Sunday, January 30, 2011

GONG XI FA CAI – 2011


ယခုက်ေရာက္လာေသာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ႏွစ္သစ္ပြဲေတာ္မွ ေနာက္ႏွစ္ ၁၀၀ တိုင္က်န္းမာရႊင္လန္းျပီး လိုအင္ဆႏၵမ်ားႏွင့္ျပည့္ဝၾက
ပါေစဗ်ား။

ျမန္မာျပည္ဖြားတ႐ုတ္မ်ားကို " GONG XI FA CAI – 2011 ပါသူငယ္ခ်င္း " လို႕ ႏႈတ္ခြန္းဆက္လိုက္ပါတယ္။


(ေရာင္ျခည္ဦး)

Friday, January 21, 2011

ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္မိရွာ (အပိုင္း ၅)

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ ထိန္းသိမ္းေပးထားေသာဗုဒၶဆင္းတုေတာ္

ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလုံး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကိုၾကည့္ျပီး သတိသံေဝဂရၾကေစရန္ ဤေဆာင္းပါးကိုတင္ဆက္သည္။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ မုန္းတီးမႈ၏အက်ိဳးတရားမ်ားကို ေကာင္းစြာ သိနားလည္သည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ မုန္းတီးမႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိတို႕၏ ဘဝကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ၾကေသာသူတို႕ကို ျမတ္စြာဘုရားျမင္ေတြ႕ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ '' မုန္းတီးမႈေၾကာင့္ မုန္းတီးမႈသည္ မျပီးဆုံးႏိုင္ '' '' သင္အမုန္းပြါးေလေလ အေျခအေနပိုဆိုးရြားေလေလ'' ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသားမိန္႕ၾကားႏိုင္ခဲ့သည္။

သင္ကကြၽန္ုပ္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုပိုမုန္းလာ၏။ ဤသို႕ျဖင့္ မုန္းတီးမႈက တဆင့္ဆင့္တိုးပြါးလာရာ သင္ႏွင့္ ကြၽန္ုပ္တို႕သည္ ကြၽန္ုပ္တို႕အခ်င္းခ်င္းမုန္းတီးမႈဟူေသာ မီးေလာင္တိုက္တြင္ ေလာင္ျမိဳက္ျခင္းခံရသည္အထိျဖစ္၏။ ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ တဘက္ဘက္က အမုန္းပြါးမႈကို ရပ္တန္႕ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရား ျမင္ေတာ္မူ၏။

တဘက္ဘက္ကျဖစ္ေစသို႕မဟုတ္ ႏွစ္ဘက္စလုံးကျဖစ္ေစ၊ မုန္းတီးမႈကိုမိတ္ျဖစ္မႈႏွင့္ သို႕မဟုတ္ ခ်စ္ခင္မႈႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ေအာင္မၾကိဳးစားလွ်င္ ဤမုန္းတီးမႈ အစဥ္အတန္းသည္ မည္သည့္အခါမွ် ဆုံးခန္းတိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္၊ ဗုဒၶဝါဒႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘဝ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၅-၅၆)

ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္မိရွာ ေနာက္ဆက္တြဲ အပိုင္း ၅

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ျဖင့္ ကမၻာ႔ဗုဒၶဘာသာ သာသနာျပဳအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းထားသည္။
ယင္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ကိုရီယားႏိုင္ငံတို႕ကဦးစီးျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအဖြဲ႕တြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါကိစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၾကီးမားေသာအေနအထားျဖင့္ ပါဝင္လႈပ္ရွားေနၾကပါသည္။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ မူဆလင္ အမ်ားစုရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္ကိုသတိျပဳပါ။ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွိ ဗုဒၶသာသနိကအေဆာက္အအုံမ်ားကို
အစိုးရကဦးစီး၍ က်က်နနျပင္ဆင္မြမ္းမံေပးသည္။ အင္ဒိုနီးရွားရွိ ေဗာဓိရာဗုဒၶဘုရားၾကီးကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ယူနက္စကိုအကူအညီျဖင့္ IBM ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ကို အသုံးျပဳကာျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ သူတို႕ႏိုင္ငံတြင္ ဥပုသ္ေန႕တြင္ ႐ုပ္သံလႊင့္ျဂိဳလ္တုမွေန၍ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား ဗုဒၶတရားေတာ္ကိုေဟာၾကားသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႕ သြားေရာက္သာသနာျပဳခြင့္ျပဳထားသည္။

