Sunday, November 28, 2010

ဘုံေပ်ာက္မွာ စိုးေၾကာက္မိရွာ ( အပိုင္း ၂ )


ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလုံး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကိုၾကည့္ျပီး သတိသံေဝဂရၾကေစရန္ ဤေဆာင္းပါးကိုတင္ဆက္သည္။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ မုန္းတီးမႈ၏အက်ိဳးတရားမ်ားကို ေကာင္းစြာ သိနားလည္သည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ မုန္းတီးမႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိတို႕၏ ဘဝကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ၾကေသာသူတို႕ကို ျမတ္စြာဘုရားျမင္ေတြ႕ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္
'' မုန္းတီးမႈေၾကာင့္ မုန္းတီးမႈသည္ မျပီးဆုံးႏိုင္ '' '' သင္အမုန္းပြါးေလေလ အေျခအေနပိုဆိုးရြားေလေလ''
ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသားမိန္႕ၾကားႏိုင္ခဲ့သည္။ သင္ကကြၽန္ုပ္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုပိုမုန္းလာ၏။ ဤသို႕ျဖင့္ မုန္းတီးမႈက တဆင့္ဆင့္တိုးပြါးလာရာ သင္ႏွင့္ ကြၽန္ုပ္တို႕သည္ ကြၽန္ုပ္တို႕အခ်င္းခ်င္းမုန္းတီးမႈဟူေသာ မီးေလာင္တိုက္တြင္ ေလာင္ျမိဳက္ျခင္းခံရသည္အထိျဖစ္၏။ ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ တဘက္ဘက္က အမုန္းပြါးမႈကို ရပ္တန္႕ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရား ျမင္ေတာ္မူ၏။

တဘက္ဘက္ကျဖစ္ေစသို႕မဟုတ္ ႏွစ္ဘက္စလုံးကျဖစ္ေစ၊ မုန္းတီးမႈကိုမိတ္ျဖစ္မႈႏွင့္ သို႕မဟုတ္ ခ်စ္ခင္မႈႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ေအာင္မၾကိဳးစားလွ်င္ ဤမုန္းတီးမႈ အစဥ္အတန္းသည္ မည္သည့္အခါမွ် ဆုံးခန္းတိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္၊ ဗုဒၶဝါဒႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘဝ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၅-၅၆)

ဘုံေပ်ာက္မွာ စိုးေၾကာက္မိရွာ ေနာက္ဆက္တြဲ အပိုင္း ၂

တခါတရံတြင္မူ အိႏၵိယ၏႐ိုးရာဓေလ့မ်ား၊ အႏုပညာမ်ားကို မူဆလင္တို႕က ပိုမိုစြဲျမဲစြာထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္းေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ (ျမန္မာစစ္အစိုးရလို) ဘာသာေရးကို သူတို႕အာဏာရရွိေရးအတြက္ အသုံးခ်ေလ့ရွိသည္။ အယုဒၶယဗလီေက်ာင္းေျမေနရာသည္ ဟိႏၵဴဘုရားပြင့္ရာ ေနရာျဖစ္သည္ဟု အတိုက္အခံတို႕က ႏိုင္ငံေရးအရအသုံးခ်ခဲ့သည္။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႕တြင္ ဟိႏၵဴအစြန္းထြက္မ်ားက အယုဒၶယဗလီေက်ာင္းကိုဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးသိမ္းပိုက္ခဲ့ရာ ယင္း၏ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းေျမာက္မ်ားစြာ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ ယင္းအယုဒၶယဗလီကိစၥေၾကာင့္အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ႐ူပီေငြကုေဋေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ဆုံးရွုံးျပီး၊ လူေပါင္း တစ္သိန္းနီးပါးေသခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ကုန္သြယ္ဖက္ မူဆလင္ႏိုင္ငံမ်ားဝယ္ ေစ်းကြက္လက္လြတ္ဆုံးရွုံးခဲ့ရသည္။ ယင္းသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌သာမဟုတ္ ဥရာပတိုက္ရွိ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံအထိျဖစ္ခဲ့ရသည္။ မူဆလင္တို႕သည္ သူတို႕ဘာသာဝင္မ်ားကို ကမၻာ၏ဘယ္အရပ္ေဒသတြင္မဆိုထိခဲ့လွ်င္ သူတို႕ဘက္ကတန္ျပန္ကလဲ့စားေခ်သည့္အေလ့ရွိသည္။

