Saturday, April 23, 2011

ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္မိရွာ အပိုင္း ၇

ျမတ္စြာဘုရားသည္ မုန္းတီးမႈ၏အက်ိဳးတရားမ်ားကို ေကာင္းစြာ သိနားလည္သည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ မုန္းတီးမႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိတို႕၏ ဘဝကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ၾကေသာသူတို႕ကို ျမတ္စြာဘုရားျမင္ေတြ႕ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ '' မုန္းတီးမႈေၾကာင့္ မုန္းတီးမႈသည္ မျပီးဆုံးႏိုင္ '' '' သင္အမုန္းပြါးေလေလ အေျခအေနပိုဆိုးရြားေလေလ'' ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသားမိန္႕ၾကားႏိုင္ခဲ့သည္။

သင္ကကြၽန္ုပ္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုပိုမုန္းလာ၏။ ဤသို႕ျဖင့္ မုန္းတီးမႈက တဆင့္ဆင့္တိုးပြါးလာရာ သင္ႏွင့္ ကြၽန္ုပ္တို႕သည္ ကြၽန္ုပ္တို႕အခ်င္းခ်င္းမုန္းတီးမႈဟူေသာ မီးေလာင္တိုက္တြင္ ေလာင္ျမိဳက္ျခင္းခံရသည္အထိျဖစ္၏။ ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ တဘက္ဘက္က အမုန္းပြါးမႈကို ရပ္တန္႕ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရား ျမင္ေတာ္မူ၏။

တဘက္ဘက္ကျဖစ္ေစသို႕မဟုတ္ ႏွစ္ဘက္စလုံးကျဖစ္ေစ၊ မုန္းတီးမႈကိုမိတ္ျဖစ္မႈႏွင့္ သို႕မဟုတ္ ခ်စ္ခင္မႈႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ေအာင္မၾကိဳးစားလွ်င္ ဤမုန္းတီးမႈ အစဥ္အတန္းသည္ မည္သည့္အခါမွ် ဆုံးခန္းတိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္၊ ဗုဒၶဝါဒႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘဝ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၅-၅၆)

ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္မိရွာ ေနာက္ဆက္တြဲ အပိုင္း ၇

ယေန႕ေခတ္ကာလသည္ လြတ္လပ္ေရးရျပီး နစ္၆၀ေက်ာ္ကာလျဖစ္သည္။ ကုလားမ်ားသည္လည္း မူလကုလားမ်ားႏွင့္မတူေတာ့။ ဗမာလူမ်ိဳးတို႕ႏွင့္မျခား စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ႐ုပ္ရည္တူလာသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာလုပ္ေဆာင္ေသာကိစၥမ်ားကို သူတို႕အားလုံးသိေနၾကသည္။ သူတို႕၏႐ုပ္ရည္သည္ ဗမာႏွင့္တူသည္။ အထက္အညာေဒသရွိ မူဆလင္မ်ားမွာ သာ၍ပင္ ဗမာမ်ားႏွင့္ခြဲျခားရန္ခက္ခဲသည္။ အေရးၾကီးဆုံးအခ်က္မွာ သူတို႕အတြင္းျမန္မာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ေပၚထြန္းေနရန္သာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတေလွ်ာက္ ဗ်တ္ဝိ၊ ဗ်တၱမွအစ ဆရာၾကီးဦးရာဇက္အဆုံး သူတို႕သည္ ဗမာလူမ်ိဳးတို႕ႏွင့္အတူ ေသြးစည္းညီညြတ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံကိုသစၥာေဖာက္သည္ဟူေသာ အစဥ္အလာဆိုးသည္ သူတို႕တြင္မရွိခဲ့ေၾကာင္း ႐ိုးသားစြာဝန္ခံရဲရပါမည္။ စြန္႕စားျခင္းဝါသနာပါ၍ ဖိႏွိပ္မႈကိုအလူးအလဲခံခဲ့ရသည္။ သူတို႕တြင္မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မရွိလ်င္သူတို႕သည္ တ႐ုတ္မ်ားကဲ့သို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးမွ တသီးတျခားေနမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘာသာမွ မူဆလင္မ်ားျဖစ္လာသည့္နည္းတူပင္ မူဆလင္မွ ဗုဒၶဘာသာသို႕ကူးေျပာင္းသူမ်ားလည္းအမ်ားအျပားရွိသည္။ ထင္ရွားေသာသူမ်ားကို ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပရလ်င္ သခင္ဘေသာင္း၊ ဦးသန္႕၊ ဒဂုဏ္ဦးဘတင္၊ ဘၾကီးဘေဖ၊ ေဒါက္တာေမာင္ဒီ၊ ဦးဘသန္းထက္၊ ေတးသံရွင္ အလီ၊ ႐ုပ္ရွင္မင္းသားေက်ာ္ေဆြ၊ ေရႊဘ၊ ခ်ိဳျပဳံး၊ ေမဝင္းေမာင္၊ ေက်ာ္သူ၊ စသည္ျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ စစ္ဖက္နယ္ဖက္ အႏုပညာေလာကမွ ထင္ရွားေသာ ပုဂိၢဳလ္အမ်ားအျပားရွိသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ကြၽန္ေတာ္တို႕က လူမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ေသာကရွိသကဲ့သို႕ မူဆလင္မ်ားသည္လည္း ဤကိစၥကိုေသာကထားၾကသည္ပင္။

