဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ အေျခတင္ေျပာဆိုပါက မိတ္ပ်က္တတ္ေသာေၾကာင့္ ဇြတ္ျငင္းခုန္တတ္သူမ်ားသတိျပဳရန္လုိအပ္ပါသည္။ မိမိေကာင္းလွ်င္ သူမ်ားဘာသာႏွင့္ လူမ်ိဳးအားလည္း အျပစ္ဟူ၍မျမင္ေတာ့ေခ်။

လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႕တန္ဖိုးကိုေလးစားပါ။

ဘဒင္

Sunday, October 24, 2010

လြတ္လပ္ေသာသူအျဖစ္ စံျမန္းႏိုင္ပါေစ

အိမ္တစ္လုံး အသက္ေပး၍ရခဲ့တယ္
အဲဒီအိမ္ ေခါင္မိုးကလွန္ နံရန္ေပါက္ျပဲ
ေအာက္ေျခမခိုင္ တိုင္ေတြယိုင္
ကမၻာ့ရြာအလယ္ မ်က္ႏွာငယ္
အက်ီးတန္ေလျပီ။

ထိုအိမ္အေၾကာင္း
အသက္ေပးခဲ့တဲ့ သူေတြ
သိမ်ားသိသြားရင္ျဖင့္
ေပးဆပ္သူေတြရဲ့ အမွားလား
ဆက္ခံသူေတြမိုက္လို႕လား
ၾကမၼာကံအျပစ္လား။

က်ေနာ္ကေတာ့ ဥာဏ္မမွီလို႕ မသိဘူး
ရာဇဝင္႐ိုင္းတာေတာ့ အမွန္ဘဲ

ၾကာျပီဆိုေတာ့
ေမ့တဲ့သူေတြလည္းေမ့ေလာက္ျပီ
ေမ့ဘို႕ၾကိဳးစားတဲ့သူေတြလည္းရွိလာျပီ
ေမြးခဲ့တဲ့ ေျမာက္ေတြလည္းမ်ိဳး႐ိုးပ်က္လာျပီ

ေက်းဇူးသိတတ္တဲ့ သူတခ်ိဳ႕
ေမ်ာက္ေတြရဲ့အႏၱရယ္ကိုမမႈ
ေက်းဇူးတင္လို႕ ေလးစားစြာ သတိရေနတုန္း ....။

ေကာင္းရာဘုံဘဝမွာ လြတ္လပ္ေသာသူအျဖစ္
စံျမန္းႏိုင္ပါေစ။

Reference : google

Sunday, October 17, 2010

Free Burma and reunited

Free Burma


Dedicated to all religions and nations, Rainbow, Village of peace


Ring Of Unity


Only our Pure heart will guide us freedom.
Free Burma and let's reunited.

Friday, October 8, 2010

ဒုကၡသည္ မာနမင္းသား


တ႐ုတ္ကဖိ ရွမ္းကအိ
ရွိတဲ့ဗမာ အေနာက္မွာ

ငါ့ညီေနာင္မ်ား

ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆို၏
ဒီမို အနစ္သာရကိုမသိ

လူ႕အခြင့္အေရးေတာင္းဆို၏
လူမ်ိဳးျခားကို အလိုမရွိ

ဘာသာတရား ကိုင္း႐ိႈင္း၏
လက္ေတြ႕မွာ တကယ္မက်င့္

မြန္ျမတ္ေသာ စိတ္ေစတနာ
ယဥ္ေက်းမႈ ျပတိုက္မွာ

တရားမွ်တပါတဲ့ မီဒီယာ
မိမိအလိုသာ ေရြးခ်ယ္တာ

ငတ္ေန ျပတ္ေနတာ တို႕ဗမာ
မာနမင္းသားက မေလွ်ာ့ပါ

ပညာဗဟုသုတ ခ်ိဳ႕တည့္ကာ
ေကာလဟာလ ယုံလြယ္တာ

ဘယ္အရပ္ေနေန ခိုက္ရန္မ်ား
အဲဒါ ဘီ႐ူမား။
................

(ေရာင္ျခည္ဦး)Saturday, October 2, 2010

ထိပ္ဆုံးမွ ေအာက္ဆုံးေရာက္ျမန္မာ

ယခင္ေခတ္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စာရိတၲေကာင္းမြန္ေသာလူမ်ိဳးအျဖစ္ လည္းေကာင္း ကမၻာ့ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ လက္ခံခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုခံခဲ့ရျပီး ကမၻာ့အလယ္တြင္ Burma ဟူေသာအမည္သည္ မ်က္ႏွာပန္းလွခဲ့သည္။