၁၉၈၇ ဝန္းက်င္တြင္ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ေညာင္တုန္းျမိဳ႕တြင္ ဗလီဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ မူဆလင္တို႕၏ အိမ္ယာမ်ားဖ်က္ဆီးခံခဲ့ၾကရသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွိ ေဗာေရာဗုေဒၶာဘုရားေက်ာင္း၏ အရံေစတီတစ္ဆူကိုဖ်က္ခဲ့သည္တို႕ကိုမေမ့အပ္ေပ။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ဗလီဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ျမန္မာတို႕မွဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည့္ သတင္းေၾကာင့္ ကမၻာ႔မူစလင္တို႕ မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ရာ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံရွိ တာလီဘန္တို႕က သူတို႕ႏိုင္ငံရွိေတာင္ၾကီးထက္တြင္ ထုလုပ္ထားသည့္ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶဘုရား႐ုပ္ထုကို ေဖာက္ခြဲျဖစ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ေသးသည္။ ဤကိစၥကို ကုလသမဂၢယူနက္စကိုက ေမတၱာရပ္ခံမွ သူတို႕လက္ေလ်ာ႔လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႕ဗုဒၶအထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အဦးအမ်ားအျပားသည္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ ပါကိစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားအျပားရွိေနသည္။

သူတို႕သည္ ယင္းအထိမ္းအမွတ္မ်ားကို သူတို႕၏ေရွ႕ေဟာင္းအေမြအႏွစ္အျဖစ္ဂုဏ္ယူေဖာျပေလ့ရွိသည္။ ပါကိစၥတန္ႏိုင္ငံသည္ တကၠသီလာအပါအဝင္ ယင္းေရွးေဟာင္းဂႏၶာရ ယဥ္ေက်းမႈကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ႏွစ္စဥ္ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားထံမွ ႏိုင္ငံျခားေငြအမ်ားအျပား သန္းခ်ီရရွိေနသည္။

ကြၽန္ေတာ္မူစလင္ႏိုင္ငံတြင္ မူစလင္တို႕စပ္ၾကားတြင္ေနထိုင္ခဲ့စဥ္က ဘာသာေရးဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္ေသာ ပါရဂူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ဘူးပါသည္။ သူတို႕အဆိုအရ မူစလင္တဦးသည္ အျခားဘာသာဝင္တဦးကို တနည္းနည္းျဖင့္ဒုကၡေပးခဲ့လွ်င္လည္းေကာင္း၊ အျခားဘာသာတို႕၏ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကိုဖ်က္ဆီးခဲ့လွ်င္လည္းေကာင္း၊ သူတို႕၏အလႅာဟ္ဘုရားက အျပစ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသူသည္ ငရဲက်မည့္အေၾကာင္း သူတို႕ဘုရားစာကိုရမ္က်မ္းတြင္ ပညတ္ထားေၾကာင္းေျပာျပၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္းအတိတ္ကာလက မူဆလင္တို႕မွာ ဗုဒၶဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္းေျပာျပရာ ထိုပါရဂူပညာရွင္တို႕က အကိုးအကားျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ယင္းစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကိုရွင္းျပခဲ့သည္။

BC 6 ရာစုေခတ္မွစ၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဘာသာကိုးကြယ္မႈသမိုင္းတြင္ ဗုဒၶသာသနာသည္ သူ၏ဇာတိေျမတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၆၀၀ ခန္႕တိတိ တည္တံ့ခဲ့သည္။ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁ မွ ၈ ရာစုႏွစ္မ်ားတြင္ ဗုဒၶသာသနာသည္ အိႏၵိယေျမမွလုံးဝေျပာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္။ ဤသို႕ပ်က္သုဥ္းရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္း သုံးခုမွာ -

ရွင္ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူခဲ့ေသာ ဘီစီ ၅ ရာစု ကုန္လုနီးကာလအတြင္း ရွင္ဗုဒၶထူေထာင္ခဲ့ေသာ ဓမၼဝါဒီတို႕အားေကာင္းေနသည္ျဖစ္၍ တလုံးတစည္းတည္းဂုဏ္ေရာင္ထြန္းေျပာင္ခဲ့ရသည္။ သို႕ေသာ္ ဒုတိယသဂၤ ါယနါတင္ပြဲ (ဘီစီ ၄ ရာစု) ႏွင့္ တတိယ သဂၤ ါယနါတင္ပြဲ (ဘီစီ ၄ ရာစု)တို႕ က်င္းပခ်ိန္တြင္ဗုဒၶသံဃအဖြဲ႕သည္ ဂိုဏ္းကြဲ (၁၈) ခုအထိကြဲခဲ့ရသည္။ မူလပင္မအုပ္စုၾကီးအသြင္မွ ေထရဝါဒဂိုဏ္း၊ သဗၸတၱိဝါဒဂိုဏ္း၊ မဟာသံယိတဂိုဏ္းၾကီးမ်ားအျဖစ္ အျပိဳင္အဆိုင္နယ္ျဖန္႕၍ သာသနာျပဳခဲ့သည္။ ဤေခတ္တြင္ သဗၸတၱိဝါဒဂိုဏ္း ႏွင့္ သံယိတဂိုဏ္းတို႕၏အယူဝါဒသည္ မူလေထရဝါဒဂိုဏ္းႏွင့္ သိသိသာသာကြဲျပားသြား၍ အမ်ားၾကိဳက္ဘာသာေရးအသြင္ ကူးေျပာင္းပုံပ်က္သြားကာ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာဟူ၍ တသီးတျခားထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ေနာက္အပိုင္းဆက္ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါဦးမည္။