ေနာက္ထပ္အေကာင္းဆုံးစံနမူနာအျဖစ္ စကၤာပူႏိုင္ငံကို ေလ့လာေစလိုပါသည္။ ယင္းႏိုင္ငံသည္ ခရစ္ယန္၊ မူဆလင္၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ ရွင္တို၊ ဂ်ဴး၊ ဟိႏၵဴ၊ ဆစ္ခ္ဟူ၍ ဘာသာေပါင္းစုံေနထိုင္ေသာေသးငယ္လွေသာ ကြၽန္းငယ္ေလးတခုျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာဝင္အားလုံး၊ လူမ်ိဳးအားလုံးသည္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး
အထူးေလးစားစြာ ဆက္စံၾကသည္ (အခ်ိဳ႕ေရႊျမန္မာတို႕၏ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ေတာ့
အရမ္းကိုကြာပါသည္)။

သူတို႕အတြက္အေရးအၾကီးဆုံးအခ်က္သည္ကား သူတို႕ႏိုင္ငံတိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္းသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ယင္းႏိုင္ငံရွိ တ႐ုတ္၊ အႏၵိယ၊ မေလး စသည္ျဖင့္ လူမ်ိဳးအားလုံးသည္ မိမိကိုယ္ကို '' ဆင္ကာပူရီယန္ '' ဟူ၍ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႕သည္ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားစပ္ၾကားတြင္ ဂုဏ္ရွိစြာဦးေမာ့ေနႏိုင္ရျခင္းမွာ တူညီေသာႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ဓါတ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ယေန႕အာရဗ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မူဆလင္မ်ားအျပင္ ခရစ္ယန္မ်ား၊ ဂ်ဴးမ်ား၊ ဟိႏၵဴမ်ားလည္းေနထိုင္သည္။ အာရဗ္ႏိုင္ငံစုတြင္ ခရစ္ယန္ဦးေရစုစုေပါင္း ၇ သန္းေက်ာ္ရွိသည္။ အီဂ်စ္ျပည္သား ဘုတ႐ို႕စ္ဂါလီသည္ ကုလႅသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူသည္ ခရစ္ယန္ျဖစ္သည္။ သူ၏ဇနီးျဖစ္သူသည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႕ပင္ အီရတ္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ခရစ္ယန္မ်ားသည္ အေရးပါလွေသာအစိုးရဌာနမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ရသည္။


ယေန႕ကမၻာေပၚတြင္ လြတ္လပ္ေသာမူဆလင္ႏိုင္ငံ ၅၄ ႏိုင္ငံရွိသည္။ သူတို႕တြင္ O.I.C ဟုေခၚေသာအဖြဲ႕အစည္းရွိသည္။ ယင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ အာဖရိကညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အာဆီယံအဖြဲ႕ရွိသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ကုလႅသမဂၢတြင္ သူတို႕၏စုစုေပါင္းအင္အားမွာ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေနသည္။ သူတို႕လိုခ်င္ေသာပုံစံကို အင္အားၾကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အေပးအယူလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုခုတြင္ မူဆလင္လူနည္းစုတို႕ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံရသည္ဟု သတင္းျဖစ္ပြါးလ်င္ ကုလႅသမဂၢရုံးၾကီးပင္ တုန္လႈပ္သြားရေအာင္ သူတို႕ကလႈပ္ရွားေလ့ရွိသည္။

ေနာက္အပိုင္းဆက္ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါဦးမည္။


(ေရာင္ျခည္ဦး)