ယခုစစ္အာဏာရွင္ေခတ္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဒုကၡသည္ (သို႕) ကြၽန္ဘဝႏွင့္ သူမ်ားႏိုင္ငံသို႕မ်က္ႏွာငယ္စြာဝင္ခဲ့ၾကရသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ အေျခအေနသည္ စစ္အစိုးရ၏ ႏွစ္ရွည္ မတရားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ လူ႕အဆင့္အတန္းပို၍က်ဆင္းသည္ထက္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ယခု ကမၻာ့ေခတ္လူငယ္အခ်ိဳ႕တို႕သည္ Myanmar (သို႕) ယခင္က Burma ကို သိပ္မသိၾကေတာ့ေပ။ ႏိုင္ငံအေသးစားလားဟုပင္ ျပန္ေမးၾက၏။ သို႕ေသာ္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ကပ္ေနေသာ ထိုင္း၊ ေလာ၊ ကမ္ေဘာဒီးယားကို သိၾကေလသည္။ ဤသို႕ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕ ေသးသိမ္သြားရသည္မွာ လြန္စြာႏွေျမာစရာေကာင္းသည္။

စစ္အစိုးရဘက္မွ ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုသူမ်ားအား လိုက္လံဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္္ျပီး ျပည္သူမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ပိတ္ဆို႕ ထားသည္မွာ လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ့ေသာလုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရမွ တိုင္းျပည္တိုးတက္ရန္
ၾကိဳးပမ္းေနသည္ဟုဆိုျပီး အဘယ္ေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားငတ္မြတ္ေနရသနည္း။

ေစတီပုထိုးမ်ားတိုးခ်ဲ႕ခဲ့၏ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားကို ေထာင္ခ် သတ္ျဖတ္ျပီး ဘာသာေရးလြတ္လပ္မႈမ်ားကို ပိတ္ပင္တားစည္းေနရပါသနည္း။

ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈတိုးတက္ေစရန္ပံ့ပိုးသည္ဟုဝါဒျဖန္႕၏ အဘယ္ေၾကာင့္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသၼီးျပည့္တန္ဆာမ်ား တိုးမ်ားလာပါသနည္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္မ်ားကိုဖန္တီးေပးေနသည္ဟုေက်ာ္ျငာ၏ အဘယ္ေၾကာင့္ သူမ်ားႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား မ်ားလာပါသနည္း။

ယခင္ ျမန္မာ ၁၀ တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာကို ေကာင္းစြာေရးႏိုင္၊ ဖတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ၁၀ တန္းေက်ာင္းသား တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား အဂၤလိပ္စာကိုေကာင္းစြာမဖတ္တတ္၊ မေရးတတ္ေတာ့ေပ။ အစိုးရအသုံးမက်လို႕လား၊ ျပည္သူအသုံးမက်လို႕ဘဲလား။

ျမန္မာျပည္သူမ်ား စီးပြါးေရးက်ပ္တည္း၍ ငတ္မြတ္ျပီး သူမ်ားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ေတာင္းစားေနရသည့္ယခုေခတ္ကာလတြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မိန္းမမ်ား၊ သၼီးမ်ားတြင္စိန္တစ္ဝင့္ဝင့္၊ အိမ္ၾကီး ကားၾကီးမ်ားႏွင့္စည္းစိမ္ေပၚ၌ စံစားေနၾကသည္မွာ မည္သူတို႕၏ အသက္ႏွင့္ ဂုတ္ေသြးကို စုပ္ထား၍ ခ်မ္းသာေနၾကပါသနည္း။

ထိုစည္းစိမ္မ်ား၌ ယစ္မူးေနၾကသူမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးဆုတ္ယုတ္ေနၾကသည္ကိုေမ့ေလွ်ာ့၍ေနၾကျပီးလား။

ျမန္မာမီဒီယာမ်ား အာဏာရွင္ အလိုက်ကိုသာေဖာ္ျပႏိုင္ျပီး ျပည္သူမ်ားအား စြံ႕အ နား မၾကား ျဖစ္ေနရသည္မွာ မိမိတို႕ အာဏာေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္တည္းလား။

အျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားမွာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးမ်ား တိုးတက္ေစေရး၊ တိုင္းသူျပည္သားခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ၾကသည္မွာ လြန္စြာဂုဏ္ယူစရာေကာင္း၏။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ထိုကဲ့သို႕တိုင္းျပည္အက်ိဳးေဆာင္ရြက္ရန္ အရည္အခ်င္းမရွိၾကဘူးလား။ သို႕မဟုတ္ မိမိတို႕စစ္အုပ္စု ေကာင္းစားရန္ ေလာဘမ်ား ဖုံးလႊမ္းထားျပီလား .....

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခတ္က ျပည္သူခ်စ္ေသာတတ္မေတာ္၊ ယခုေခတ္ေတြျပည္သူေအာ့ႏွလုံးနာ၍ စစ္ေခြးဟုအေခၚခံရသူမ်ား တစ္ေန႕ ျပည္သူခ်စ္ေသာ တတ္မေတာ္သားမ်ား ျပန္ျဖစ္ႏိုင္ပါေစ။

ေရာင္ျခည္ဦး