(ေရာင္ျခည္ဦး)

Saturday, November 20, 2010

ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္မိရွာ ( အပိုင္း ၁ )

နေမာတသ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၺာသမၺဳဒၶႆ

အပိုင္း ၁

ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလုံး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကိုၾကည့္ျပီး သတိသံေဝဂရၾကေစရန္ ဤေဆာင္းပါးကို မူရင္းအတိုင္းတင္ဆက္လိုက္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ မုန္းတီးမႈ၏အက်ိဳးတရားမ်ားကို ေကာင္းစြာ သိနားလည္သည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ မုန္းတီးမႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိတို႕၏ ဘဝကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ၾကေသာသူတို႕ကို ျမတ္စြာဘုရားျမင္ေတြ႕ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ '' မုန္းတီးမႈေၾကာင့္ မုန္းတီးမႈသည္ မျပီးဆုံးႏိုင္ '' '' သင္အမုန္းပြါးေလေလ အေျခအေနပိုဆိုးရြားေလေလ''
ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသားမိန္႕ၾကားႏိုင္ခဲ့သည္။

သင္ကကြၽန္ုပ္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုမုန္း၏။ ကြၽန္ုပ္ကသင့္ကိုပိုမုန္းလာ၏။ ဤသို႕ျဖင့္ မုန္းတီးမႈက တဆင့္ဆင့္တိုးပြါးလာရာ သင္ႏွင့္ ကြၽန္ုပ္တို႕သည္ ကြၽန္ုပ္တို႕အခ်င္းခ်င္းမုန္းတီးမႈဟူေသာ မီးေလာင္တိုက္တြင္ ေလာင္ျမိဳက္ျခင္းခံရသည္အထိျဖစ္၏။ ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ တဘက္ဘက္က အမုန္းပြါးမႈကို ရပ္တန္႕ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရား ျမင္ေတာ္မူ၏။

တဘက္ဘက္ကျဖစ္ေစသို႕မဟုတ္ ႏွစ္ဘက္စလုံးကျဖစ္ေစ၊ မုန္းတီးမႈကိုမိတ္ျဖစ္မႈႏွင့္ သို႕မဟုတ္ ခ်စ္ခင္မႈႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ေအာင္မၾကိဳးစားလွ်င္ ဤမုန္းတီးမႈ အစဥ္အတန္းသည္ မည္သည့္အခါမွ် ဆုံးခန္းတိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။
(ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္၊ ဗုဒၶဝါဒႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘဝ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၅-၅၆)

ကြၽန္ေတာ္သည္ဗုဒၶဘာသာဝင္အျငိမ္းစား သံအမတ္ၾကီးတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သက္တမ္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းတာဝန္ကို ၃၅ ႏွစ္မွ် ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ကံအားေလွ်ာ္စြာ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္မူစလင္မ်ားရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေနပါသည္။ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ပါကစၥတန္၊ အီဂ်စ္ျပည္၊ ယူဂိုစလပ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္ခဲ့ရပါသည္။ ဤသို႕အားျဖင့္ ယင္းေဒသရွိမူစလင္မ်ားအေၾကာင္းကို အနီးကပ္ ေလ့လာခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ မ်ားမၾကာမီက ျဖန္႕ခ်ီေနေသာ '' မ်ိဳးေပ်ာက္ မွာစိုးေၾကာက္ရ '' အမည္ရွိ မူစလင္ဆန္႕က်င္ေရး (ဝါ) ကုလားမူစလင္ဆန္႕က်င္စာတမ္းတစ္ခုကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