ဗမာအမ်ိဳးသမီးကိုယူလ်င္ ဘယ္၍ဘယ္မွ်ေပးမည္ဟူေသာ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္သည္ ယေန႕ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မူဆလင္တို႕၏အေျခအေနကိုေလ့လာၾကည့္ျပီးမွ မွတ္ခ်က္ခ်သင့္သည္။ မူဆလင္မ်ားသည္ ဗမာလူမ်ိဳးနည္းတူခ်မ္းသာသူမ်ားသလို၊ လူလတ္တန္းစားလည္းရွိသည္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွအေထာက္အပံ့မ်ားရမည္ဆိုလ်င္ မူဆလင္တို႕၏ အေျခအေနသည္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးသာသာေရာက္ရွိႏိုင္သည္။ ျမိဳ႕သစ္မ်ားေန ဆင္းရဲစုတ္ျပတ္ေနေသာ မူဆလင္မ်ားက ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ လမ္းမေပၚတြင္ပိုက္ဆံလိုက္ေတာင္းေနပုံ ျမင္ကြင္းကပင္လ်င္ ယင္းသူတို႕၏အေျခအေနမွန္ကို သိႏိုင္ပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ယင္းသို႕ေသာဝါဒျဖန္႕ခ်ီခ်က္မ်ားသည္ မုန္းတီးေရးကိုဦးတည္၍သာျဖစ္၍ ဆင္ျခင္သုံးသပ္တတ္သူအဖို႕ လက္ခံႏိုင္ေသာအေျခအေနပင္ မရွိႏိုင္ပါ။

'' အမ်ိဳးေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္ရ'' စာတမ္းေၾကာင့္ ၾကီးမားေသာပဋိပကၡႏွင့္ အၾကပ္အတည္းကိုသာေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိမူဆလင္မ်ားကိုေစာင့္ၾကပ္ေသာအေရွ႕ဖ်ားေဒသ မူဆလင္အသင္းရွိေနသည္။ ကမၻာ့မူဆလင္အဖြဲ႕ကို ေဆာင္ဒီရွိ ဂ်စ္ဒါျမိဳ႕တြင္ရုံးခ်ဳပ္ထားရွိသည္။ ယင္းအဖြဲ႕သည္ အဖြဲ႕သားအားလုံးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမူဆလင္မ်ားအေရးႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႕က တာဝန္ယူရသည္။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သလို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို သင္တန္းေပးေသာအဖြဲ႕၊ လက္နက္ေပးေသာအဖြဲ႕စသည္ျဖင့္တရားမဝင္ဖြဲ႕ထားေသာအဖြဲ႕မ်ားလည္းရွိသည္။ အေရးၾကဳံက သူတို႕ကလက္မေႏွးၾကေပ။ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားကို အာဖဂန္နစၥတန္၊ အီရန္ႏွင့္ လစ္ဗ်ားတို႕က အထူးအားေပးသည္။