ဤစာတမ္းပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္တရားဝင္ျဖန္႕ခ်ီေနေသာ အာရိယာစမာခ်္ (ေခၚ) အာရိယာသမဂၢအဖြဲ႕၊ R.S.S ၊ ဂ်န္နဆင္းစသည္ျဖင့္ ဟိႏၵဴတယူသန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စာတမ္းပါအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္ကစ၍ မူစလင္ဆန္႕က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္လာခဲ့ရာ အိႏၵိယတိုက္နယ္ေဒသတြင္ ပါကစၥတန္ ႏွင့္ အိႏၵိယဟူ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံေပၚထြန္းလာျခင္းသည္သာ အမွတ္ထင္ခဲ့ရသည္။ မူစလင္လူမ်ိဳးမ်ားရွိရာေဒသသည္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံအျဖစ္ခြဲထြက္သြားေသာ္လည္း ယေန႕အထိ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္မူစလင္တို႕ အင္အားကားၾကီးထြားဆဲပင္ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္လိုေသာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မူစလင္တို႕ႏွင့္ အေပးအယူျပဳလုပ္ရေလ့ရွိသည္။ အရင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ V.I.P ဟိႏၵဴအစြန္းထြက္ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ပင္ အာဏာရရွိရန္ သူတို႕၏ မူစလင္ဆန္႕က်င္ေရးေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္ ခံယူခ်က္ေစာင္ပုဒ္မ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ရသည္။

'' မ်ိဳးေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္ရ '' စာတမ္းတြင္ပါဝင္သကဲ့သို႕ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဟိႏၵဴမ်ားသည္ မူစလင္မ်ားကိုမုန္းတီးသည္။ အတိတ္ကခဲမွန္ဖူးသည္ဟူေသာ ေရးသားခ်က္ကား လုံးဝပင္မွားယြင္းေနေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ေနသည္။ တခါတရံျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းမွအပ အိႏၵိယသားတို႕သည္ တူညီေသာအမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ ထားရွိၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ေနာက္အပိုင္းဆက္ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါဦးမည္။


(ေရာင္ျခည္ဦး)

Thursday, November 18, 2010

စစ္ေတြ-အမ္း ရထားလမ္းကို အေၾကာင္းျပျပီး ရခိုင္ေရွ႕ေဟာင္း ယဥ္ေက်းမူ အေမြအႏွစ္မ်ားကို စစ္အစိုးရမွ ဖ်က္ဆီးျပီ

11/16/2010 စစ္ေတြ - အမ္း ရထားလမ္းကို အေၾကာင္းျပျပီး ေရွးေဟာင္း ေျမာက္ဦးျမိဳ႕ ရွိ ရခိုင္ေရွ႕ေဟာင္း ေစတီ၊ ပုထိုးမ်ား၊ က်ံဳးမ်ားကို လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ပတ္ခန္႕က စတင္ျပီး ေျမတူး စက္မ်ားျဖင့္ ျဖိဳဖ်က္ေနေၾကာင္း ေျမာက္ဦး ျမိဳ႕ခံမ်ားက နိရဥၥရာသို႕ ေျပာ သည္။

ယခု ျဖိဳဖ်က္ခံေနရသည့္ ဘုရားမ်ားႏွင့္ သမိုင္း၀င္ေနရာ အမည္မ်ားကို ေျမာက္ဦးျမိဳ႕မွ သမိုင္း သုေတသီ တဦးက ယခုကဲ့သို႕ေျပာသည္။

“အခု ျပည္စုိးၾကီးဘုရားကိုေရာက္သြားပါျပီ။ အဲဒီ ဘုရားလည္း တျခမ္းပ်က္သြားပါျပီ။ အဲဒီကေန မင္းသမီး တံတိုင္း၊ ရဲလွတံတိုင္း၊ ေနာက္ ရဲလွကုန္း၊ ေနာက္ျပီး ရဲလွခံတပ္၊ အခု ရဲလွ ခံတပ္ကိုလည္း ျဖိဳဖ်က္ေနျပီ။ အဲဒီကေန ေျမာက္ဦးျမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ကို ရထားလမ္း ေဖါက္သြားပါမယ္။ ျပီးမွ ပင့္ကူေတာင္ျပင္ကို ေရာက္မယ္။ အဲဒါက ဘုရင္ေခတ္က စစ္ေျမျပင္ လုပ္ခဲ့ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေနရာမွာလည္း ေျမသား ျမိဳ႕ရိုးေတြရွိပါတယ္။”

ယခု ေရးဆြဲထားသည့္ လမ္းအတိုင္းေဖာက္လုပ္လွ်င္ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕တြင္ လက္ရွိနာမည္ၾကီး ကိုးေသာင္းဘုရား အနီးမွ ရထား ျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ကိုးေသာင္းဘုရားလည္း ပ်က္စီးသြားႏိုင္သျဖင့္ ျမိဳ႕ခံမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

၄င္းမွတဆင့္ မီးသမ က်ံဳးကိုျဖတ္ကာ ဘုရားအုပ္ ဘုရား၊ ထိုမွ တဆင့္ မင္းေဖာင္ ေစတီအနီးမွ ရထားလမ္း ျပန္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ျပီး အရဲစီး ေခ်ာင္းကိုျဖတ္ကာ ယခုလက္ရွိေဖာက္ လုပ္ထားသည့္ ရန္ကုန္စစ္ေတြ လမ္းမၾကီးႏွင့္ ထိေတြ႕မည္ျဖစ္သည္။

ညီမေတာ္ေစတီ၊ ေစာမဲကုန္း ေစတီႏွင့္ တျခား ေစတီမ်ား အၾကားတြင္ ေျမာက္ဦး ဘူတာရံု ေဆာက္လုပ္ ေနသည့္အတြက္ အဆိုပါ ေနရာမွ ေျမမ်ားကို တူးျဖိဳလိုက္ပါက မင္းဒရားျပင္ တံတိုင္းမ်ား လည္း က်ိဳးပ်က္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယခုလမ္းမွာ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕ မွ ထင္ရွားေသာ ဘုရားမ်ားကို ျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္သျဖင့္ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ တည္ရွိေနေသာ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အဖိုး မျဖတ္ႏိုင္သည့္ ေရွ႕ေဟာင္း အေမြမ်ား ပ်က္စီးသြားမည္ဟု သူက ေျပာသည္။

အခုအခါ သံဇင္တံေတာင္တန္းရွိဘုရားႏွစ္ဆူႏွင့္ ပုထုိးမ်ား၊ သရီကုန္ေပါင္ရွိ အေမြႏွစ္မ်ားႏွင့္ အျမင့္ေတာင္ခံတပ္၊ ျပည္စိုးၾကီး ဘုရားမ်ားကို ေျမတူးစက္ႏွင့္ တူျဖိဳ လိုက္ျပီးျဖစ္သည္။

ယခု ျဖိဳဖ်က္ေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေဖာက္လုပ္ရန္ ညြန္ၾကားခဲ့သူမွာ ဒုညြန္ၾကားေရးမွဴး ေစာလြင္ ျဖစ္ျပီး လက္ရွိ ဦးေဆာင္ ျဖိဳဖ်က္ေနသူမွာ ပုဂံမွ ေျပာင္းေရြ႕လာသည့္ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ရွိသူ တဦးျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး ေစာလြင္ကို စစ္ေတြျမိဳ႕ယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္သို႕ ေျပာင္းေရြ႕ လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ရခိုင္ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမူ အေမြအႏွစ္မ်ားအား ဖ်က္ဆီး ေနသည္ကို ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဘမ်ားမွ သြားေရာက္ တားဆီးသည့္ အတြက္ ခရိုင္ဥကၠဌႏွင့္ မယကဥကၠတို႕ အဆိုပါ ရထားလမ္း ေဖါက္လုပ္ ေနသည့္ ေနရာမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ခဲ့ျပီး ပ်က္စီးသြားသည့္ ေစတီပုထိုးမ်ားကို လက္ရွိ အေနထားတိုင္း ဆက္လက္ ထားရွိရန္ႏွင့္ ဘုရား ေစတီပုထိုးေတာ္မ်ား အနီး ရထားလမ္း ေဖါက္လုပ္ျခင္းကို ယာယီ ရပ္တန္႕ထားရန္ ညြန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။ သို႕ေသာ္လည္း တျခား မီးရထား လမ္းပိုင္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ ေဖာက္လုပ္ေနေၾကာင္း သူကေျပာသည္။

“အခု တ၀က္တပ်က္ ဖ်က္ဆီးခံထားရတဲ့ ေစတီေတာ္ေတြ၊ ပီးေတာ့ ေတာင္ေတြကို ျဖိဳလုိက္လို႕ တန္းလန္း တြဲလြဲက်ေနတဲ့ ဘုရား ေတြကို ေရွ႕မူ မပ်က္ျပန္လည္ ျပဳျပင္မယ္လို႕ အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာဆိုတဲ့ အေပၚ ကြ်န္ေတာ္လည္း နားမလည္ဘူး။ ေစတီေတြ ဘုရားေတြ က်ံဴး ေတြနဲ႕တျခား သမိုင္း၀င္ေနရာေတြ ရထားလမ္းကို အေၾကာင္းျပျပီး ဆက္ျပီး ဖ်က္ဆီးမွာကို လူေတြက အထူး စိုးရိမ္ေနသလို စိတ္မေကာင္းလည္း ျဖစ္ေနၾကပါတယ္”ဟု သူက ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ျဖိဳဖ်က္ခံေနရျခင္းကို ဟန္႕တားရန္ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဘမ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားက စီစဥ္ေနျပီး ယခု ဖ်က္ဆီး ခံလိုက္ရသည့္ ေနရာမ်ားကို ေဒသခံမ်ားက ဗြီဒီယိုျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ ေနၾကေၾကာင္းလည္း သူကေျပာသည္။