ျမန္မာမူဆလင္မ်ား၏ ပလီဝတ္ေက်ာင္းမ်ားက်ဴးေက်ာ္ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ ရြာငယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႕အိမ္ယာမ်ားဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးအရႏွိပ္ကြတ္ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာမူဆလင္မ်ားမွ လက္နက္စြဲကိုင္ကာ သူတို႕၏ျပႆနာကို ေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းကိုမသုံးစြဲသည့္အတြက္ အာဖဂန္ရွိ အိုေမာက '' ျမန္မာမူဆလင္တို႕သည္ သူရဲေဘာေၾကာင္လြန္းသည္ '' ဟုဗ်ဴးခန္းတြင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မူဆလင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႕၏ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္တို႕သည္အၾကမ္းဖက္လမ္းစဥ္ကို ရြံရွာသူမ်ားျဖစ္ပုံရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္အသီးသီးတြင္ရွိခဲ့ေသာ ေသာင္းက်န္းသူတို႕ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဆုတ္ယုတ္လာပုံကို ျမန္မာမူဆလင္တို႕သိသည္။ မုန္းတီးမႈႏွင့္ျပဳစုထားေသာ '' မ်ိဳးေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္ရ '' လမ္းေၾကာင္းသည္ မလြဲမေသြပင္ ယင္းအနိဌာရုံသို႕တြန္းပို႕ေနသည္။ ယုတ္စြအဆုံး မူစလင္တို႕သည္ ပဋိပကၡကိုေရွာင္ရင္းႏွင့္ ေဒသတခုဝယ္စုမိသြားၾကလိမ့္မည္။ ယင္းေဒသသည္ အနာဂတ္၏ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ကိုဆိုဗိုျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕သည္ ဤလမ္းေၾကာင္းကို အတတ္ႏိုင္ဆုံးေရွာင္ရွားၾကရပါမည္။ သို႕မွသာလ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးသည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲမည္ျဖစ္သည္။

ျပင္ပမွေသြးထိုးေပးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႕သည္ သူတို႕ႏိုင္ငံတြင္ မၾကာခဏျဖစ္ပြါးေလ့ရွိေသာ ေသြးေခ်ာင္းစီးမႈမ်ားကို ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ေပၚေပါက္ေစလိုၾကသည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္တို႕သည္ အိႏၵိယမွလာျပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကိုတရားဓမၼပို႕ခ်သေယာင္၊ ကမၼဌာန္းတရားပို႕ခ်သေယာင္ အတိတ္က မူဆလင္ႏွင့္ ရန္ျငိႈးမ်ားကို ကလဲ့စားေခ်ျခင္းျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕သကၤန္းဝတ္ဘုရားသားေတာ္မ်ားပင္ ဤကိစၥတြင္လက္ဝင္ေနၾကျခင္းက ေမတၱာအရင္းခံဗုဒၶဝါဒကို ပိုျပီး႐ုပ္ဆိုးေစပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ အစဦးကာလတြင္သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဟိႏၵဴကုလားမ်ားသည္ သူတို႕ႏိုင္ငံကိုျပန္ခဲ့ၾကသည္။ စက္ရုံမ်ားကို ျပည္သူပိုင္သိမ္းခံရသည္။ ထိုတရားဓမၼပို႕ခ်ေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီး၏စက္ရုံသည္လည္း ျပည္သူပိုင္စာရင္းဝင္ျဖစ္သည္ကို သတိခ်ပ္ေစလိုပါသည္။ သူ၏တပည့္မ်ားျဖစ္ေသာပါရဂူႏွင့္ ႏွစ္ဖက္လွတို႕မွာ ဆရာၾကီး၏ေပးကမ္းမႈအေပၚမူတည္ေန သံေယာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤပုဂၢိဳလ္တို႕တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဗာရာဏသီ ဟိႏၵိဴတကၠသိုလ္မွဆင္းလာသူလည္းပါျပီး ဟိႏၵိဴဘာသာဝင္တို႕က ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားကို သူတို႕၏ဘုရားဝင္စားသူအျဖစ္ေလာက္သာ လက္ခံျခင္းသာလ်င္ျပဳသည္ကိုလည္း သတိခ်ပ္ပါ။

ယေန႕ကြၽန္ေတာ္တို႕လုပ္ေဆာင္ရမည့္အလုပ္သည္ကား ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ပံ့ပိုးေနေသာ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာထြန္းကားေရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။


(ေရာင္ျခည္ဦး)

Wednesday, April 13, 2011

အတာေရလိုေအးျပီး ပိေတာက္ကဲ့သို႕ေမႊးပါေစ...