Ref : Google

Saturday, November 13, 2010

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ၿပီDaw Aung San Suu Kyi ထြက္ထြက္ျခင္း ေျပာေသာ စကားမ်ား

ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားရာမွ စစ္အစိုးရက ယေန႔ ညေန ၅ နာရီ ၀န္းက်င္တြင္ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တကၠသိုလ္ ရိပ္သာလမ္းရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ ၿခံေရွ႕တြင္လည္း လာေရာက္ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ လူအုပ္မွာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ မ်ားျပားသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ေရွ႕ေန ဦးဉာဏ္ဝင္း က စနစ္တက် ျဖစ္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ အိမ္အနီး ေရာက္ေနသူမ်ားက ေျပာသည္။

လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ၿခံ၀မွ ေန၍ လူထုကို ႏႈတ္ဆက္ေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဓာတ္ပုံ - Getty Images)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အက်ႌ လက္ရွည္ ခရမ္းေရာင္ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ကို ၀တ္ဆင္ထားေၾကာင္း၊ လာေရာက္ေစာင့္ဆိုင္းသည့္ လူထုထဲမွ ၎အား သစ္ခြပန္းမ်ားေပး၍ ႀကိဳဆိုၾကေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ၿခံ၀သို႔ ထြက္၍ လူထုကို ႏႈတ္ဆက္ ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပထမဆုံး လူထုကို ႏႈတ္ဆက္စကားစ၍ ေျပာၾကားသည္ဟု နားေထာင္ေနသူ ဧရာ၀တီ သတင္းေထာက္ တဦးက ျပန္ေျပာျပသည္။

“မေတြ႕တာၾကာၿပီဆိုေတာ့ ေျပာစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္၊ အဲဒါေတြ အားလုံး ၾကားခ်င္ရင္ မနက္ျဖန္ ႐ုံးကို ၁၂ နာရီ လာခဲ့ အသံခ်ဲ႕စက္နဲ႔ ေျပာမယ္”ဟု လူထုကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာရာ လူထုက တခဲနက္ အားေပးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ၿပီ ဆိုသည္ႏွင့္ လာေရာက္ ေစာင့္ဆုိင္းသည့္ လူအုပ္ႀကီးက “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာပါေစ”ဟု ေအာ္ဟစ္၍ ၎၏ ၿခံေရွ႕ကို ေျပးလာၾက ေၾကာင္း၊ လူအမ်ားစုမွာ ငိုၾကၿပီး တခ်ိဳ႕ကလည္း ဘ၀မွာ အေပ်ာ္ဆုံးပဲဟု ေျပာဆုိၾကေၾကာင္း မ်က္ျမင္မ်ားက ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္အနီးေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီပါတီ(UDP) ဥကၠဌ ေဟာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက“လူထု ေခါင္းေဆာင္ တေယာက္ လြတ္ေျမာက္လာတဲ့အတြက္ အတိုင္းမသိ ၀မ္းသာပါတယ္”ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္မႈကို လာေရာက္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ အမိ်ဳးသမီး တဦးကလည္း“လင္ေတြ သားေတြေတာင္ ေမ့သြားတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေန ဦးဉာဏ္၀င္းက“ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းလို႔ မရပါဘူး၊ ဘာျဖစ္လို႔လည္း ဆုိေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ႏုိင္ငံေရးအမႈနဲ႔ က်ခံေနရတာ မဟုတ္ဘူး၊ ရာဇ၀တ္မႈနဲ႔က်ခံေနရတာ ျဖစ္တယ္၊ အကယ္၍ မလြတ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိဘူးဆိုတာကို ျပသတာပဲ”ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ေရွ႕ေနႀကီး ဦးေအာင္သိန္းကလည္း“အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာနဲ႔ ေထာင္ခ်ၿပီးၿပီ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာနဲ႔ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ထိန္းသိမ္းတဲ့ ဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ တယ္ ဆိုၿပီး တရား႐ုံးေပၚမွာ တရားစြဲ ျပစ္ဒဏ္ခ်ၿပီးၿပီ၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်တဲ့ အေပၚမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊ က တ၀က္ ျပစ္ဒဏ္ပဲခ်ဖို႔ ေျပာထားတယ္၊ အဲဒီ တ၀က္ကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာ ေနရင္ ေစာလႊတ္မယ္လို႔ ေျပာထားတာ၊ အခု အဲဒီ တ၀က္က ျပည့္ၿပီ၊ လတ္တေလာမွာ ေနာက္ထပ္ ထပ္တိုးစရာေတာ့ မေပၚႏုိင္ဘူး၊ ေသခ်ာေပါက္ လႊတ္ရ ေတာ့မယ္”ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

ယေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္အနီး ၀န္းက်င္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ NLD ႐ုံးခ်ဳပ္ေရွ႕တြင္ သတင္းေထာက္မ်ား ၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အပါအ၀င္ လာေရာက္သည့္ လူထုမွာ ေထာင္ဂဏန္းႏွင့္ခ်ီ မ်ားျပားလာ၍ အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းသည့္ လုံထိန္း တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး တားဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းလူအုပ္ကို NLD မွ အေျခအေန ထိန္းသိမ္းခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက NLD ႐ုံးခ်ဳပ္သို႔ ျပင္သစ္ သံ႐ုံး၊ ၿဗိတိသွ် သံ႐ုံး၊ ၾသစေၾတးလ် သံ႐ုံး စသည့္ သံ႐ုံးမ်ားမွ အေနာက္တိုင္း သံ တမန္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခဲ့သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားလည္း လာေရာက္ ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၆ ႏွစ္ျပည့္ခါနီး အခ်ိန္တြင္ ၎၏ေနအိမ္တြင္းသို႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ဂၽြန္ ၀ီလ်ံ ယက္ေထာ ၀င္ေရာက္ခဲ့ရာ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအမိန္႔ျဖင့္ ေနအိမ္ အက်ယ္ ခ်ဳပ္ ၁၈ လသို႔ ေျပာင္းလဲ က်ခံေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်ခံေနရသည့္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁၈ လ သည္ ယေန႔ ျပည့္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လာေရာက္ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ လူအုပ္ႀကီးက “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာပါေစ” “ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်က္ခ်င္း လႊတ္”ဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ေႂကြးေၾကာ္ ခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၈၈ခု စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီ တည္ေထာင္ ရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္ တဦးအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

၎သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေနအိမ္တြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ခံခဲ့ရၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ထပ္မံ၍ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁၉ လ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့သည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေမလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာစဥ္ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ ခရီးထြက္ၿပီး လူထု တရားပြဲမ်ားကုိ က်င္းပခဲ့ရာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ၌ စစ္ကုိင္းတုိင္း ဒီပဲယင္းေဒသတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ယာဥ္တန္းကုိ စစ္အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထား သူမ်ားက တားဆီး ရုိက္ႏွက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံ၍ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁ ႏွစ္ တိုးခံခဲ့ရသည္။ စစ္အစိုးရ က ဆက္လက္ၿပီး၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္း ၁ ႏွစ္ ထပ္မံ တိုး ခဲ့ျပန္သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၆ ႏွစ္ျပည့္ခါနီး အခ်ိန္တြင္ ၎၏ေနအိမ္တြင္းသို႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ဂၽြန္ ၀ီလ်ံ ယက္ေထာ ၀င္ေရာက္ခဲ့ရာ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအမိန္႔ျဖင့္ ေနအိမ္ အက်ယ္ ခ်ဳပ္ ၁၈ လသို႔ ေျပာင္းလဲ က်ခံေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၂ ႏွစ္တာကာလ အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ စစ္အစုိးရက ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေနအိမ္ အက်ယ္ ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။

http://www.irrawaddy.org news

Monday, November 8, 2010

မသမာမႈမ်ား မရွင္းေပးလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္မျပဳ

ေရြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ရွင္းလင္း ေပးျခင္းမရွိလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို အသိအမွတ္ မျပဳရန္ တျခား ဒီမိုကေရစီ ပါတီမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုထားသည္ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု (NDF) မွ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ မဲ႐ံုတခုတြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္ သံတမန္တခ်ိဳ႕ေရွ႕၌ မဲေရတြက္ျပေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား။ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီသည္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားျဖင့္ အသာစီးရေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည္ဟု ေဝဖန္ခံေနရသည္။ (ဓာတ္ပံု - AP)
“မဲေရတြက္ခ်ိန္မွာ မသမာမႈလုပ္တာေတြ၊ မတရား ႀကိဳတင္မဲ ေကာက္ယူထားတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ မသမာတဲ့ ႀကိဳတင္မဲကိစၥေတြ၊ မဲေရတြက္တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းမေပးရင္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မထုိးေပးဖို႔ တျခားပါတီေတြနဲ႔ ေျပာထားတယ္ ” ဟု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေနရာ ၁၆၄ ေနရာအတြက္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ NDF ေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြကဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေက်ာက္တန္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယမန္႔ေန႔ညက မဲေရတြက္ရာ NDF ပါတီကို ေထာက္ခံသည့္ မဲရရွိမႈ မ်ားလာသည္ကို ေတြ႔ရခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ မဲေရတြက္မႈကို ရပ္ပစ္လိုက္သည္ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ဆက္လက္ေျပာသည္။

“ဗဟုိ ေကာ္မရွင္ကပဲ ရလဒ္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးမယ္ဆိုၿပီး မဲေရတြက္တာကို ရပ္ပစ္လိုက္တယ္” ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ NDF ပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ) ႏွင့္ အဓိက ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး မဲေရတြက္မႈအရ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အႏိုင္ရရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

NDF သည္ ယခုေနာက္ဆံုးသိရွိရသည့္ ရလဒ္မ်ားအရ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၃ ေနရာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၈ ေနရာႏွင့္ တိုင္းေဒႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ၄ ေနရာ ရရွိေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီသည္ ႀကိဳတင္မဲ ေကာက္ယူထားသည့္ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ပါတီမ်ားကို အႏိုင္ရရွိရန္ ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေ၀ဖန္ၾကသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေစာႏိုင္သည္ ရပ္ကြက္အသီးသီးရွိ မဲဆႏၵနယ္ ၁၀၀ ေက်ာ္တြင္ မဲေရတြက္မႈအရ အသာရရွိေနေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အေရာက္ မဲစာရင္း ထုတ္ျပန္အၿပီးတြင္မူ ႐ႈံးသြားေၾကာင္း ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္တဦးက ေျပာျပသည္။

“ၿမိဳ႕နယ္ေအာက္မွာရွိတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ အေသးေလးေတြ ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ အဲဒီမွာ ေရတြက္တာ အေျခအေနေကာင္းတယ္။ ရလဒ္က မေၾကညာေပးေတာ့ မသိရဘူး။ ဒါနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ကို ပို႔လိုက္ၿပီး ရလဒ္လည္း ေၾကညာေရာ ႐ႈံးသြားတယ္။ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက ေကာက္ယူထားတဲ့ ႀကိဳတင္မဲေတြ ထပ္ေပါင္းလို႔ သူတို႔ ႏိုင္တာ” ဟု ၎က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ပဲခူးတိုင္းတြင္လည္း တရားမွ်တမႈ မရွိသည့္ ႀကိဳတင္မဲ ေကာက္ယူျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားက ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ မဲ႐ံုေစာင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနရျခင္း၊ တခါးပိတ္ မဲေရတြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပဲခူးတိုင္း ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဌးအပါအ၀င္ ပဲခူးတိုင္းမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉ ဦးက ေနျပည္ေတာ္သို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတေစာင္ ေပးပို႔သြားမည္ဟု သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္တခ်ဳိ႕တြင္လည္း ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီသည္ ႀကိဳတင္မဲ ေကာက္ခံမႈႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ မဲထည့္ခိုင္းမႈေၾကာင့္ အသာစီးျဖင့္ အႏိုင္ရရွိေနသည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။

“မင္းတပ္ တၿမိဳ႕နယ္လံုးမွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵအတိုင္း မဲေပးၾကတာကို ၾကည့္ရင္ ခ်င္းပါတီေတြနဲ႔ တစည (တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ) ကို မ်ားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႀကိဳတင္မဲ အကုန္လံုးကလည္း ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကို ေထာက္ခံတာေတြပဲ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ စီတာပူ ရပ္ကြက္ ၊ ဒူကေတာင့္ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္လည္း ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီသည္ ႀကိဳတင္မဲျဖင့္ အႏိုင္ရရွိသြားသည္ဟု တစည ပါတီမွ ဦးလနန္ေဘာက္က ေျပာသည္။

အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ႀကိဳတင္မဲထည့္ခိုင္းခဲ့ၿပီး မဲစာအိတ္မ်ား သယ္ေဆာင္ရာတြင္ အိတ္ပိတ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ စီတာပူ ရပ္ကြက္တြင္ ႀကိဳတင္မဲ ၆၀၀၊ ဒူကေထာင့္ ရပ္ကြက္တြင္ ႀကိဳတင္မဲ ၄၀၀ ခန္႔ ရယူထားသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

နရီလင္းလက္ Monday, 08 November 2010 15:22
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/1-news/4735-2010-11-08-08-25-55